Indijanski horoskop

Indeks članka


MJESEC PREPORODA ZEMLJE
Divlja Guska (Jarac)

Karakterne osobine Divlje guske:

Ljudi rođeni u znaku Divlje guske mogu iz kristala kvarca da otkriju svoje sposobnosti, da jasno uvide vrednosti života i da puste da energija Univerzuma nesmetano teče kroz njih. Ukoliko ljudi rođeni u ovom znaku mogu da zadrže ovo stanje, biće u mogućnosti da uhvate neiscrpne sile Univerzuma i da ih dalje prenose, onako kako to čini i njihov znak iz sveta minerala. Divlje guske poseduju hladnu spoljašnost kvarca, te drugima često izgledaju rezervisani i bezosećajni. Ali oni će isto, kao i njihov kamen, zračiti toplinom. Divlje guske nikada sebi neće dozvoliti da ih zanesu nagli i suviše sentimentalni izlivi osećanja, ali ipak mogu da nauče da budu postojani izvor topline i svetlosti za svoje bliske. Pošto ova snaga može biti ogromnih dimenzija, ona u sebi istovremeno nosi potencijalno seme za sopstveno razaranje i može, ako se pogrešno upotrebi da ljudima rođenim u znaku Divlje guske i njihovim bližnjima nanese ozbiljnu štetu. Divlje guske mogu iz kvarca da saznaju kako svoje sposobnosti, tako i mere opreznosti kojih se moraju pridržavati ukoliko koriste svoje sposobnosti. Oni mogu iz kvarca da nauče, da nikada ne ostaju uporno pri shvatanjima i stavovima bilo koje vrste, ako ne žele da se kao i kvarc raspuknu na nejednake komade. Zahvaljujući onome što nose u sebi i neslaganju sa kvarcnim kamenom mogu da saznaju tajne, koje im se ni na jedan drugi način ne bi otkrile. Divlje guske poseduju bogato zračenje Breze, koje nagoveštava poznavanje stare tradicije i davno zaboravljenih mudrosti. Ako dozvole da im energija nesmetano teče, često će od univerzalnih izvora života, sa kojima mogu biti u vezi, dobijati informacije o ovim tradicijama i mudrostima. Oni će se na osnovu ove svoje prirodne darovitosti osećati jako privrženi tradiciji, iako znaju da su promene neophodne, tražiće da se promene sprovode po ustaljenom redosledu i time će udovoljiti tradiciji i mudrostima prošlih vremena. Kada se neka tradicija - bilo da se radi o nekom religioznom ritualu ili porodičnom običaju - jedanput učvrsti kao sastavni deo njihovog života, biće im veoma teško da se nje oslobode. Oni se više nego ljudi rođeni u drugom znaku osećaju privrženi tradiciji i ritualima i imaju izraženo čulo za bogaćenje, koje mogu da steknu u toku života. Ljudi koji pripadaju ovom znaku mogu da saznaju od Divlje guske mnogo o svom sopstvenom biću, jer su pripadnici životinjskog sveta veoma bliski ljudima.

Divlja guska

Ljudi rođeni u Mesecu preporoda zemlje, prvom mesecu godine, imaju divlju gusku za znak u životinjskom svetu, brezu za znak u biljnom svetu i kvarc za znak u svetu minerala. Njihova boja je BELA i pripadaju klanu kornjače. Rođeni su između 22. decembra i 19. januara. Da bismo mogli bolje da razumemo ljude rođene u znaku Divlje guske, osvrnućemo se na njihove znake u drugim oblastima zemaljskog sveta. Kvarc, njihov znak u svetu minerala, jedan je od najrasprostranjenijih i najčešćih prirodnih elemenata na zemlji, i predstavlja relativno tvrdi kamen staklastog sjaja. Kvarc se javlja skoro u svakoj mogućoj nijansi, ali se ipak najčešće sreće kao beli ili bezbojni kvarc, i upravo ova boja je ono što se dovodi u vezu sa ljudima rođenim u znaku Divlje guske. U stara vremena verovalo se da se kvarc sastoji od večitog leda, jer je kod dodira uvek bio hladan. Kristal je grčka reč za led. Na osnovu njegove sličnosti sa ledom, prepisivana mu je sposobnost da štiti od žeđi. Još se u izviđačkim priručnicima ukazivalo na to, da ukoliko se oseća žeđ, u usta treba staviti komad kvarca.Kalcedon Kvarc je kamen snage. On se i danas koristi kao prenosna snaga u radio-aparatima, radarskim uređajima, televizorima i ultra zvučnim aparatima, kao i drugim tehničkim oblastima. To znači da kvarc u kristalnom obliku nosi u sebi i druge slične sposobnosti, o kojima mi danas još jedva nešto naslućujemo. Često je u prošlosti ugrađivan u žezla kraljeva i plemića, i višestruko korišćen za iste ciljeve. Neki tvrde da propast Atlantide ima kao uzrok zloupotrebu kvarcnog kamena, koje su stanovnici Atlantide koristili kao izvor energije. Kristalne kuglice, uz čiju su pomoć gatare proricale budućnost, bile su od kvarca. Vodom ispunjene kristalne činije koje su korišćene da bi se izazvala kiša ili da bi se bacio pogled u budućnost, predstavljaju jedan dalji primer magične primene ovog kamena. Znak ljudi rođenih u znaku Divlje guske iz biljnog sveta je breza.Breza U spoljašnjoj primeni čaj od kore ili lišca breze važio je kao odličan lek protiv kožnih oboljenja i oteklina. Ljudi rođeni u znaku Divlje guske često su samo, slično rolnama od brezove kore za pisanje, živa oruđa za prenošenje važnih poruka iz prošlosti u današnje vreme. Ovi ljudi mogu u pravom i prenosnom smislu da koriste brezu za sebe - da bi se oslobodili otrovnih materija, koje blokiraju prirodni tok njihove energije. Pošto poseduju sposobnost da jasno shvataju stvari, često će biti u situacijama da drugima mogu pomagati rečima i delom. Ali ako to čine, tek onda moraju biti ubeđeni i mora im biti sasvim jasno, da stvari koje vide mogu da im se približe bez njihovih sopstvenih predrasuda i ograničenja. Ovi ljudi poseduju istu sposobnost kao i breza, da atmosferu oslobađaju nepotrebnih statičnih treptaja - ali uslov za ovo je da i sami treba da teže unutrašnjoj jasnoći, kada ce kroz njih slobodno i nesmetano teći energija. Čaj od kore ili lišca breze može biti veoma lekovit za ljude ovog znaka, jer su skloni oboljenjima probavnog trakta i reumatizmu. Divlje guske su veoma društvene ptice. Kada se nalaze u svojim jatima, često možemo da doživimo kako se 20 do 30 ptica spušta na jedno mesto da bi sve zajedno uzele hranu. Kada dođu do mesta gde prave svoja gnezda, dokazaće svoj izraženi misao za tradiciju, time što iskusnijim starijim pticama prepuštaju prednost u izboru mesta i vode računa o pristojnom rastojanju između gnezda. One su izrazito brižni roditelji, koji će svoja jaja mahovinom i travom uvek zaštititi od hladnoće. Ljudi rođeni u znaku divlje guske poseduju duhovnu sposobnost da lebde i da prelaze daleke puteve. Pošto pripadaju klanu Kornjače i srasli su sa materijalnim svetom, ipak duhovno ostaju u stanju da prodru u daleke sfere. Ljudi rođeni u znaku divlje guske, rođeni su ustvari u 1. mesecu, mesecu Preporoda Zemlje, te njihov život kao i život divljih gusaka određuje sneg. U periodu koji stoji u znaku preporoda Zemlje osposobiće se da sami sebe preporode, tako što će svoj duh pustiti da leti dok će im telo istovremeno mirovati. Ovi ljudi kao i divlja guska poštuju tradiciju i spremni su da priznaju svaki autoritet. Oni će uvek imati naumu, čak i onda kada pokušavaju da prodru u duhovno neistraženo područje, da pokažu besprekorno ponašanje, koje je ukorenjeno u tradiciju, i da svakom autoritetu koji se nalazi iznad njih ukažu poštovanje. Ljudi rođeni u znaku Divlje guske veoma su društvena bića, koja iskreno cene društvo drugih. Zbog svoje uzdržane prirode, oni se i u društvu drugih ponašaju neupadljivo, tako da se njihovo prisustvo često previđa. U društvu su skloni prijatnom, ali beznačajnom ćaskanju i uvek govore samo istinu, pri čemu nikada ne dozvoljavaju da se zaviri u njihov unutrašnji svet. Izuzetno teško je razbiti oklop, koji čini njihova uzdržanost i prodreti u sferu njihovog pravog Ja. Pošto su u biti puni zahteva, pažljivo će birati kome će dopustiti pristup, a kome ne.

Ljudi rođeni u znaku Divlje guske su obazrivi roditelji i uvek zabrinuti za sigurnost, zdravlje svoje dece i njihovo prilagođavanje trenutnim običajima i shvatanjima koja oni sami zastupaju. Oni se raduju kada su im dom i deca u najboljem redu i ako svakodnevica protiče što bolje i bez problema. Kao roditelji očekuju od svoje dece potpunu poslušnost i apsolutno priznanje svog autoriteta i skloni su primeni strogih kaznenih mera kada su ljuti. Zbog svoje spoljašnje rezervisanosti, nisu preterano osećajni prema svojoj deci i umesto toga očekuju da ona osete njihovu ljubav kroz nesmetani tok svakodnevnog života, koji nastoje da im obezbede. Ponekad će, zbog svog izraženog smisla za tradiciju i iz osećanja obaveze, zahtevati od svoje dece više nego što ona mogu da ispune. Ponekad su deca rođena u znaku Divlje guske u toku svojih prvih godina života veoma mirna i povučena. Izgleda kao da mogu da ispune ono najneophodnije što život traži od njih, ali ne i više od toga. U jednom trenutku svog života - i upravo ovo podseća na ponašanje mladih gusaka - odlučiće da odbace oklop, koji su sami sebi nametnuli i da se neočekivanom snagom konačno oslobode, te će od sada za sebe uvek tražiti mesto u najisturenijem redu. Vreme kada dolazi do ovog probijanja je različito za svako dete. Želja da se nalaze u središtu pratiće ih od sada kroz ceo njihov život, iako će se i sada, kao i pre često kriti iza onog plašta rezervisanosti, tako da često ostaju neprimećeni. Ali kada steknu osećaj da upravljaju svojom unutrašnjom snagom, i da mogu samouvereno da nastupaju, ponovo će se naći u središtu zbivanja, gde će svoju unutrašnju mudrost podeliti sa onima koji za to pokažu sluha. Ako ljudi rođeni u znaku Divlje guske postignu svoju unutrašnju ravnotežu, imaće mnogo toga što mogu da podele sa drugima i biće u stanju da temeljno i dobro obavijaju razne poslove i zadatke. Pošto priželjkuju savršeni red, smatraju da je i najmanja sitnica u njihovoj okolini ili kod njihovih bliskih, ogromna smetnja, koja ne odgovara ovom njihovom redu. U stanju su da provode sate ubeđujući svoje prijatelje, na koji način da promene njihov karakter na bolje i kako da postanu postojanijim. Oni tačno pripadaju onom tipu ljudi, koji, kada dođu u posetu pređu ispitivačkim prstima preko komode, isprazne pune pepeljare i zaliju uvelo cveće. Pri tom naravno ni najmanje ne nameravaju da zamere na održavanju kuće, već samo ne mogu da podnose da budu okruženi stvarima koje ne odgovaraju njihovim merilima urednosti. Oni će brzo skočiti na najmanji nagoveštaj provokacije i pokušaće da svojim bližnjima izvuku tlo pod nogama. Kada su loše raspoloženi, skloni su ljubomori, preteranoj skepsi, oholosti, aroganciji i manipulacijama. Lako se zapliću u svoju sopstvenu tugu i pokušavaju da uvuku svakog poznanika. Pošto su sposobni da se duhovno vinu u visine, i pošto u njima može da se javi neslućena snaga, postaju majstori manipulacije kada sebi nešto utve u glavu. Istrajnost karakteristična za klan Kornjače omogućava im da vode dugotrajne osvetničke ratove protiv onih od kojih se osećaju prezrenim. Oni su bez sumnje u stanju da nanose zlo onim ljudima od kojih se osećaju poniženi ili na neki drugi način povređeni. Ovu taktiku sprovode neočekivano dugo i pri tom nanose veliku bol onima koji su im bliski, ili im se samo nepažnjom ispreče na putu. Neki ljudi rođeni u znaku Divlje guske su tako istrajni u tome, da se njihova sopstvena snaga okreće protiv njih kada pokušaju da se vrate na pravi put. U ovim momentima su veoma podložni smetnjama probavnog trakta, artritisu i reumi, posebno u kolenima. Zbog karakternih crta koje uslovljava njihova pripadnost klanu Kornjače - istrajnost koja se graniči sa tvrdoglavošću i svega novog što se ne najavljuje u sporom procesu promena - i nepopustljivosti, koja je svojstvena njihovoj prirodi, ljudima rođenim u znaku Divlje guske je izuzetno teško da naprave zaokret, ako su već dospeli na kurs unutrašnje disharmonije. Obično je potrebno da prikupe sopstvenu snagu ili je potrebna pomoć nekog ko je takođe pun snage kao i oni, da bi izašli iz ovog začaranog kruga. Ali kada nauče da se otvaraju i ispoljavaju, već su načinili prvi korak za ponovno uspostavljanje svoje duhovne ravnoteže. Boja ljudi rođenih u znaku divlje guske je BELA, boja snega, one magične pojave u čijem obliku se voda nečujno spušta na zemlju. Nijedna pahuljica ne liči na drugu, a sve zajedno čine zemlju svežom, sjajnom, čistom i novom. Belo je zbir svih boja, što znači da u sebi nosi sve ostale boje spektra. Bela boja se smatra bojom čistote, harmonije svih boja. Takođe se kaže da je belo boja savršenstva, prosvećenosti i evolucije. Mnogi ljudi koriste belu boju da bi se zaštitili od negativnih i nečistih impulsa. Bela boja simbolizuje najviši stepen razvoja, kome teže ljudi ovog znaka. Oni se svojom snagom i urođenim nagonom ka savršenstvu mogu popeti u visoke duhovne sfere, ako nauče da energiju koja im je svojstvena održavaju u ravnoteži, čime će postići i unutrašnju čistotu. Mesec koji utiče na karakter i život ovih ljudi je mesec Preporoda Zemlje, mesec zimske sunčeve prekretnice i prvi mesec godine. To je mesec koji sve ljude - kao i ostalu decu majke Zemlje vodi u vreme odmora i preporoda. On svakako ne izaziva neke velike emocionalne aktivnosti kao drugi meseci u godini, što se opet ogleda u rezervisanosti ovih ljudi. Šta više, ovo je mesec kada ljudi treba da se povuku u spokojstvo svoje unutrašnjosti, da još jedanput razmisle o događajima iz protekle godine i da se fizički i psihički pripreme za nastupajuću godinu. Ljudi rođeni u znaku Divlje guske dopunjavaju se sa ljudima rođenim u znaku Detlića, a najbolje se slažu sa ljudima koji takođe pripadaju klanu Kornjače ljudima iz znaka Dabra i Mrkog medveda - kao i sa pripadnicima klana žabe - ljudima rođenim u znaku Pume i Zmije. Ali, ako se nalaze u stanju unutrašnje ravnoteže sasvim će biti u stanju da ostvare harmoničan odnos sa ljudima iz svih znakova.


MJESEC MIROVANJA I ČIŠĆENJA
Vidra (Vodolija)

Karakterne osobine Vidre - Vodolije

VidraZa ljude rođene u znaku Vidre se kaže da u sebi nose naklonost prema određenim magičnim sposobnostima. Oni su obično veoma intuitivni ljudi, koji se stalno trude da iza onoga što je očigledno, vide nešto što bi moglo biti, kada bi se drugi otvorili pred njihovim sopstvenim uzvišenim bićem. Ako su naučili da ispravno upotrebljavaju svoju sopstvenu energiju, biće u stanju da omoguće i da kroz njih teku čisto spiritualne sile. Zahvaljujući svojoj vezi sa Mesecom, ljudi rođeni u znaku Vidre imaju sposobnost za duboku emocionalnost, iako to ponekad umeju da sakriju. Oni su krajnje osećajni, pa ipak ponekad nisu u stanju da drugim ljudima otkriju svoja najintimnija osećanja. Ne zbog toga da bi bili rezervisani, naprotiv, oni više žele da stvarima daju lakšu notu i da drugima ne dosađuju dubinom svoje emocionalnosti. Neki ljudi rođeni u znaku Vidre pokušavaju da ovu emocionalnu dubinu zamene intelektualnim diskusijama. Takvi ljudi vole da se zapliću u duboke, žive, pa čak i vatrene diskusije o svakom životnom shvatanju koje se upravo nalazi u središtu pažnje. U takvim diskusijama upotrebiće ceo obim svoje povećane moći zapažanja i intuicije, koji im obezbeđuje njihova povezanost sa Mesecom, da bi druge ubedili u svoj način mišljenja. Krajnje je teško u jednoj takvoj diskusiji odupreti se čoveku rođenom u znaku Vidre. On koristi svoju emocionalnu dubinu i da ostvari mnoštvo ljubavnih veza, što mu zbog intenziteta njegovih osećanja i njegovog privlačnog izgleda sa lakoćom polazi za rukom. Kao što je teško održati se u diskusiji protiv čoveka rođenog u znaku Vidre, isto tako je teško odupreti mu se na romantičnom polju. Iako se ljudi rođeni u znaku Vidre skoro sa svakim slažu, posebno se dobro dopunjavaju sa pripadnicima iz znaka Jesetre. Najlakše će sklapati prijateljstvo sa ljudima rođenim u znaku Jelena i Gavrana, pošto i ovi, takođe, pripadaju klanu Leptira, kao i sa predstavnicima klana Ptica grabljivica, i ljudima rođenim u znaku Jastreba i Vapitija.

Ljudi koji su rođeni u 2. mesecu godine, u mesecu mirovanja i čišćenja imaju Vidru kao znak u životinjskom svetu, Jasikukao znak u biljnom svetu i SrebroSrebro kao znak u svetu minerala. Njihova boja je srebrna i oni pripadaju elementarnom klanu Leptira. Datum rođenja ovih ljudi nalazi se, prema medicinskom točku, između 20. januara i 18. februara. Ljudi ovog znaka su kao i njihov mineral, srebro, visoko cenjeni od svih koje poznaju. Srebro je izgleda oduvek bilo jedan od dva najpoželjnija metala koji su poznati u svetu. Srebro je zbog svoje savitljivosti, svoje lepote i sjaja od najranijih vremena smatrano jednim od najdragocenijih metala. Postoje izveštaji iz kojih se vidi da je još u ranom periodu Inka kao i u ranim razdobljima drugih kultura postojao srebrni novac. Srebro je vekovima smatrano merilom materijalnog bogatstva. Ono je jedna od najčešće korištenih osnovnih materija za izradu kovanog novca, nakita i pribora za jelo u domaćinstvima, koja su sebi ovakav pribor mogla da priušte. Staro plemstvo je svoj nakit i krune izrađivalo od srebra. U crkvi su od ovog plemenitog metala bili iskovani pehari koji su korišćeni na Tajnoj večeri, dok su bogati njime oblagali svoja ogledala. Ljudi rođeni u znaku Vidre su kao i njihov mineral cenjeni i poželjni drugari i važe za dobre prijatelje i interesantne saputnike. Oni su kao i srebro veoma savitljivi i mogu se s lakoćom prilagoditi svim situacijama. Čini se da zahvaljujući svom čovekoljublju imaju izvestan sjaj, koji im bez obzira na njihov fizički izgled daruje izuzetan šarm. Boji srebra se pripisuju mnogostruka magična svojstva. Kaže se da srebrna vrpca spaja dušu i telo. Neke religije propoveda ju da se iznad nebeskog svoda od zlata, prostire nebeski svod od srebra i da ovaj drugi simbolizuje najviše treptaje ljubavi. Srebro je boja koja se povezuje sa Mesecom, jer nas Mesec sa tamnog neba obasipa srebrnim zracima. Na osnovu ove asocijacije veruje se da je srebro u stanju da pojača sile Meseca, snagu opažanja i intuicije i pravih osećanja. Mesec ovog znaka je Mesec mirovanja i čišćenja. To je srednji Mesec - iza odmora i Preporoda. Ovaj mesec dolazi posle meseca Preporoda, kada Sunce ponovo krene put Severa, a Zemlja njenoj deci podari još jedan period počinka pre nego što počnu godišnja doba koja će sve stvari ponovo podstaći da rastu. Ovaj mesec donosi doba, da se ljudi koji su sebe očuvali i preporodili mogu fizički, duhovno i emocionalno da očiste, kako bi se pripremili za nastupajuće dane, kada ritam odgovarajućeg godišnjeg doba ostavlja malo prostora za mirovanje i dokolicu. Prema kazivanjima indijanskih poznavalaca trava, lišca, kora i pupoljci jasike posedovali su prvobitno medicinska svojstva nadražajnog sredstva. Čaj od lišca i kore često se koristi kao gorak tonik protiv smetnji u funkciji jetre i probavnom traktu. Takođe, često nalazi primenu kao sredstvo za umirenje histeričnih stanja i otklanjanje osećaja slabosti, a korišćen je i za suzbijanje polenske kijavice. U spoljašnjoj primeni čaj se smatra tonikom i sredstvom za jačanje ukoliko se koristi jedanput u nedelji, a u svakodnevnoj primeni služi za lečenje ozbiljnih kožnih bolesti kao što su ekcemi i čirevi ili opekotine. Ljudima rođenim u znaku Vidre znak iz biljnog sveta pomaže da vesti, koje im dolaze na jedan blag i harmoničan način, prenose dalje na isti način kako to čini lišce drveta kada se čuje tihi zvuk njegove pesme. Ovaj znak im takođe, može pomoći da uvide kako su sposobni da se savijaju prema duvanju svih vetrova i da puste da duvaju kroz njih ili preko njih i da se nikada ne polome. Ljudi rođeni u znaku Vidre su po prirodi savitljivi i od svog drveta mogu da nauče kako je važno da se zadrži ova osobina, ukoliko žele da im sopstvena energija i dalje protiče dobro i mirno. Vidra važi za najdostojanstvenijeg, najradoznalijeg i najrazigranijeg predstavnika divljih životinja. Ukoliko nije zauzeta lovom, jelom ili sunčanjem, igra se. Ona će na rečnoj obali napraviti stazu za klizanje, sa koje će se kao dete spuštati u vodu. Leti pravi stazu od mulja, a zimi od snega. U vodi Vidre plivaju u grupama i kreću se kao delfini. Indijanski narodi su upoznali i poštovali snagu ovih životinja. Pošto je Vidra životinjski znak ljudi koji su rođeni u znaku Meseca Odmora i Čišćenja, lako se može uočiti da su oni poželjni životni saputnici. Oni su kao i njihov znak mudri, hrabri, spremni za igru i pomoć i blage naravi. Oni poseduju veliko jezičko blago i s lakoćom se služe recima i filozofijama kao i drugim stvarima. Ljudi ovog znaka imaju i u jednom drugom bitnom pogledu sličnosti sa vidrom: Izgleda da smatraju svojim zadatkom da drugim ljudima pomažu da u očima sveta steknu dobar ugled. Oni su nadareni vizionarski i humani, te veliki deo svog vremena provode u obilnom pomaganju svojim bližnjima. Oni čak uživaju u tome da mogu da služe drugim ljudima i da sanjaju o novim putevima na kojima će moći da ponude svoju pomoć. Zahvaljujući svom pronicljivom i intuitivnom biću srećne su ruke kod traženja mogućnosti da pomognu drugim ljudima.

Potreba da drugima služe i da se pokazuju korisnim, je jedna od najizraženijih karakternih crta ljudi rođenih u znaku Vidre.Jasika Kada se neko sprijatelji sa čovekom rođenim u znaku Vidre i ako mu je nekad potreban osećajan slušalac, ruka pomoći ili čak finansijska pozajmica, onda će ovaj biti spreman da mu da onoliko koliko uopšte može dati. Ali on je istovremeno i čovek sa smislom za praktičnost, i ako mu se učini da tražena pozajmica nije potpuno opravdana, on će najpre pokušati da ovo jasno stavi do znanja. Ako mu to ne pođe za rukom, svakako će biti spreman da novac stavi na raspolaganje, iako nije ubeđen u uspeh stvari. Ljudi rođeni u znaku Vidre strpljivo će čekati dok se konačno ne prizna veće znanje njihove intuicije. Ovi ljudi su zahvaljujući svojoj većoj sposobnosti uočavanja, često u situaciji da se duhovno prenesu u položaj drugih i da se u svako vreme iskreno uživljavaju u njihova najdublja osećanja. Iako su ljudi rođeni u znaku Vidre obično bića meka srca, puni ljubavi i dobrodušni, ipak su u stanju da čudnovato plahovito reaguju kada imaju osećaj da je potreban jedan korak da se ponovo nadu na pravom putu. Ukoliko njihova energija nije potpuno blokirana nikada neće oko sebe udarati iz puke zlobe ili zluradosti. Izuzetno retko se sreću ljudi željni osvete. Ali oni se ne boje i veoma su hrabri i ne ustežu se da pred svojim prijateljima ili kolegama na poslu zauzmu neomiljen stav, ukoliko su ubeđeni da je ova pozicija ispravna. Oni poseduju prikrivenu fizičku sposobnost, koja cesto otvoreno izbija na svetlo dana i koja potiče od njihove intuitivne nadarenosti. Mnogi ljudi rođeni u znaku Vidre donose svoje svakodnevne odluke uz pomoć ove sposobnosti, a zatim se i sami čude svojoj sposobnosti donošenja ispravne odluke. Ukoliko sami nisu utrošili vreme na istraživanje i razvijanje ovih svojih sposobnosti, cesto neće znati odakle im ova snaga potiče. I njihova vidovitost, koju većina ljudi rođenih u znaku Vidre poseduje do jednog određenog stepena, ima svoje korene u ovoj snazi čak i onda kada se ispoljava samo u obliku snažnih i proročanskih snova. Glavni razlog što ljudi rođeni u znaku Vidre dospevaju ponekad na pogrešan put, leži uglavnom u tome što se pribojavaju one svoje snage koja tinja u njihovoj unutrašnjosti i što pokušavaju da je blokiraju. Ovo može da se dogodi onda kada su svoje intelektualne sposobnosti razvili tako snažno da su izgubili pristup do svoje sopstvene intuicije. Ukoliko se ovo dogodi postaće veoma nesrećni ljudi i počeće da gube mnogo pozitivne osobine koje obično poseduju. Istovremeno će postati podložni smetnjama u probavnom traktu. Ako se nađu u fazi unutrašnjeg blokiranja, moraju posebno da vode računa da ne izgube sposobnost prilagođavanja, jer se inače izlažu opasnosti da se nađu upravo u onom stanju, koje bi zaustavilo tok njihove snage, U takvim slučajevima počinju da donose pogrešne odluke u većini oblasti svog života i njihovim prijateljima i članovima porodice biće izuzetno teško da ih izvuku iz ovog začaranog kruga, jer oni zbog svoje tipične želje da sve stvari vide bez problema, nikada neće priznati poreklo svojih sopstvenih problema. Pripadnost klanu Leptira povećava većinu pozitivnih osobina ljudi rođenih u znaku Vidre. Pošto se njihovo sanjalačko biće ponekad već, inače, nalazi pod uticajem duhova koji lebde u vazduhu, moraju se truditi da razvijaju svoj smisao za realnost kako ne bi imali previše snova od kojih se ni jedan ne pretvara u stvarnost. Ovi ljudi kao i njihov znak važe za dobre, blage i brižne roditelje mekog srca. Oni svojoj deci posvećuju onoliko pažnje koliko im je potrebno da se osećaju sigurno i zaštićeno, i istovremeno paze da sačuvaju dovoljno sopstvenog slobodnog prostora. Oni imaju sposobnost saosećanja i zapažanja da uvek uoče šta je njihovoj deci potrebno i kada su te potrebe prave. Po pravilu su u stanju da svojoj deci, kada su starija obezbede neophodan slobodan prostor koji im je potreban da bi postali samostalni ljudi. Ipak moraju da paze da svoju decu ne opterećuju sopstvenim snovima, čemu su posebno skloni kada se nađu u fazi emocionalne blokade. Dok su deca, čini se da u mislima često borave na udaljenim mestima, što se možda može objasniti njihovom intuitivnom snagom, koja im omogućava da se sećaju mesta u kojima su živeli drugim životom. Ponekad je potrebno dugogodišnje iskustvo da ljudi rođeni u znaku vidre steknu onaj talenat za praktičnost i onu sposobnost prilagođavanja, koji će određivati njihov kasniji život. Za vreme ovog razvojnog perioda neophodno je da se zaštiti od svih mogućih štetnih uticaja, jer su ponekad toliko odsutni duhom da ne zapažaju moguće opasnosti. Proći će mnogo godina pre nego što budu mogli da hrabro i bez straha idu svojim putem. U ovom pogledu slični su pak malim rečnim vidrama, koje se ustežu od plivanja sve dok ih njihovi roditelji ne nadmudre time, što ih smelo gurnu u vodu. Kada se jedanput nadu u reci života, nestaće kao od sebe svi oni problemi sa kojima su se borili u svom detinjstvu. Kada čovek pređe medicinski točak i stigne do ovog mesta imaće mogućnost da u svom sopstvenom biću otkriva i razvija onu povećanu sposobnost zapažanja i intuicije. Često će se pri tom služiti do sada nedirnutim izvorima blagosti i iskrenog zauzimanja za svoje bližnje. U periodu, u kome se nalazi u znaku čoveka-Vidre, biće u stanju da kuje planove, kako se majci Zemlji i njenoj deci može bolje služiti.


MESEC VELIKIH VETROVA
Puma  (Ribe )

Karakterne osobine Pume - Riba

Ljudi rođeni u znaku Pume imaju, kao i njihov kamen, dara za neobične sposobnosti. Oni poseduju bogata prirodna medicinska iskustva, koja im mogu otvoriti mnoge tajne života i Univerzuma. Oni imaju uvid u mnoge životne oblasti koje za druge ostaju zatvorene. Ali moraju biti dobro izbrušeni da bi mogli da pokažu svoje pravo lice. Prirodne snage ovih ljudi ne mogu se razviti bez pravnog životnog iskustva i bez čvrste volje, šta više one će se usmeriti protiv njih i preobraziti ih u neraspoložene, čak melanholične ljude. To se događa upravo onim koji su doduše dokučili tajne neba, ali nisu otkrili kako se gradi most od zemlje do neba, te se ipak dobro snalaze na zemlji. Ljudi rođeni u znaku Pume često poseduju isceliteljsku moć i kao i njihov kamen često su pristalice različitih religija i religioznih ceremonija. Pošto pripadaju klanu žabe imaju duhovnu moć da se uzdignu do mnogih drugih sfera i većina njih koristi ovu svoju sposobnost da sebi obezbedi najbolje stvari u životu. Ovi ljudi se često prijatnije osećaju na mistično-magičnom polju nego na ovozemaljskom. Iz ovog razloga je važno da ostanu duboko ukorenjeni u zemlji ili da se makar okruže ljudima koji obema nogama stoje na zemlji, jer se inače izlažu opasnosti da nestanu u one druge sfere i da ne budu u stanju da ponovo nađu put povratka. Ludi Pume imaju mnogo zajedničkog sa ovom kraljevskom mačkom. Oni se rado povlače u više sfere svojih sopstvenih misli i duše, jer imaju osećaj da nisu dovoljno cenjeni od svojih bliskih. Oni su krajnje osetljivi ljudi, koje će čak i slučajna i potpuno bezazlena primedba lako povrediti. Njima je, kao i Pumi, potrebna špilja u koju mogu da se povuku i da razmišljaju o sebi i svetu. Oni su kao i njihov znak dobri planinari, iako većina njihovih penjanja pre vodi u visine ljudskog duha nego u vrhove planina. Međutim, uz pomoć pravog rukovođenja mogu biti visoko produktivni ljudi. Nesigurnost i ćudljivost kojima su ovi ljudi često podložni, pojačava se zahvaljujući njihovoj pripadnosti klanu Žabe. Ljudi iz klana žabe su osetljivi na promenljiv tok ljudskih emocija, i ova dodatna osećajnost čini da ljudi radeni u znaku Pume još jače usmeravaju svoju pažnju na potencijalne zamke u ljudskim odnosima. Pozitivna tačka njihove pripadnosti klanu žaba je njihova sposobnost da upoznaju stvaralačku i ujedinjujuću snagu univerzuma i da sa njom žive.

Puma

Ljudi koji su rođeni u mesecu Velikih vetrova, između 19. februara i 20. marta imaju Pumu kao znak u životinjskom svetu, Bokvicu kao znak u biljnom svetu i Tirkiz Tirkiz kao znak u oblasti minerala. Njihova boja je plavo-zelena boja tirkiza i pripadaju klanu žaba. Tirkiz je jedan od najstarijih kamena poštovanja i bogatstva, koji čovek poznaje. On je u Egiptu vađen najmanje još pre 6000 godina pre nove ere. Njegova boja može ići od svetio plave preko plavičasto-zelene do tamno zelene. Ima sjaj voska i jedan je od malog broja dragih kamena koji ne svetluca a ipak je visoko cenjen. Tirkizu se pripisuje mnogostruka moć. Ranije je u mnogim krajevima vladalo verovanje da ljudi koji nose tirkiz ne mogu nikada da dožive prelom kosti, jer bi se tirkiz, da bi zaštitio svog nosioca, slomio pre njega. Na osnovu ovog verovanja, am i rep konja kićeni su tirkizima, da bi se životinja sačuvala od naglog pada. U nekim zemljama tirkizi su ugrađivani u vereničke prstene, jer se verovalo da ce kamen zadržati svoju plavu boju sve dok je partner veran, a da će dobiti zelenu boju, kada je jedan od partnera ne bude više veran. To je izgleda bio izuzetno grub ispit za nekog ko je imao masnu kožu, pošto je tirkiz veoma porozan kamen, čija se boja menja pri svakom i najmanjem dodiru sa mastima na koži ili skoro sa svakom tečnošću. Bokvica Bokvica deluje na čišćenje krvi, umirivanje bolova i oslobađanje otrova. Kao čaj ili obloga deluje na otvorene rane kada se radi o lečenju starih ili novih rana odn. uboda ili ujeda. Ona ima kako kod unutrašnje tako i kod spoljne primene istu snagu lečenja i zbog toga je korišćena za lečenje čira, na želucu ili crevima i upala u ovom području kao i za lečenje bubrežnih bolesti ili bolesti žuci. Kao kupka ili obloga umirujuće deluje na bolove u svim oblicima. Preporučuje se da se lišće bokvice potopi u ulje i ostavi preko noći da se osuši, a zatim se stavi na stopala pre nego što se obuju cipele, jer su ljudi rođeni u znaku Pume podložni tegobama u stopalima i nogama, pri čemu bokvica ovako primenjena deluje na smirivanje bolova. Umirujuće unutrašnje dejstvo bokvice može da pomogne ovim ljudima da svoje unutrašnje organe održe u dobrom zdravstvenom stanju, ukoliko se nalaze u melanholičnom duševnom raspoloženju. U tim trenucima podložni su upalama u području želuca i creva što je posledica prevelike brige za mnoge stvari. U spoljnoj primeni bokvica pomaže da se savladaju svi oblici kožnih bolesti, koje se javljaju kao posledica stresa i briga. Pošto je bokvica široko rasprostranjena sa jako razgranatim korenom u zemlji, može da ispriča ljudima rođenim u znaku Pume, mnogo toga što je neophodno, da bi se oni ukorenili pre nego što posegnu visoko prema zvezdama. Boja ljudi rođenih u znaku Pume je tirkizna. Plava boja simbolizuje kako nebo tako i duhovne zahteve. Ona ukazuje na duhovno nadarenog čoveka, koji se nalazi u stalnom traganju i koji je sklon zatvaranju koje sam nameće i melanholiji. U svom najčistijem obliku ova boja simbolizuje idealističko, nesebično, umetničko i spiritualno osećanje. To znači da je plava boja, boja čoveka koji se nalazi u traženju pravog puta. Mešavina zelene i plave boje pomaže čoveku rođenom u znaku Pume u toj meri što mu nudi ravnotežu između duha i ličnosti, između neba i zemlje. Ukoliko uvek ima na umu okruženje, kako zelenom tako i plavom bojom, to će mu pomoći da održi svoje veselo raspoloženje i povrati osećaj fizičkog i psihičkog zadovoljstva, ukoliko je ovo bilo izbačeno iz neophodne ravnoteže. Pošto su ljudi rođeni u znaku Pume po prirodi spiritualno nadarena bića, po pravilu daju prednost cisto plavoj boji, ali ne bi trebalo da zaborave prednosti koje im pruža dodavanje zelene ili plavo-zelene boje. Za njih je stoga posebno korisno da nose ovu boju ili da su je svesni kada leče druge. Znak ljudi rođenih u mesecu Velikih vetrova je Puma. U prošlosti ljudi nisu dovoljno poznavali pumu i pogrešno su se plašili nje, što je dovelo do njenog bezobzirnog uništenja. Pošto ju je beli čovek bezobzirno proganjao, puma se danas povukla daleko u strme oblasti kanjona ili planinske terene. Pume grade svoja skloništa u stenovitim pećinama, ispranim jazbinama ili u gustom žbunju. One posebno paze na to da obeleže svoje oblasti, kako bi nepoznate pume držale daleko odavde. Pume su lovci, i uglavnom se hrane srnama i jelenima, ali se ponekad zadovoljavaju i sitnijim životinjama. One su strastveni lovci i ponekad se udružuju sa svojim partnerom da bi ulovile bolji plen. U tom slučaju jedna puma juri za plenom, dok druga sedi u žbunu i čeka u zasedi. One ne love više no što mogu da pojedu i domaće životinje napadaju samo onda kada su presahli njihovi prirodni izvori hrane i kada nemaju nikakvog drugog izbora. Puma je zahvaljujući svojoj brzini, snazi, izdržljivosti jedan od najveštijih lovaca divljeg sveta. Kao i njihov znak i ljudi u ovom znaku imaju naviku da ograđuju svoju okolinu bilo da se radi o sferi njihovog ličnog pogleda na život ili o poslovima i odnosima. Kada ovo jedanput postignu veoma će nerado gledati na to kada neko drugi bez njihovog izričitog poziva prodre unutar, i u tom slučaju biće čak povređeni. Pri tom se izgleda posebno plaše prodora ljudi iz njihovog znaka, jer su potpuno svesni potencijalne snage koju dele sa drugima. Ljudi rođeni u znaku Pume su često veoma ćutljivi, posebno kada se radi o stvarima iz njihovog ličnog, unutrašnjeg života. Njima će doduše lako poći za rukom, ukoliko su raspoloženi, da pokrenu takvu vrstu razgovora koja je prijatna drugim ljudima, ali pri tom neće ništa odati o svom pravom Ja, sve dok ne steknu apsolutno poverenje u svoju okolinu. Zahvaljujući svojoj dobroj intuiciji koja potiče od njihove sposobnosti da prodiru u druge duhovne sfere, s lakoćom će osetiti koja vrsta razgovora je poželjna, te će se potruditi da uspostave ovakav razgovor, jer su oni blažene duše, koje drugim ljudima žele da pokažu svoje iskreno poštovanje.

Pošto su ljudi rođeni u znaku Pume skloni prećutkivanju svojih najdubljih osećanja, često osećaju kao da su odsečeni od svoje okoline, da se nalaze po strani i da ih niko ne razume. Ova osećanja dugo potiskuju, ponekad čak celog života. Kada su okruženi ljudima u koje mogu imati dovoljno poverenja, a ova osećanja izađu na površinu, provaliće iz njih krik koji je zastrašujući kako za njih same tako i za njihove prijatelje. Ljudi rođeni u znaku Pume moraju da nauče da drugima ukazuju mnogo poverenja, da pokazuju svoja osećanja, čak i ako ih to u početku plaši, jer inače nikada neće naći svoje pravo unutrašnje Ja, ukoliko ih čitavog života opterećuje neki potisnuti unutrašnji svet. Ovaj blokirani tok energije ih često gura u beskrajne dubine depresije i melanholije i sprečava ih da tlo dotaknu nogama, što im opet omogućava da sa uspehom posegnu za zvezdama. Strah od njihovih potisnutih emocija takođe ih može sprečiti da donose razumne odluke - to je ona karakterna crta zbog koje nam oni izgledaju zaista neodlučni. Ljudi rođeni u znaku Pume su kao i njihov znak lovci, koji uglavnom jure za svojim spiritualnim razvojem, ali ne i za nečim što počiva na materijalnoj bazi. Oni uživaju u tom lovu kao takvom, ali i u tome da ga dele s drugim ljudima koji su se dokazali kao iskreni prijatelji ili pravi tragači. Uravnotežen čovek će kako duhovno tako i fizički biti gibak i mio kao i njegov znak. On je takođe dovoljno inteligentan da zna da mora biti strpljiv ukoliko želi da postigne stvari za kojima teži. Oni će obično u svom traženju isprobati mnoštvo praktičnih načina približavanja, pre nego što se učvrste na poziciji koju će konačno zauzeti. Ova karakterna crta im takođe donosi glas „neodlučnih. U odnosima između dvoje rođenih u znaku Pume će slično svom znaku biti aktivna strana partnerstva - ona to mora biti, da bi se veza uopšte ostvarila. Međutim, u odnosima sa drugim ljudima, žena rođena u ovom znaku će pasivno čekati da muškarac preuzme vođstvo. Ovo se, takođe, odnosi na muškarca rođenog u znaku Pume u odnosima sa ženama drugog znaka. Ljudi rođeni u znaku Pume moraju se formalno nadmudriti da bi stupili u kontakt sa nekim, a zatim treba obavezno obezbediti da se ta veza sa njima i nastavi. Dok u sferi spiritualno mogu da nauče da se slobodno kreću, dotle će im uvek biti potrebno uveravanje da u materijalnoj sferi čine ono što je ispravno. Ljudima u znaku Pume nije lako u ulozi roditelja. Oni imaju teškoća da udovolje izraženim fizičkim zahtevima deteta. Iako im pripadaju celim srcem, pada im teško da tu svoju ljubav i naklonost i pokažu. Ženama rođenim u znaku Pume je u ovom odnosu nešto lakše, jer imaju, slično svom znaku iz životinjskog sveta, zaštitinički i požrtvovani stav prema svojoj deci, sve dok su oni mladi i dok im je potrebna njihova zaštita. Ali, i majka će se ponovo intenzivnije predati svojim sopstvenim sferama interesovanja, pre svega spiritualnim, u kojima se prijatno oseća. Deci rođenim u znaku Pume je u velikoj meri potrebna ljubav i zaštita, jer su oni velike sanjalice i još uvek čvrsto povezani sa onim krugovima koje su upravo napustili. Stoga je preporučljivo što je moguće pre spustiti ih na zemlju, kako bi svoje detinjstvo proživeli srećno i nepovređeni. Već u detinjstvu bi ih trebalo bodriti da ispoljavaju što više osećanja, kako bi im to bilo lakše u kasnim godinama. Oni su vesela, intuitivna deca blage naravi, ali se nikada sigurno ne može znati, da li ono što im se kaže oni zaista i čuju - i ova sumnja je u većini slučajeva verovatno opravdana. Deca rođena u znaku Pume su iznad svega kreativna, i stoga je nepotrebno poklanjati im veliki broj igračaka, jer oni iz svega što im se dopada mogu nešto da sagrade. Ova kreativnost se, takođe, nastavlja kod odraslih ljudi i omogućava im, ukoliko uspeju, da ostanu čvrsto na zemlji i da postanu istaknuti umetnici na svim poljima. Njihova kreativnost je vidljiva kako u njihovom spiritualnom traganju tako i u umetničkom vidu. Ukoliko su ljudi rođeni u znaku Pume izgubili svoju unutrašnju ravnotežu, reagovaće neočekivanom žestinom na svakog, koji ih je prema njihovom osećanju povredio. Ukoliko se osećaju pritešnjeni uza zid, ispružiće svoje kandže i otpočeti značajnu borbu. Ponekad im ova borba ispunjava konstruktivni cilj, jer će im makar pružiti mogućnost da ispolje neka od osećanja koja su prikrivali. Često im ona služi i kao ventil da se iščupaju iz svojih melanholičnih faza. Ali u ovoj borbi oni mogu i druge ozbiljno da povrede, čega cesto nisu svesni. Mesec znaka Pume je mesec Velikih vetrova - mesec Tajni, kada predstoji smena godišnjeg doba i kada vetrovi nesmetano huje iznad nas iz svih nebeskih pravaca. To je vreme energije koja se brzo menja, kada se sva deca zemlje pripremaju na period novog rasta, koji dolazi posle perioda unutrašnjeg i spoljašnjeg mirovanja. Činjenica da su rođeni u ovom mesecu pojačava tajanstvenu i nemirnu stranu ljudi rođenih u znaku Pume kao i njihovu sposobnost da vladaju energijom koja teče kroz njih. Ovo je treći mesec, mesec Zaštitnice sa severa. Čistota koju ona daruje pomaže ljudima rođenim u ovom znaku da postignu svoju spiritualnu čistotu uprkos mnogim teškoćama koje ih prate u materijalnom pogledu. Njeno darivanje preporodapomaže im da se čak iz najdubljih stanja melanholije ponovo nađu na svetlosti dana. Ljudi rođeni u znaku Pume dopunjavaju se sa ljudima rođenim u znaku Mrkog medveda, a najbolje izlaze na kraj sa drugim pripadnicima klana Žabe sa ljudima rođenim u znaku Detlića i Zmije, kao i sa drugim predstavnicima klana Kornjače, Dabrom i Divljom guskom. Ali, ako se nalaze u stanju unutrašnje ravnoteže, slagaće se, makar samo površno, skoro sa svim ljudima. Ali treba da obrate pažnju, kako se ponašaju prema ljudima rođenim u znaku Jelena, jer se prema njima ponekad nesvesno mogu poneti ružno, slično kao Puma prema nekim vrstama jelena. Kada. se ljudi drugih znakova nalaze u ovoj poziciji medicinskog kola, dobiće toliko energije, koliko upravo u tom trenutku mogu da utroše, ponekad čak i više. Na ovaj način oni se takođe sukobljavaju sa osećajem pretećeg haosa, koji ih često obuzima i otežava im da se nauče održavanju vlastite unutrašnje ravnoteže. Ljudi koji su prevazišli ovu poziciju imaće mogućnost da prodru u područja, koja bi im u drugom periodu ostala zatvorena.


MESEC DRVECA U PUPOLJCIMA
Crveni Jastreb (Ovan)

Karakterne osobine Crvenog jastreba

Jastreb Crveni jastreb Ljudi rođeni u znaku Crvenog jastreba, mogu biti po prirodi kao i njihov kamen, da u njima bez prestanka tinjaju male varnice energije, ali mogu biti i takve prirode, da samo ponekad zasijaju, kada se u njima rasplamsa vatra životne snage. koja se od ovih mogućnosti odnosi na njih, zavisi od toga, u kojoj meri su naučili da zauzdavaju i koriste vatru životne snage, koja nesmetano teče kroz njihove žile. Retko se može sresti čovek rođen u znaku Jastreba, kome je pošlo za rukom, da svoju energiju tako drži pod kontrolom, kako bi je u svako doba imao u dovoljnoj meri. Ovaj tip ljudi rađenih u znaku Jastreba je veoma važan za svoju okolinu, jer nije u stanju da samo oživotvoruje nove projekte, već ih jačinom svoje energije može održavati. Ljudi rođeni u znaku Crvenog jastreba često kao i njihov kamen otelotvoruje simbol nade za svaku novu ideju, koja se pojavljuje na horizontu. Oni su katalizatori, koji su u stanju da ideju pretvore u stvarnost. Oni su kao i njihov kamen direktno povezani sa Suncem i vatrom, što se opet još više pojačava zbog njihove pripadnosti klanu Ptica-grabljivica. Njihova povezanost sa Mesecom, koji u ovom slučaju simbolizuje njihove lične emocije, pričinjava im mnogo više teškoća, ali je bitna za uspešno savladavanje znanja o postupanju sa sopstvenom energijom. Vatra koja gori u ljudima rođenim u znaku Jastreba, podsticana je njihovim intenzivnim osećanjima, koja su kod njih jača nego kod drugih ljudi. Ali pošto su oni ljudi, koji daju prednost jasnim situacijama, često se plaše zbrke sopstvenih i tuđih osećanja. Njihovo poreklo od meseca Drveća u pupoljcima, prvog meseca proleća, meseca ravnodnevnice, pomažu ovim ljudima u daljem uzletu na polju energije. To je mesec, kojim počinje jedan od najbržih perioda rasta za svu decu Zemlje i koji time za sve pod ovim znakom nosi energiju brzog rasta i promena. Ova činjenica doprinosi, da ljudi rođeni u znaku Crvenog jastreba poseduju sposobnost trenutnog prilagođavanja, koja se ogleda u tome, što ovi ljudi žestokom brzinom prelaze sa jednog stava na drugi ili sa jednog projekta na drugi.

Oni, koji su rođeni u toku meseca Drveća u pupoljcima, imaju Vatreni opal kao znak u svetu minerala, Maslačak kao znak u biljnom svetu i Crvenog jastreba kao znak u životinjskom svetu. Njihov datum rođenja pada između 21. marta i 19. aprila, njihova boja je žuta i pripadaju klanu Ptica grabljivica. Opal se nalazi u sedimentnim stenama, kao i u šupljinama vulkanskih stena. Javlja se u svim nijansama boja i poseduje staklasti, a ponekad i voštani sjaj. Pošto je porozan, može lako da promeni boju. Opal, kao tirkiz, od najranijih vremena nalazi najraznovrsniju primenu. On je ranije smatran simbolom nade i pripisivala mu se sposobnost, da svog vlasnika može da učini nevidljivim, ukoliko ovaj ne želi da bude viđen. U Rimu je bio poznat kao plemeniti kamen plemićkog sloja, i priča se, da ga je jedan rimski senator tako visoko cenio, da je radije pristao na izgnanstvo, nego da svoj opal da Marku Antoniju, koji je želeo za Kleopatru. Jedna priča, koja je nastala u Engleskoj, prikazuje opal kao kamen sa svojstvima nečastivih sila, što je bio povod, da je od ovog vremena u zemljama engleskog govornog područja, važio za vesnika nesreće, sve dok u novije vreme nije ponovo ušao u modu. Ljudi rođeni u znaku Crvenog jastreba, često se kao i njihov kamen nalaze, kako u bukvalnom tako i u prenosnom smislu, na vrućim mestima, na kojima vlada stalna napetost. Oni vole Sunce i toplotu, i sa posebnom sklonošću ulaze u situacije, koje se odlikuju živom aktivnošću i koje traže njihovu jaku duhovnu, emocionalnu i fizičku energiju. Oni su kao i njihov kamen porozni i njihova raspoloženja se mogu lako pomutiti, ako se zbližavaju sa pogrešnim idejama ili ljudima. Oni su po pravilu otvoreni ljudi, koji se za svaku novu ideju ili shvatanje mogu zagrejati, i ponekad prihvataju stvari, koje se kasnije za njih ispostavljaju kao štetne. Ako se nalaze u nezgodnim situacijama, ili su jako napeti, mogu se rasprsnuti kao i njihov kamen i izgubiti životnu snagu, koju im njihova vatra daruje kao nešto sasvim uobičajeno. Maslačak, znak iz biljnog sveta za ljude rođene u znaku Jastreba, dobro je poznat svima, koji kod nekih ljubitelja prostranih, zelenih livada budi krajnje neprijatne misli. Za one koji ga ipak ne poznaju - maslačak je sjajna zelena rozeta sa izreckanim listićima, čije stablo raste do 15 cm ili više i nosi jedan jedini žuti cvet, koji se pretvara u belu tananu, lopticu, onda kada se stvorilo seme - loptica, vetar je jednim jedinim udarom rasprši i raznese. Ako se oštete, koren i stablo biljke luče mlečnu tečnost. Dok zvanično samo koren važi za lekoviti deo biljke, u stvari je cela biljka od velike koristi. Umesto što maslačak uništavaju otrovima, baštovani bi trebalo da sačekaju dok ne procveta, pa da ga onda celog, zajedno sa korenom, izvade iz zemlje. Osušeni koren može se koristiti kao zamena kafe ili kao lekovita biljka, dok skuvano lišce služi kao izvrstan prilog povrća uz divljač. Lišce maslačka sadrži skoro sedam puta više vitamina A u jednom gramu, nego šargarepa ili salata, plus dovoljnu količinu vitamina B, C i G, kao i kalcijum, fosfor i gvožđe, kao i prirodni natrijum, koji deluje na pročišćavanje krvi.MaslačakLjudi koji se bave travarstvom, koriste koren maslačka kao tonik, uz čiju pomoć se mogu prečišćavati organi za izlučivanje, a poboljšava im se i prolaznost. On, takođe, služi za mirenje i rasterećenje ovih organa i celog tela. Maslačak je korišćen i kao sredstvo za izlučivanje mokraće i za regulisanje nivoa šećera u krvi. Neki stari narodi koristili su koren maslačka kao sredstvo za smirenje. Ljudi rođeni u znaku jastreba, kao i Maslačak, imaju sposobnost da se pojavljuju ni iz čega, pošto obično sa jedne stvari prelaze na drugu. Upravo zbog ove osobine su neomiljeni kod ljudi, koji teško mogu da izađu na kraj sa njihovom energijom i koji ne vide prednosti, koje ljudi rođeni u znaku Jastreba nesumnjivo mogu da postignu u stvarima koje ih interesuju. Celokupan tok energije ljudi rođenih u znaku Jastreba, može biti kao i svi delovi maslačka veoma koristan za ljude, koji su u stanju da menjaju ovu energiju i da je dalje prenose. Oni su kao i njihova biljka, izvor korisnih stvari za one, koji ce utrošiti vreme, da bi ih razumeli. Ljudi rođeni u znaku Jastreba obdareni su sposobnošću da pomažu u otvaranju i raščišćavanju stvari, ideja i odnosa u međuljudskim kontaktima. Pošto su i samo otvoreni i direktni, biće razočarani ako kod drugih naiđu na neiskrenost ili manipulisanje, što će jasno i reći, kada osete prisustvo ovih osoba. Oni su iskreni i često imaju ispravan pogled na stvari i događaje iz njihove okoline. Ljudi koji ih slušaju, otkriće da im mogu dati potreban podsticaj, kako bi ispoljili sopstvena osećanja i misli - a takvo ispoljavanje je prvi korak ka unutrašnjem čišćenju i oslobađanju od svih negativnih karakternih osobina. Ljudi rođeni u znaku jastreba mogu profitirati od umirujućeg, relaksirajućeg dejstva maslačka, jer im je često teško da priguše svoju energiju, ako su radne obaveze za taj dan završene. Mešavina maslačka i drugog bilja može biti od koristi za otklanjanje zastoja krvi u glavi, od čega oni inače cesto pate. Ljudi rođeni u znaku Crvenog jastreba zbog tegoba u glavi često imaju probleme sa oboljenjima u predelu glave. Češće od ostalih ljudi skloni su da svoju glavu „omaškom" udare, možda zbog toga što se suviše često upuštaju u stvari, a da prethodno nisu iskoristili vreme da ih sagledaju. U tom pogledu slični su životinji iz njihovog znaka, Jastrebu sa crvenim repom. Jastrebovi sa crvenim repom su izvanredni lovci i letači. Oni jedre i kruže neverovatno dugo i pri tom svoj rep podešavaju pod posebnim uglom prema telu. Prava je radost posmatrati ih po vetrovitom danu, kada sa vidljivim zadovoljstvom jezde na vazdušnim strujama. Posebno u vreme parenja mogu izvoditi prava umetnička dela, kada na primer svog partnera dodiruju u letu ili se sa visine od više hiljada stopa spuštaju u strmoglavom letu. Jastrebovi sa crvenim repom su zajedno sa orlom, ptice sa posebnim značenjem za starosedeoce američkog kontinenta. Pripadnici Pueblo naroda nazivali su ih crvenim orlovima i pripisivali im, kao i orlovima, posebnu povezanost sa nebom i Suncem. Pošto su za vreme svojih visokih letova u stanju da jasno raspoznaju zemlju, njihovo perje je cesto korišćeno u ceremonijalne svrhe, da bi se Suncu i Tvorcu prenele molitve. Njihovo perje je kao i perje orlova korišćeno u ritualima lečenja i ceremonijama dozivanja kiše. I danas još nalaze primenu u ceremonijama, u izradi lepeza kao i u plesovima nekih plemena. Klan Jastrebova sa crvenim repom je jedan od vodećih klanova, čijim su članovima pripisivani razboritost i sposobnost predviđanja. Neki ljudi koji su rođeni u mesecu Drveća u pupoljcima su kao i Jastrebovi sa crvenim repom veliki ljudi, ako ne telesno, onda duhovno i imaju sposobnost da maksimalno rašire svoja krila. Ljudi rođeni u znaku Jastreba su kao i njihov znak lovci, mada su ciljevi njihovog lova nova dela i projekti kao i istraživanje novih filozofija.

Ljudi rođeni u znaku Crvenog jastreba su obično neustrašiva bića, koja često postavljaju zamku onom koga smatraju zvečarkom, a da se pri tom ni najmanje ne obaziru na svoju sopstvenu bezbednost. Kao što je već pomenuto, ovi ljudi imaju malo strpljenja sa ljudima koje smatraju licemernim i nepravednim. Njima će bez okolišenja reći svoje mišljenje, bez obzira, da li su oni spremni da ga saslušaju ili ne. Ponekad će se tući i sa zmijama, koje su jasno za jednu klasu bolje od njih, i upravo u ovim momentima rizikuju, da iz jedne ovakve borbe izađu pre žrtve nego kao pobednici. Zmija se u mnogim starim mitovima smatra predstavnicom podzemnog sveta, dok orao ili jastreb predstavljaju zenit, što ipak nije potpuno tačno tumačenje simbola njihovog karaktera. Zbog toga ljudi rođeni u znaku Jastreba i Zmije jedni s drugima imaju ponekad velike teškoće od onog vremena, od kada su ove dve životinje prikazivane kao protivnici, ukoliko nisu dostigle tačku na kojoj bi ispravno razumele svoj simbolizam i shvatile da ne bi morale samo da ratuju, već bi mogle i da se dopunjavaju. Kao što jastreb otkida glavu zmiji da bi se zaštitio od njenog smrtonosnog ujeda, tako će i ljudi rođeni u znaku jastreba odlučno nastupiti protiv svakog, koga smatraju potencijalnim neprijateljem. U takvim slučajevima se ponašaju, kao da je dobar napad, najbolja odbrana. Kada su ljuti, njihove uvredljive primedbe mogu biti isto onako bolne kao i stisak njihovih kandži. Kao što jastreba u letu često napadaju manje ptice, tako i ljude rođene u ovom znaku napadaju oni, koji ne mogu da ih shvate ili ne mogu da shvate onu njihovu spontanu energiju, koja se ispoljava, kada jedanput otplove na krilima neke nove ideje ili nekog novog projekta. Ali, ovi napadi se po pravilu ne završavaju uvredama, već ponekad podstiču i razgovore, koji mogu da razjasne nesporazume. Kada naučimo da svoje prijatelje rođene u znaku Jastreba iskreno volimo i da im verujemo, moći ćemo da se u istoj meri divimo njihovim veličanstvenim letovima kao i letovima njihovog životinjskog znaka. U tim trenucima kroz njih i njihovu okolinu protiče takvo obilje životne snage, da smo često i mi sami povučeni u visine. U takvom stanju oni mogu svojim mislima i svojom dušom da izvode prava akrobatska umetnička dela, u kojima ce jasno raspoznati stvari života, koje ljudskom pogledu mogu ponekad da umaknu iza nailazećih oblaka. Nebo je životni prostor ljudi rođenih u znaku Jastreba. Odavde mogu da dođu do jasnog saznanja kako bi trebalo da se ponašaju stvari na zemlji. Njihova jačina leži u tome, što na pozitivan način prilaze novim idejama ili projektima ili što uhodane stvari usmeravaju na pravi kolosek. Oni gaje u sebi iskrenu želju da čine dobra dela i brinu se da se sve stvari razvijaju na najbolji mogući način. Oni raspolažu urođenim optimizmom, jakom voljom i velikom snagom da stvari postavljaju na pravo mesto. Oni su samostalni ljudi i mislioci, i u svojim osećanjima i mislima su krajnje iskreni. Mada njihove radnje deluju ponekad malo prenagljeno, oni ce obično temeljno razmisliti o svim stvarima pre nego što donesu jednu odluku. Njihovo biće je u mnogim stvarima tako iskreno i otvoreno, kao i biće deteta koje ce uskoro progovoriti. Ali sa decom ih spaja i neznatna mogućnost koncentracije i često prerano gube interesovanje za stvari, ukoliko su one tek započete. Oni izgleda ne osećaju potrebu da ostanu pri nečemu sve dok ne budu sigurni, da ce to zaista funkcionisati. Da bi svoju energiju održali u ravnoteži, neophodno je da se nauče strpljenju i istrajnosti. Oni su zahvaljujući svojoj razboritosti, sposobnosti predviđanja i energiji, dobri rukovodioci, pod uslovom da su naučili da upravljaju svojom energijom i da ostanu kod neke stvari, sve dok je njihovo prisustvo neophodno. Ako su jednom naučili da upravljaju energijom, koja kroz njih protiče, poći će im za rukom skoro sve čega se prihvate, samo što je ovaj proces učenja često dug i bolan, i vodi ih kroz mnoge mračne faze njihovog unutrašnjeg sveta.Boja ljudi rođenih u znaku Crvenog jastreba je žuta boja prolećnog sunca i maslačka. Ova boja im pomaže da stimulišu svoju veliku energiju i da svoje misli pretvaraju u saznanja. Ona im, takođe, pomaže da opažaju stvari i ljude koje sreću i da očuvaju za njih tipičnu ljubaznost, dobro zdravlje i duhovnu ravnotežu. Nezavisno od toga što cesto idu glavom kroz zid, ljudi rođeni u znaku Crvenog jastreba su po pravilu sposobni da pruže otpor i robusni su, kada imaju na umu negovanje svog zdravlja. Zbog njihove pripadnosti klanu ptica grabljivica, pojačava se veći deo karakternih osobina ljudi rođenih u znaku jastreba i ona im daje još više energije i veću snagu probijanja, nego što su je oni inače imali. Oni moraju daleko više od drugih predstavnika ovog klana da obrate pažnju, da ne buknu naglo u nekoj situaciji, da ne bi potpuno izgoreli. Oni moraju da nauče da zauzdavaju energiju koju im daruje njihov klan, da bi vatra koja u njima gori, mogla da daje toplinu i svetlost onim stvarima i ljudima, sa kojima oni dolaze u kontakt. Pošto su rođeni u prvom mesecu, mesecu zaštitnice duha sa Istoka, energija ljudi rođenih u znaku Jastreba biće zauzdana razboritošću, koju im donosi ovaj mesec. On im, takođe, pomaže da svoju energiju usmeravaju u pravcu koji će im otvoriti put da u sebi i drugima započnu duhovnu evoluciju. Ovi ljudi su u detinjstvu krajnje energični i ponekad ih je teško držati pod kontrolom. Oni imaju daleko veću energiju od odraslih ljudi iz ovoga znaka i može biti izuzetno naporno izaći sa njima na kraj. Oni su ljubazni, otvoreni i inteligentni i. naravno, dobrog zdravlja, ukoliko uspemo da ih primoramo da se s vremena na vreme opuste. Ukoliko ovo nije slučaj, bolovaće od grčeva u stomaku, prehlada i imaće druge tegobe čiji uzrok leži u nervnim oboljenjima i oboljenjima glave. Ljudi rođeni u znaku Crvenog jastreba upuštaju se u ulogu roditelja sa istim entuzijazmom kao i u sve druge nove oblasti. Ali, ako njihova energija nije usmerena na pravi kolosek, oni će isto tako brzo izgubiti interesovanje, i njihova deca će se, što se tiče emocionalne strane, iznenada osetiti prepušteni sebi, dok ce otac i majka već ponovo pokušavati da prodru u nove oblasti koje će probuditi njihovo kratkotrajno interesovanje. Oni se sa svojom decom uvek ophode prijateljski i iskreno, i brzo ih pozivaju na red, kada se ovi nalaze na pogrešnom putu. Skloni su da se sa svojom decom ne ophode drukčije nego sa svojim prijateljima, što ponekad može dovesti do toga, da njihovoj deci nedostaje posebni emocionalni oslonac, koji oni obično traže u svojim roditeljima. Pošto su po prirodi ljubazni i druželjubivi ljudi, mogu po pravilu da izađu na kraj sa svakim, ali posebno zadovoljstvo nalaze u prijateljstvu sa drugim predstavnicima klana ptica grabljivica, sa ljudima rođenim u znaku Kečige, kao i sa pripadnicima klana Leptira, ljudima iz znaka Jelena, Gavrana i Vidre. Dopunu svoje ličnosti nalaze u znaku Gavrana. Dok ljudi drugih znakova prolaze na medicinskom krugu kroz poziciju ljudi rođenih u znaku Jastreba, dotle će oni u sebi otkriti nove dubine snage i sposobnosti da jasno raspoznaju ovozemaljske stvari i sa njima da rade. Oni će u sebi otkriti i sklonost ka rukovodećoj ulozi, o čijem postojanju do sada nisu ništa naslućivali. ljudi koji su prevazišli ovu poziciju imaće mogućnost da prodru u područja, koja bi im u drugom periodu ostala zatvorena.


MJESEC ŽABA POVRATNICA
Dabar (Bik)

Karakterne osobine Dabra:

DabarLjudi ovog znaka su kao i dabar u stanju da odlučno menjaju svoju okolinu, da bi obezbedili sopstveni mir, sigurnost i spokojstvo. Oni mogu i stoga će izvršiti promene u mnogim oblastima; bilo da se radi o promenama na psihičkom, duhovnom ili emocionalnom polju. Oni će kao i dabar ove promene ostvariti na jedan spori, oprezan ali konstantan i pronicljiv način. Ako su svoju okolinu već jedanput doveli u red, oni će se posebno brinuti o potrebnim popravkama, kako bi je održali u ovom stanju. Uređen i siguran okvir je osnovni uslov za plodan rad i unutrašnji rast ovih ljudi, i zato mora biti i ostati sve urađeno na svim do sada pomenutim poljima. Ne zbog toga što se ljudi rođeni u znaku Dabra u principu plaše promena, već zato što će rasti neometano samo ako se nalaze u okolini, koja im daje osećaj sigurnosti i zadovoljstva. Većina ljudi ovog znaka kao i dabar ima osećaj privrženosti vodi: bilo da će plivati ili jedriti, ili samo prošetati obalom jezera, reka ili ribnjaka. Izgleda da im voda pruža mogućnost da jasnije raspoznaju stvari i da svom životu poklanjaju bolju perspektivu. Ljudi rođeni u znaku Dabra su oštroumni i spretni i nije im teško da nauče sve ono što smatraju neophodnim i korisnim za njihovo lično napredovanje. Oni su kao i dabar u stanju, kako duhovno tako i fizički da se brzo prilagode svojoj okolini, ako su je već doveli u red. Zahvaljujući ovoj sposobnosti prilagođavanja, ovi ljudi će uspešno doći do cilja skoro u svakoj oblasti ili stvari koje su sebi stavili u zadatak. Oni su upravo na fizičkom polju veoma kreativni ljudi, i retko će se videti dom čoveka rođenom u znaku Dabra, a da njegova opremljenost ne pokazuje veliku dozu originalnosti. Oni će veliki deo svog vremena utrošiti na stvaranju odgovarajuće pozadine za svoju sopstvenu ličnost. Njihova stvaralačka snaga će, primenjena i u drugim oblastima, doneti zadivljujuće rezultate. Ljudi rođeni u znaku Dabra su sposobni za prava remek-dela u tehničkom pogledu, nezavisno da li su se odlučili da grade svoj dom, ili se radi o njihovom poslu i prijateljima. Ako su utvrdili da se neke stvari moraju menjati, da bi bolje funkcionisale, oni će ih i promeniti. Ako im se da dovoljno vremena oni će većinu poslova ili projekata organizovati tako da će se odvijati bolje, nesmetano i harmoničnije za sve učesnike. Oni će ovu stvaralačku snagu ponekad angažovati da bi pomogli svojim prisnim prijateljima da svoj život urade tako da se odvija na zadovoljavajući i prijatan način, Ako su sve ove zadatke uspešno izvršili, usmeriće svoju energiju na spiritualne oblasti, u koje su isto tako dobro upućeni.

Ljudi koji su rođeni u mesecu Žaba povratnica, između 20. aprila i 20. maja, imaju Dabra u životinjskom svetu, plavi kamas (biljka iz porodice krinova), u biljnom svetu i hrizokol u svetu minerala. Plavi kamasHrizokol Njihova boja je plava i oni pripadaju klanu Kornjače. Hrizokol je, kao i tirkiz od davnina korišćen kao dragi kamen, mada se ne ceni u istoj meri kao i tirkiz. Sjajna plava boja, koju ovaj kamen često poseduje, zajedno sa njegovim zemljanim izgledom podarila mu je glas, da je on kamen koji svom nosiocu može da pomogne da u sebi sjedini elemente neba i zemlje. On se smatra kamenom dobre medicine, koji će svom vlasniku pomoći da postane srećan i da je dobrog zdravlja. Takođe mu se pripisuje, da je u stanju da čisti telo, srce i dušu ljudi. Ljudi rođeni u znaku Dabra shvataju svoje veze kao i njihov znak, veoma ozbiljno. Ako su našli partnera, gajiće u sebi iskrenu i duboku želju da sa njim provedu ceo život. Stabilnost jedne dobre veze cesto im pruža zadovoljstvo, koje im je potrebno da bi se razvijali u novom pravcu, i oni će one koje vole upravo obasipati svojom ljubavlju. Ovi ljudi naginju ćutanju, ako se u okolini osećaju nesigurno. Ali, ako su se jednom privikli, vrlo spremno će izražavati svoje misli. Sa njihovim osećanjima, međutim, stvari izgledaju drukčije, - oni ih mogu uspešno zadržavati kao što nasip dabra, zadržava vodu jednog jezerca. Ljudi rođeni u znaku Dabra moraju da nauče da svoja osećanja ispoljavaju malo-pomalo, ili će se bezuslovno izložiti opasnosti, da se jednog dana utope u plimi emocija. Izuzetno im teško pada da nauče da su oni samostalna bića, koja u principu ne žele da dosađuju svojoj okolini sopstvenim problemima. Ako ljudi rođeni u znaku Dabra ne nauče da slobodnije izražavaju svoja osećanja i da život prihvataju u svoj njegovoj promenljivosti mogu postati potpuno hladni i nesrećni ljudi, koji su u ovakvom raspoloženju spremni da se prepuste neumerenom jelu, piću ili drugim stvarima, samo da bi prigušili svoje unutrašnje nezadovoljstvo. Ako se suviše dugo nalaze u takvom stanju i potiskuju svoje potrebe, mogu se javiti blokade u vratu ili grlu ili se kao posledica njihove neumerene strasti za jelom i pićem javljaju oboljenja jetre i pankreasa. Ovi ljudi važe za dobre ljude. Žene rođene u znaku Dabra sklone su, pre svega u mladosti, da se krajnje odano, čak posednički ponašaju prema svojoj deci. One mogu da pogreše ako podražavaju ženku dabra i zbog svoje jednostrane pažnje prema deci oteraju iz kuće muškarca. Ali kada su deca starija, ljudi rođeni u znaku Dabra počinju da olabavljaju stege i propisno će ih gurnuti da bi ih oterali iz zaštićenog roditeljskog doma, ako je došlo vreme da grade njihov sopstveni život. Ljudi rođeni u znaku Dabra imaju dobar osećaj vremena, i mogu za ovo da procene pravi trenutak. U detinjstvu mogu biti veoma loše raspoloženi, dok ne dobiju uigrani životni ritam. Kada jedanput steknu sigurnost rutinske svakodnevnice, postaće veoma zadovoljna deca i neobično društvena. Oni su obdareni stvaralačkim sposobnostima i dugo vremena mogu sami sebe zapošljavati. Ipak, nije preporučljivo, ići na duga putovanja sa decom rođenom u znaku Dabra bez nekog određenog cilja. Nesigurnost koju će im ovakva putovanja izazvati potpuno će promeniti zadovoljstvo svih ostalih putnika. Ljudi rođeni u znaku Dabra mogu da nauče od ovog kamena, da u sebi ujedine snage neba i zemlje. Većina ljudi rođenih u znaku Dabra je po prirodi i zbog svoje pripadnosti klanu Kornjače veoma vezana za zemlju, ponekad čak previše. Oni se mogu izgubiti u tome, što će samo u ovozemaljskim stvarima tražiti zadovoljstvo, a da pri tom nikada ne potraže pouke sa neba, koje ih u ovom delu čekaju sakrivene. Izgleda da su i ljudi rođeni u znaku Dabra kao i njihov kamen podareni srećom, mada je ova prividna sreća često samo rezultat mukotrpnog rada, a za nekog i dobar osećaj, da se u prvom trenutku nađena pravom mestu. Oni su dobrog zdravlja, posebno kada nose svoj kamen, i telesno su otporni, sve dok vode računa da zauzdaju svoju naklonost ka nesavlađivanju. Ovi ljudi ce kao i njihov kamen zadržati svoju prvobitnu boju i karakter, ukoliko se u međuvremenu ne dogodi nešto zaista drastično, što bi izazvalo promene.

Oni su izrazito stabilni ljudi, i najbolje se osećaju u onim situacijama koje im dozvoljavaju da što je moguće više zadrže od ove prvobitne stabilnosti. Veoma retko ćemo naići na čoveka rođenog u znaku Dabra, koji se dobrovoljno izlaže opterećenju, osim, ukoliko se radi o nekome, ko se na svom putu oko medicinskog kola upravo nalazi u nekoj drugoj poziciji. Ukoliko ljudi rođeni u znaku Dabra putuju, ili svoju okolinu podvrgnu promenama, oni će postupati što sistematičnije. Oni se jednostavno osećaju ugodnije kada su okruženi makar sa nekoliko dobro poznatih stvari. Stabilnost njihovog bića koja deluje protiv svake promenljivosti i koja odražava specifičnost njihovog kamena, omogućava nastajanje dobrog i pouzdanog prijateljstva sa ljudima ovog znaka. Ako su se ljudi rođeni u znaku Dabra jedanput odlučiti za neko prijateljstvo, oni neće tako brzo ponovo poništiti ovu odluku. Oni su verni drugari i mogu da utiču na stabilnost ljudi i dela, koji su više promenljive prirode. Ljudi rođeni u znaku Dabra mogu kao i hrizokol da stvarima i ljudima sa kojima dolaze u dodir, podare dah čistote. Ovo potiče od njihove tipične odanosti, stabilnosti i spremnosti, da se prema prijateljstvu i drugim vezama odnose na način, koji prema današnjim merilima izgleda tako čisto i opčinjavajuće, kao da je ostatak nekog boljeg vremena i nekog boljeg mesta. Biljka sa kojom se ljudi ovog znaka dovode u vezu je Plavi kamas, divlji pripadnik porodice krinova. Kao i njihova biljka, i ljudi rođeni u znaku Dabra imaju sposobnost da stabilizuju one ljude sa kojima su u vezi. Pošto su njihovi koreni duboko urasli u zemlju, oni će ljudima i delima kojima se približe pružiti čvrst oslonac. Kao i krtola plavog kamasa, oni mogu da pojačavaju i zaslađuju stvari sa kojima dolaze u dodir, jer njihova sopstvena stabilnost obično potiče od zadovoljstva, koje su u stanju da osete i pružaju drugima, ako se nalaze u ravnoteži sa energijom, koja kroz njih protiče. Kao što se dobre osobine plavog kamasa mogu pretvoriti u smrtonosni kamas, (biljka veoma sličnog izgleda) tako se mogu promeniti i pozitivne osobine ljudi rođenih u znaku Dabra, ako njihova energija ne može slobodno da teče. U takvim fazama ljudi rođeni u znaku Dabra se mogu zapetljati u svoju stabilnost, i formalno ugušiti od samog života i svega što ih okružuje. Kada se ljudi rođeni u znaku Dabra nalaze u stanju jakog nezadovoljstva, moći će ovu svoju unutrašnju disharmoniju da prenose istom jačinom kao i duhovnu uravnoteženost. Boja ljudi rođenih u znaku Dabra je Plava koja se presijava od plave boje kamasa do tamno plave boje hrizokola. Za ljude ovog znaka ona simbolizuje fazu fizičkog mirovanja i psihičkog zadovoljstva, koja potiče iz unutrašnjeg osnovnog osećanja spokoja i sreće. Ove emocije koje proizilaze iz plave boje neophodan su preduslov da ljudi rođeni u znaku Dabra mogu da rade sa spiritualnim stranama ove boje. Ljudi rođeni u znaku Dabra moraju biti srećno ukor

Nenjeni na zemlji, pre nego što otkriju spiritualne žudnje, koje takođe tinjaju u njihovim srcima. Pošto su rođeni u mesecu žaba povratnica, 2. mesecu Zaštitnice sa Istoka, ovi ljudi će biti podstrekivani na stalan unutrašnji rast, jer je ovo jedan od meseca proleća, dakle vreme, kada su sve stvari na zemlji podstaknute na novi rast. Ovaj podsticaj je neophodan, da ljudi rođeni u znaku Dabra ne bi ostali zatvoreni u svojim sopstvenim željama za zadovoljstvom. Pošto su radeni u znaku Zaštitnice sa Istoka biće podsticani i ohrabrivani da prevaziđu materijalnu stranu života i da teže duhovnom prosvećivanju. Kao što je već pomenuto, njihova pripadnost klanu Kornjača povećava njihovu povezanost sa zemljom i njihovu stabilnost, i intenzivira mnoge druge karakterne osobine. Njihova pripadnost ovom klanu upravo znaci, da moraju vrlo dobro da paze da u svojim mislima, osećanjima i radnjama ne ostanu hladni ili nefleksibilni, jer bi time samo blokirali životno važan tok energije, koji ih drži u pokretu. Dabar, životinjski znak onih koji su rođeni u mesecu Žabe povratnice, jer pored čoveka jedino živo biće koje je u stanju da drastično menja svoju okolinu da bi sebi obezbedilo mir, sigurnost i spokojstvo. Ljudi rođeni u znaku Dabra dopunjuju se sa pripadnicima klana Zmije. Oni se dobro slažu sa ljudima rođenim u znaku Divlje guske i Mrkog medveda, koji takođe pripadaju klanu Kornjače, ali i sa predstavnicima klana Žabe, ljudima rođenim u znaku Pume i Detlića. Kada pripadnici drugih znakova dođu u ovu poziciju medicinskog kola mogu da nauče da uredno održavaju svoja ovozemaljska područja interesovanja, da bi sve za čim teže mogli da traže sa kule unutrašnjeg mira i zadovoljstva. Takođe, mogu da upoznaju vrednost stabilnosti, strpljenja i istrajnosti i da steknu sposobnost da se bolje ukorene u majci - Zemlji, koja nas sve izdržava i hrani.


MESEC SEJANJA KUKURUZA
Jelen (Blizanci)

Karakterne osobine JELENA - Blizanaca

Ljudi rođeni u znaku Jelena imaju kao i njihov kamen posebnu moć lečenja, ukoliko nauče da je razvijaju. Ljudi rođeni u znaku Jelena deluju, kao i njihov mahovinasti ahat, prijatno za oči svojih bližnjih. Osećaju se privrženi lepoti, i njih same lepota privlači, i oni se trude da je prenesu na svoju okolinu. Stoga su često u stanju, da od najobičnijeg materijala naprave najlepše stvari, zahvaljuju i svojoj sposobnosti. Dom, radno mesto i druga mesta na kojima ovi ljudi borave, postaće najprivlačnija za sve prisutne. Ljudi rođeni u znaku Jelena najbolje se osećaju ako makar jedan deo svog vremena mogu da provedu u planinskim i brdovitim predelima, gde je majka Zemlja sjedinila druge elemente. Ljjudi rođeni u znaku Jelena su kao i njihov znak, osećajna, ljupka, pokretljiva i oprezna bića. Pošto je njihov sopstveni svet osećanja tako bogat, oni su po pravilu već odavno proživeli većinu raspoloženja i stanja u kojima se drugi ljudi nalaze. Njima pada teško da drugima posvete svu svoju pažnju, jer su njihove vlastite misli i osećanja onim što im pričamo već podstaknuti na nove ideje, koje odmah žele da nam saopšte. Ali ljudi rođeni u znaku Jelena, sposobni su da ljupko i spretno unose svoja osećanja u razgovor, tako da ce partner u razgovoru jedva primetiti da je bio prekinut. Međutim, zahvaljujući svojoj povećanoj budnosti neće propustiti da se potrude da više slušaju, ukoliko su neki razgovor suviše često prekidali, tako da od njih nikada nećemo otići sa osećanjem, da nam nisu poklonili svu svoju pažnju. U svakom čoveku rođenom u znaku Jelena duboko je usađena želja za lepim u njihovoj okolini. Oni se prijatno osećaju kada su okruženi lepom okolinom, dimom ili ljudima, koje makar u nekom pogledu smatraju lepim. Ali ovo ne znači, da stupaju u kontakt samo sa fizički lepim ljudima. Ljudi rođeni u znaku Jelena su dovoljno intuitivni i sposobni da shvate, da lepota nije samo stvar spoljašnjosti, već i unutrašnjeg jezgra.

Jelen

Ljudi rođeni u mesecu setve kukuruza, između 21. maja - 20. juna, imaju Mahovinasti ahatAhat za znak u svetu minerala. Hajdučku travuHajdučica za znak u biljnom svetu i Jelena za znak, u životinjskom svetu. Njihove boje su bela i zelena i pripadaju klanu Leptira. Njihov kamen, mahovinasti ahat sadrži u sebi obojene pruge koje su tako raspoređene, kao da sadrže okamenjenu mahovinu. Najčešće se javlja u rečnim koritima. Mahovinasti ahat je kamen koji, verovalo se, ima lekovitu moć. Ranije se smatralo da je dobar za oči, ali je korišćen i za lečenje drugih delova tela. Stavljan je kao privezak na lančić i u dodiru sa telom pokazivao je lekovito dejstvo. Pošto izgleda, kao da kamen u sebi nosi nežnu biljku, smatran je večnim članom između dva sveta, kamena i biljnog sveta, što je opet njegovom vlasniku omogućavalo, da oba ova sveta bolje shvata. U stara vremena se verovalo da može ugasiti žeđ, ako se nekoliko kuglica ahata drži u ustima. Takođe se verovalo, da mu sposobnost povezivanja sveta minerala sa biljnim svetom daje posebnu moć za izazivanje kiše, kada je ova neophodna biljnom svetu. Zbog ovoga je kamen korišćen u mnogim ceremonijama za izazivanje kiše. Hajdučka trava, biljni znak ljudi rođenih u znaku Jelena, je biljka lepog izgleda, višestruko korisna i izuzetno plodna. Hajdučka trava se može naći skoro na svakom prostoru, bilo u gradu ili na selu. Ona ima intenzivan miris i ukus od koga se skupljaju usta. Svi delovi hajdučke trave mogu se upotrebiti u lekovite svrhe. Starosedeoci Amerike su je koristili kao tonik protiv iscrpljenosti i smetnji u probavnom traktu. Hajdučka trava je istovremeno dobra za nerve, metabolizam i prečišćavanje krvi, time što otvara pore, kroz koje se odstranjuju otrovne materije, a može imati i umirujuće dejstvo na sluzokožu. Zbog ovih osobina hajdučka trava lekovito deluje kod prehlada, gripa i srodnih bolesti. Ako se hajdučka trava uzme odmah na početku prehlade, ponekad će iščeznuti za 24 sata. Hajdučka trava može da se koristi kao sredstvo za zlučivanje mokraće. Ona takođe deluje kod hemoroida, koji se kao posebno neprijatna pojava često javljaju u trudnoći i pri porođaju. U spoljnoj primeni hajdučka trava deluje kao lokalno opojno ili dezinfekciono sredstvo. Ako se malo sažvaće list hajdučke trave i stavi na mesto uboda komarca, videćemo, da ce neprijatni svrab nestati u najkraće vreme. Poznato je da se hajdučka trava višenamenski koristila i na Orijentu. Hajdučka trava može biti veoma korisna lekovita biljka za pripadnike znaka Jelena, jer su oni često podložni veoma ozbiljnim oboljenjima pluća, žlezda i disajnih puteva. Kada se ljudi rođeni u znaku Jelena nalaze u stanju unutrašnje ravnoteže, ove bolesti im ne mogu naškoditi više od običnih prehlada i gripa, koji napadaju njihove disajne puteve. Hajdučka trava je odlično sredstvo protiv ovakvih bolesti. Takođe se koristila za smirivanje i dezinfekciju podliva i povreda, koje ljudi rođeni u znaku Jelena ponekad zadobiju, kada izgube kontrolu nad svojom energijom i zapadaju u žestoke reakcije. Kako je samo slična ova biljka predstavnicima znaka Jelena! I oni su korisni, svestrani ljudi, koji se iskreno trude da svetu u kome žive podare radost i lepotu. Sretaćemo ih u svim istaknutim oblastima, gde se posvećuju mnoštvu poslova. Ljudi rođeni u znaku Jelena mogu kao i njihova biljka da deluju izrazito „kao stipsa" na svoju okolinu, jer se ponekad služe zajedljivim humorom, koji postaje vidljiv, kada se oni na bilo koji način osete pritešnjeni, ili ako su zašli u neku oblast, u kojoj se ne osećaju naročito prijatno. Dok su po spoljašnosti od mleka i meda, dotle im često kroz žile teče potok sirćeta. Pripadnici znaka Jelena su pametni, pronicljivi i kreativni ljudi. Oni su obdareni kako u fizičkom tako i u emotivnom pogledu, da i od najjednostavnijih stvari stvore nešto izuzetne lepote. Oni su često u svakom pogledu umetnici, što njihovu dušu ispunjava pravim zadovoljstvom. Ovo se ponekad izražava na najneobičniji način. Može se desiti da stvore kulinarska umetnička dela, naročito delotvorne biljne tinkture, ili da iznose genijalno izmišljene teorije umesto ulja na platnu ili akvarele. Njima je svejedno, u kojoj oblasti se izražavaju, samo ako mogu da rade kreativno i da rezultat u sebi sadrži nešto od lepote. Posmatrano sa emocionalne strane, ljudi rođeni u znaku Jelena će svojim iskrenim interesovanjem, svojom sposobnošću uživljavanja i svojim razumom i formalno oživeti lepotu u ljudima kojima su okruženi. Oni imaju nepogrešivo oko za lepo u svim ljudima i uvek nastoje da to otkriju i drugima. Ovi ljudi, kao i jelen, imaju veliki zvučni spektar, uz čiju pomoć se obično iskazuju kao entuzijasti, a ovaj entuzijazam je zarazan. Kad čovek rođen u znaku Jelena prasne u smeh, za tren oka će zaraziti svakog. Ali, ljudi rođeni u znaku Jelena dele ponekad i jednu i drugu osobinu sa svojim znakom, koja izgleda manje pozitivno. Pošto se u isto vreme osećaju jako privrženi raznim ljudima, biće im teško da se ograniče na jednu vezu. Postoji mnogo ljudi koje oni smatraju veoma privlačnim, tako da im je skoro nemoguće da se odluče za jednog. Ovo se odnosi kako na muškarce ovog znaka, tako i na žene, mada je ova osobina cesto jače izražena kod muškaraca.

Ovi ljudi uživaju u tome, da kao i jelen budu zajedno sa predstavnicima svoga roda i sa njima dele posebne kvalitete, koji su im zajednički. Neophodno je da ljudi rođeni u znaku Jelena nauče da pronađu vezu, u kojoj ce se prijatno osećati i u kojoj će moći da pokažu one sfere svoga bića, koje obično pokušavaju da sakriju. Takođe, moraju naučiti i spoznati vrednost postojanosti u svom životu, jer će u protivnom ceo svoj život provesti u skakanju sa jedne ideje na drugu,a da nikada neće naći ono što zaista traže. Oni imaju ogromne teškoće da rasporede svoje vreme i energiju i da svoj život usmere u efikasnom pravcu. Ako ovo ne nauče, biće podložni bolestima koje će ih prisilno zaustavljati ili će dospeti u stanja, u kojima će njihov organizam biti nesređen i nervozan, kao što to već i njihove misli. Ako ne budu uspeli da nadu ljude pred kojima se mogu otvoriti, postaće podložni blokadama organizma. Ljudi rođeni u znaku Jelena su roditelji puni ljubavi, mada su ponekad potrebne ogromne promene, da bi se mogli prilagoditi ritmu deteta. Oni, kao i ženka jelena više vole da svoje najmlađe ostavljaju u sigurnim skrovištima, dok sami idu za svojim poslovima i vraćaju se kad je vreme da im pruže hranu i ljubav. Muškarcu u znaku jelena daleko teže pada uloga brižnog oca, nego ženi uloga majke. To im izgleda potpuno novo i strano i moraju uložiti veliki trud, da bi mogli da izađu na kraj sa razvojem malog deteta. Čim dete malo poraste i može da ide sa roditeljima, oboje se osećaju bolje.Ljudi rođeni u znaku Jelena, kao i njihova biljka, cesto na svoju bližu okolinu deluju kao sredstvo za jačanje. Obično je njihova energija tako uzavrela, dok ce oni bez muke povući za sobom i mnoge druge ljude. Rođeni u znaku Jelena važe za dobre prijatelje i pomoći će drugima u savlađivanju problema. Oni će te ohrabriti u otvaranju prema njima i životu, i da ispričaš sve što te tišti. Sve dok smo u stanju da svoje probleme iznosimo na interesantan način, možemo biti sigurni da nas pažljivo slušaju, ali čuvajte se prečestog ponavljanja, jer su njihove misli suviše brze, da bi imali strpljenja, da uvek slušaju iste probleme. Oni će pokušati da vas umire svojom iskrenom brigom i svestranim šarmom i da ublaže vaš jad. Pripadnici Jelena su pravi čovekoljupci, koji se iskreno trude da uteše svoje prijatelje i da ih razvedre, svejedno o kom problemu se radi. Ali i oni će se uznemiriti, ako se prodre u sfere koje smatraju suviše ličnim i intimnim. Oni se, naime, plaše nečijeg potpunog otvaranja, jer bi se to isto možda očekivalo i od njih, a ljudi rođeni u znaku Jelena su i pored svoje društvenosti krajnje uzdržani kada se radi o tome, da nekom drugom dozvole uvid u dubinu njihovog bića. Ljudi rođeni u znaku Jelena su talentovani za vođenje razgovora. Oni ce sa svakim započeti razgovor o svakoj temi - sve do jedne tačke, kada razgovor postaje suviše ličan, gde će oni bez uzdržavanja i koristeći sav svoj šarm, brzo promeniti temu, tako da čak neće biti upadljivo što su ,,zaboravili" da odgovore na pitanje o ličnom raspoloženju i životu. Ljudi rođeni u znaku Jelena, kao i hajdučka trava i mahovinasti ahat mogu s lakoćom prisvojiti lekovitu moć. Oni kao i ovi znaci, imaju isti dar, da ljudima sa kojima rade otvaraju oči, leče i time im pomažu da jasnije raspoznaju stvari. A ipak su retko u stanju da sami jasno sagledaju stvari, jer su njihove oči zaokupljene prelaženjem sa jedne ideje na drugu, tako da nikada neće uistinu utrošiti vreme da dokuče pravu istinu, koja je sakrivena u pojedinim sferama. Njihova pripadnost klanu leptira pojačava ovu njihovu sklonost prelaženja sa jedne stvari na drugu. Svi ljudi iz klana leptira imaju naviku da veliki deo svog vremena provode u neobaveznom maštanju. Mesec ljudi rođenih u znaku Jelena - Mesec setve kukuruza, je poslednji mesec proleća, kada sve kreće stazom rasta. U izvesnoj meri ljudima ovog znaka on pomaže da steknu stabilnost i saznaju ponešto o prirodi Zaštitnice duha sa Istoka. Ljudi rođeni u znaku Jelena najlakše prihvataju prosvećenost. Boje ljudi rođenih u znaku Jelena su bela i zelena. Njihova bela boja je bezgraničan prostor, u kome je izgleda sve moguće. To je belina deteta puštenog u svet, u svoj njegovoj čistoti i nevinosti. Kao što ova bela boja nosi u sebi sve dugine boje, tako i ljudi rođeni u znaku Jelena nose u sebi bezbrojne mogućnosti. Njihova zelena boja je zelenilo prirode, ozdravljenje i preporod. Ova zelena se može pretvoriti u boju donosioca pravde, čije mišljenje uvek prevladava. Za ljude rođene u Mesecu setve kukuruza, znak u životinjskom svetu je naravno jelen, ono osećajno, ljupko i oprezno biće, koje već svojim pogledom svima poklanja lepotu i radost. Deca rođena u znaku Jelena su zahvaljujući svojoj sposobnosti uživljavanja, intuiciji i kreativnosti sasvim u stanju da se samostalno zabavljaju. Oni se raduju, kad mogu da zabave i razonode i druge. U tome su opet slični odraslim ljudima. Oni se kao i lane, lako i neupadljivo mogu prilagoditi okolini, čime će izbeći opasnosti, koje vrebaju sa svih strana. Pošto su oni po pravilu mirna deca, koja se lako mogu zabaviti, predstavljaju idealnu sliku deteta, za kojim čezne svaki roditelj. Dok ljudi ovog znaka skoro sa svim drugim ljudima dobro izlaze na kraj, posebno se dobro slažu sa ljudima u znaku Gavrana i Vidre, koji, takođe, pripadaju klanu Leptira, kao i sa predstavnicima klana Ptica grabljivica, ljudima rođenim u znaku Crvenog jastreba i Kečige. Kada se ljudi Drugog meseca nadu u ovoj poziciji medicinskog kola, otkriće ponešto od svojih vlasititih sposobnosti, naučiće da budu osećajniji, pokretljiviji i da cene lepotu života u svim njenim oblicima. Takođe će upoznati snagu i slabosti, koje nastajanje životne energije nosi sa sobom.


MESEC ŽARKOG SUNCA
Detlić (Rak)

Karakterne osobine detlića (RAKA):

Ljudi rođeni u znaku Detlića često su, kao i njihov kamen, zaokupljeni mišlju kako ukrasiti okolinu, a posebno svoj dom, jer im je posebno stalo do udobnog i lepog doma. Oni su veoma privrženi kući i najbolje se osećaju kada je njihova okolina u fizičkom, duhovnom i emocionalnom smislu u redu i uz to lepo izgleda. Njih će kao i njihov kamen brzo zaokupiti nove misli i osećanja - iako je ova promena jednom nastupila, ostaće nepokolebljivo pri svom konceptu, za koji su se jednom zauvek odlučili. Ipak, pre nego što dopuste bilo koju novinu u svom životu, provešće dosta vremena u odmeravaju i analiziranju od čega se sastoje ove novine, i kako će se uklopiti u druge koncepte, koji određuju njihov život. Ljudi rođeni u znaku Detlića, kao i njihov kamen, doslovce se u svakom pogledu vezuju za krv. Oni imaju tu sposobnost da otvoreno i nesmetano idu kroz život, kao što i krv slobodno i nesmetano teče kroz zdravo telo. Dobro je da se ljudi rođeni u znaku Detlića u slučaju nevolje dovedu na lice mesta, jer njihove intuitivne sposobnosti mogu pomoći, da se spozna pravi uzročnik nevolje, a njihovo brižno angažovanje povređenoj osobi daje osećaj, da će biti zbrinuta na najbolji mogući način. Oni su krajnje osetljivi za signale i glasove vlastitog srca. Kada se jednom zaljube, onda je to ljubav koja se može nadgrađivati i koja, sa izuzetkom nevernosti s druge strane, svemu odoleva. Kada se nalaze u svojoj unutrašnjoj ravnoteži, ljudi ovog znaka su otvoreni i puni ljubavi za svoje bližnje. Njihova srca mogu sve što ih okružuje, bilo da se radi o biljkama, mineralima, životinjama ili ljudima, i formalno preplaviti svojom ljubavlju. Ljudi rođeni u znaku Detlića su pažljivi roditelji, koji su spremni da podnesu velike žrtve za sreću svoje dece, i koji su često sposobni da velikodušno definišu ono što se odnosi na njihovu decu. Oni su ljudi, čija kuća često vrvi od dece, bilo da su njihova vlastita deca ili iz susedstva, kojima je potrebna dodatna doza ljubavi ili pažnje, a kojima će ih ljudi rođeni u znaku Detlića bogato obasuti.

DetlićLjudi rođeni u Mesecu žarkog sunca, imaju kornalin za znak u svetu minerala, divlju ružu za znak u biljnom svetu i detlića za znak u životinjskom svetu. Njihova boja je boja ruže i detlića, a pripadaju klanu žaba. Kamen ovih ljudi je kao i mahovinasti ahat, kalcedon-kripton kristalni oblik kvarcnog kamena.Kornalin Kornalin je providni kalcedon, čija boja može da varira od roze preko crvene do žute. Žuta vrsta se obično naziva sardinom, dok se naziv „kornalin" koristi samo za providne vrste ovog minerala. Mlečni oblik ovog kamena je jaspis. Kornalin je još od najranijeg doba u svim delovima sveta prerađivan u nakit i druge ukrasne predmete. On je čak bio prvi tvrdi kamen, u kome su u stara vremena rađene gravure. Kornalin je znak svoje boje često dovođen u vezu sa krvlju i često je korišćen za lečenje povreda, jer se smatralo da može zaustaviti krvarenje iz rane. U takvim situacijama bi ga vezivali na uzicu ili kožnu traku i iznad rane njihali kao klatno, jer se smatralo da kružni pokreti smanjuju oticanje krvi i pomažu u izlečenju. Kornalin se zbog svoje boje i svojih svojstava dovodi u vezu i sa ljudskim srcem. Kornalin je važio za poklon srca, i zato je često uručivan drugima kao simbol potvrđivanja ljubavi. U stara vremena se verovalo, da će nošenje kornalina doprineti da srce ostane zdravo i otvoreno za sva osećanja, koja se u njega slivaju. Majke su često nosile kornalin, kako bi svoje srce otvorile za potrebe i brige svoje dece. Biljka ovih ljudi je divlja ruža, onaj divni grm, koji je bio inspiracija bezbrojnim pesmama i ljubavnim stihovima.Divlja ruža Divlja ruža raste u obliku uspravnog grma, sa trnovitim granama. Boja može varirati od svetlo do sjajno roze. Kada cvetovi otpadnu, formira se plod poznat kao šipak, u stvari narandžasta bobica. Šipak je jedna od vitaminima najbogatijih biljaka, koje uopšte postoje. Ruže cvetaju od maja do jula i u ovo vreme celu svoju okolinu obogaćuju divnim mirisom. Šipak se bere u jesen. Šipak se u toku jeseni i zime može koristititi u sirovom stanju, ali on se može i sušiti i piti kao čaj, koristiti samleven ili za pravljenje marmelade. Smatra se, da se kuvanjem gubi oko 50% vitamina C, a sušenjem oko 75%. Šipak je zbog svog bogatog sadržaja vitamina C odlično sredstvo za lečenje prehlada, bolesti grla i gripa. Ako se cvet divlje ruže potopi u ključalu vodu, dobiće se ukusan čaj, kiselkastog ukusa, koji umirujuće deluje na ljudski organizam. Tako de se i od oljuštenih grana i korena biljke može spravljati čaj koji blagotvorno deluje na prehlade. Ranije je čaj od šipka korišćen za izbacivanje kamena iz žuči iz bubrega kao i za prečišćavanje krvi kod obolelih od jetre. Tada se destilovana voda lišća i cvata koristila za jačanje srca, podsticanje duha i savladavanje telesnih slabosti svake vrste, na koje je delovalo blago rashladno svojstvo biljke. Stari narodi su šipak koristili zajedno sa nanom i malinama kao čaj za očuvanje dobrog telesnog i duhovnog stanja, kako kod odraslih tako i kod dece. Ružina vodica koja se spravljala od latica biljke, korišćena je u stara vremena u tinkturama za oči, da bi kod kijavice zaštitila oči od neprijatnih nuspojava. Travari su divlju ružu takođe koristili za eliminisanje manje prijatnih mirisa onih biljaka, koje su se morale uzimati u medicinske svrhe. Lišće ruže se i danas još uvek prerađuje u ulje, koje nalazi primenu u proizvodnji parfema ili vodica za kosu, a suve latice se stavljaju u mirišljave vrećice, koje se drže u ormarima i fiokama. Ljudi rođeni u znaku Detlića mogu od svoje biljke saznati o raznim mogućnostima koje poseduju, ukoliko je tok njihove energije ispravan. Oni kao i ruža mogu biti zaista lepi ljudi, koji su u stanju da svojom lepotom i svojom korisnošću inspirišu i druge. Rođeni u ovom znaku, kao i ruža, imaju nešto divlje u sebi i posebno jaku privlačnu snagu, ukoliko žive u odgovarajućim uslovima. Kada se nalaze u punom cvetu, mogu da usreće svakog ko ih posmatra, a kada prvi cvetovi počnu da venu, zameniće ih plodovi mudrosti, koji su tipični za ovu fazu. Ljudima rođenim u znaku Detlića se kao i šipurku, zbog njegove spoljašnje ljuske, pridodaju oni vidljivi atributi, kojima su oni kako u fizičkom, tako i u emotivnom smislu bogato obdareni. Pa ipak, u dubini duše ovih ljudi pritajeno je znanje koje može biti korisno kao i njihova nepritajena znanja, do kojih možemo prodreti, ako se potrudimo da prokrčimo put. Ljudi rođeni u znaku Detlića, koji nisu postigli svoj unutrašnji sklad, mogu izgledati isto onako prazno kao što neki ljudi šipak smatraju bezukusnim. U ovom raspoloženju mogu postati čak spori i lenji i pre će se gubiti u nerasplamsalim emocijama, nego što će se angažovati za neku realnu i postojanu stvar. Kad se ljudi rođeni u znaku detlića nađu u stanju unutrašnje disharmonije, izgleda nisu sposobni ni za kakva samostalna razmišljanja i radnje, niti za stabilnu emocionalnu vezu. Ali, ako su postigli svoj unutrašnji sklad, biće izuzetno osećajni i u stanju da prihvataju i bave se stvarima koje ih okružuju. Takođe ce biti sposobni za samostalno donošenje odluka, bilo duhovne ili emocionalne prirode i stajaće čvrsto iza njih. Čaj od šipka ili ružinog lista može pomoći ljudima ovog znaka da pročiste svoju krv i da se zaštite od prehlada i gripa, kako se ove bolesti ne bi proširile na želudac i jetru ili zahvatile druge osetljive unutrašnje organe. Ovi čajevi, takođe, mogu ojačati srce čoveka ovog znaka, koje je ponekad potpuno oslabljeno njegovim bespoštednim rasipanjem ljubavi.

Uravnoteženi ljudi znaka Detlića su po pravilu dobrog zdravlja i uživaju u cvetu i plodu svoje biljke kao i u ukusnim napicima prijatnog mirisa, koji im pomažu u očuvanju telesnog i duševnog zdravlja. Boja ljudi rođenih u znaku Detlića je roze. Može biti ili roza još nedostignute zrelosti ili roza univerzalne ljubavi, koja leči sve, - u zavisnosti od toga, u kom stadijumu razvoja se nalazi Čovek-Detlić. Njihov Mesec jarkog sunca, pomaže im da steknu stabilnost, mada donekle usporava njihov nagon za napredovanjem. Sunce nam pomaže na taj način, što nam daje snagu za površne aktivnosti, a istovremeno nas usmerava na pravi put. Ovo je mesec letnje sunčeve prekretnice, period kad sve stvari na zemlji nastoje da procvetaju i donesu plodove. Životinjski znak ljudi rođenih u mesecu jarkog sunca je detlić. Detlić je ptica od posebnog značaja. On važi za posebno hrabru pticu, koja je, kako legenda kaže, dobila crvena krila, kada se u nameri da ugasi vatru, koju je zapalio duh zemljotresa, njoj suviše približila, pa joj je rasplamsali plamen krila i rep obojio crvenom bojom. Ali, detlići su posebno cenjeni zbog bubnjanja, jer njihovo bubnjanje kao i svako drugo predstavlja puls srca i zemlje. Detlići se smatraju posebnim pticama i zbog njihovih pesama, a njihovo perje korišćeno je za izradu religioznih predmeta i kod održavanja ceremonija. Pošto im je perje crvene boje, često je vezivano za pojam krvi i prinošeno na žrtvu duhovima rata. Crveno perje detlića koje je pričvršćeno na molitvenike smatrano je žrtvom rata protiv čovekovih telesnih ili duhovnih neprijatelja. Ljudi ovog meseca mogu od detlića saznati o svom latentno prisutnom mističnom daru, koji ce izaći na svetio dana samo onda, kada se nađu u krajnje uravnoteženoj sredini. Ljudi ovog znaka sposobni su da prodru u realne sfere i da stvari posmatraju drugim očima. Oni su, zahvaljujući ovoj svojoj sposobnosti, veoma intuitivni, a saznanja koja stiču na ovaj način pomažu im da u životu nađu pravi put. Mnogi ljudi rođeni u znaku Detlića nisu svesni snage koja ih prati kroz život, i teško im je da drugim ljudima objasne, kako donose svoje odluke. Ljudi koji imaju logičniji način razmišljanja smatraju ih iracionalnim i nemarnim, jer suviše veruju u svoju intuiciju, pri čemu ni sami ne shvataju, koja to nevidljiva sila njima upravlja. Ljudima ovog meseca mora biti dopušteno da u životu pevaju pesme i udaraju u bubnjeve, svejedno šta u tom trenutku podrazumevaju pod pevanjem. Ali pre nego što dospeju u stanje unutrašnje ravnoteže, da bi mogli da pevaju ove svoje pesme, potrebno im je zaštićeno gnezdo. Ljudi rođeni u znaku detlića su privrženi kuci i više od ostalih duboko u sebi gaje želju za pravim domom. Oni neće biti srećni sve dok sebi ne urede udobno, harmonično gnezdo, u koje se uvek mogu vratiti posle svojih letova. Jedan deo ovog harmoničnog gnezda ipak moraju biti ljudi, sa kojima se osećaju duboko povezani. Ljudi rođeni u znaku Detlića mogu da grade izvrsna gnezda, u kojima ce živeti oni sami, ali i drugi koje su oni izabrali. Svejedno koliko je njihov dom lep, oni ga neće smatrati potpunim, ako ga ne dele s nekim drugim koga iskreno vole. Međuljudski odnosi igraju veoma važnu ulogu kod ovih ljudi, oni će veliki deo svoje energije trošiti na to da sa drugima izgrade i učvrste dobre odnose. Ljudi ovog znaka su kao i detlići dobri roditelji, koji svoju decu okružuju ljubavlju i sigurnošću. Ali nasuprot detlićima, imaće velike teškoće da deci dopuste da odu, kad dođe vreme da napuste roditeljsko gnezdo. Takav dokaz njihove ljubavi je jedan od najtežih ispita, kome će u svom životu detlić morati da se podvrgne. Deca rođena u znaku Detlića ponekad mnogo traže i očekuju. Oni već u toku svog detinjstva moraju dobiti toliko mnogo ljubavi, koliko ce kasnije, kad odrastu pružati drugima. Ljubav im se cesto mora i formalno potvrđivati, a oni imaju jaku potrebu za sigurnim porodiničnim životom. Kao protivnadoknadu za ljubav i zaštićenosti, koje su tražili u detinjstvu, svojim bližnjima ce kasnije poklanjati svu svoju ljubav i pažnju. Ako su u detinjstvu dobili sve ono što su tražili od svojih roditelja, kao odraslim ljudima biće im lakše da dođu do dobre unutrašnje ravnoteže. Ako su ljudi ovog znaka u bilo kom životnom dobu jednom već obezbedili srećan i zaštićen dom, sa svojim materinskim instinktima posvetiće se drugim višim ciljevima. Ljudi rođeni u znaku Detlića svoju ljubav najpre će pokloniti porodici u širem smislu, zatim svakom iz susedstva i konačno celoj svojoj zemlji. Ali ovim bratimljenjem iz ljubavi neće biti u potpunosti ispunjeni, jer su dovoljno intuitivni i shvataju da njihovu ljubav ne mogu da zadovolje velike i po želji izabrane grupe. Kada stignu do ove tačke saznanja, važno je da se okrenu sami sebi i oslušnu glasove svog srca i razmisle, ko bi trebalo da bude meta njihove ogromne ljubavi i naklonosti. Ljudi rođeni u znaku Detlića moraju da služe nečemu ili nekome, ko je veći od njih samih ili njihove porodice. Ako sebi nisu mogli da obezbede materijalnu sigurnost, koja ce im omogućiti da nastave sa svojim traganjima u drugim oblastima, postaće veoma nesrećni ljudi, i veliki deo svoje energije i vremena troši će na negativne emocije, koje su njima ovladale. U takvim fazama su podložni nizu unutrašnjih strujanja, koja potiču otuda, što njihova krv i energija ne teku pravim kanalima, U tom teškom razdoblju ljudima rođenim u znaku Detlića potrebna je sigurnost, kako u materijalnom tako i u duhovnom pogledu, da bi mogli da postignu potpuno ozdravljenje. Kada se ljudi drugih znakova nadu u ovoj poziciji na medicinskom kolu, imaće mogućnost i potrebu da pružaju i primaju ljubav, da stiču znanja i nauče, kako sa puno poverenja da slede svoja opažanja i intuiciju. Uvideće takođe i sopstvenu potrebu za sigurnošću i otkrivanjem duhovnog puta u životu, koji će im pomoći da svoju životnu snagu, koja kroz sve nas protiče, usmere u prave tokove. Ljudi rođeni u znaku Detlića slažu se sa ljudima iz znaka Pume i Zmije, koji takođe pripadaju klanu Žaba, kao i sa predstavnicima klana Kornjače, ljudima iz znaka Mrkog medveda, Dabra i Divlje guske, sa kojima se posebno dopunjavaju.


MESEC ZRENJA ZRNSTIH PLODOVA
Jesetra (Lav)

Karakterne osobine Jesetre - Lava

Ljudi rođeni u znaku Jesetre su kao i njihovi minerali veoma različiti, ali ipak poseduju neka zajednička obeležja, po kojima se uvek lako mogu prepoznati. Oni se kao i granit često ističu kao velikodušna i nežna bića. Najzadovoljniji su kada mogu da slede osećanja svoga srca, koja su obično prijateljska i prijatna za njihove bližnje. Pošto dopuštaju, da srce upravlja njima, po pravilu su impulsivni, ali i dalekovidi ljudi, koji poseduju aktivne ili latentne vidovnjačke sposobnosti. Ovaj talenat im omogućava, da unapred naslute opasnost koja preti njima ili njihovim najbližima; to je ona sposobnost, koja se pripisuje i njihovom kamenu - granitu. Ovi ljudi su, zahvaljujući svojoj pronicljivosti i sposobnosti uživljavanja, u stanju da čine dela i izražavaju misli, koje duboko prodiru u srca njihovih prijatelja i neprijatelja. Ljudi rođeni u znaku Jesetre važe kako za dobre prijatelje, tako i za ljute neprijatelje. Ako osećaju da ih je neko prevario, svim srcem će se okrenuti protiv njega i opustošiti ga u svakom pogledu. Ako se ne nalaze u stanju unutrašnje ravnoteže, moraju se čuvati sopstvene moći, koja može biti veoma impulsivna i neuračunljiva i dovesti ih do pravih pravcatih ispada, koji se izuzetno štetno održavaju na srce i krvotok. Ako se ovo desi, mogu postati žrtve različitih bolesti, koje još više pojačavaju njihovu neuračunljivost. Ljudi rođeni u znaku Jesetre kao i granit, imaju pravo kraljevsko držanje, ponašanje i izgled, pa se zbog ovih osobina ističu u svakoj skupini ljudi. Zbog svog šarma i nežnosti, koje često u njima i najbližoj okolini bude seksualna osećanja, dovode se u vezu sa seksualnom energijom. Stoga je neophodno da od granita nauče, da ovu energiju drže u ravnoteži i pod kontrolom, kako ih same ne bi proždrala. Ljudi ovog meseca su kao i njihov znak iz sveta minerala, višestruko korisni. Oni su borbena bića, koja se usuđuju da krenu onim stazama, od kojih bi mnogi sa strahom odstupili. Ako nekome treba poveriti težak zadatak, posao ili odgovornost koja uliva strah, a koje niko ne želi da preuzme, onda potražite čoveka rođenog u ovom znaku. On je hrabar i uvek spreman da dokazuje ovu osobinu, a osim toga je krajnje svestran i može se naći u mnogim sferama rada, kulture i filozofije življenja. Samo je potrebno da bude ubeđen u ono što radi i već možemo biti sigurni, da će posao biti dobro obavljen. Ovi ljudi su od gvožđa poprimili izvesnu čvrstinu i sposobnost da kroz životna iskustva očvrsnu još više. Njihov odnos prema ovom mineralu još više pojačava njihovu vezanost za krv i srce i predstavlja uzrok iznenadnim promenama, koje mogu biti od koristi drugim ljudima i u poslovima, kojima se bave.

Jesetra

Ljudi rođeni između 23. jula i 22. avgusta nalaze se u znaku Meseca zrenja zrnastih plodova. Njihov znak u svetu minerala je GranitGranit i Gvožđe,Gvožđe u biljnom svetu Malina,Malina, a u životinjskom svetu Jesetra. Njihova boja je Crvena i oni pripadaju klanu Ptica grabljivica. Njihov plemeniti kamen, granit, je kristalni silikat, relativno tvrd i smolastog sjaja. Drugi kamen ljudi rođenih u znaku Jesetre je Gvožđe, jedan od najskupljih minerala na svetu. Biljka, rođenih u Mesecu zrenja zrnastih plodova, je Crvena malina. Status ljudi rođenih u znaku Jesetre, kao istaknutih i omiljenih članova ljudskog roda, samo se još više pojačava pripadnošću Maline njihovom znaku. Zbog radosti i uživanja, koja umeju da pruže, stiču naklonost drugih ljudi, pa čak i kad nisu onakvi, kako su izgledali u početku. Ljudi rođeni u znaku Jesetre često na okolinu zrače nečim, što ispod površine izgleda potpuno drukčije. To se obično dešava u jednom od dva slučaja. Ponekad izgleda, kao da u sebi nose ogromnu količinu nagomilane energije i mogu biti posebno osorni kad ih prvi put sretnemo. Ali ovaj bodljikavi oklop je samo njihov način, da zaštite svoje meko srce, koje se u njima krije. Drugi, pak, izgledaju kao pojam topline i nežnosti, mada se ispod može nagaziti na pravo trnje. Ovaj paradoks ukazuje na sledeću osobinu ovih ljudi: Dok su po pravilu po spoljašnosti ljubazni i poverljivi, ustvari imaju izrazitu sklonost, da od drugih kriju svoja osećanja i to je upravo razlog, što će u ovoj ili onoj situaciji ispružiti svoje bodlje. Ove bodlje im pomažu da se zaštite od onih ljudi, koji pokušavaju da prodru ispod njihove površine i dokuče njihovo pravo ja. Iza takve spoljašnosti krije se veoma osećajna priroda i on će se zahvaljujući svojoj osobini uživljavanja sa lakoćom preneti u osećanja drugih, koja po pravilu, na njih ostavljaju dubok utisak. Oni se lako vređaju i obično pokušavaju da ovo prikriju, jer se to ne uklapa u kraljevski, nezavistan, sjajan imidž, koji rado neguju. Takođe će svoju tugu i zabrinutost skrivati iza svoje ljubazne i srdačne pojave, ali će teško zaboraviti bol, koji im je neko drugi naneo, te će se u periodima unutrašnje neravnoteža ponekad osvetiti brižljivo smišljenim planovima. Ljudi rođeni u znaku Jesetre, deluju kao i malina, tj, čiste i stežu. Oni će na svoj ljubazan, ali ipak malo ironičan način naterati druge, da promene ranije formirano mišljenje o sebi i svetu koji ih okružuje, a time će blago, a ipak oporo uticati na čišćenje njihovog sveta emocija. Time što drugima pomažu da se oslobode pogrešnih pogleda, pomažu im i u savlađivanju njihovih emocionalnih problema. Izuzetna je prednost u vreme fizičkih ili psihičkih opasnosti imati oko sebe ljude rođene u znaku Jesetre, jer njihova hrabrost deluje zarazno i već je mnogima pomogla da savladaju ozbiljne teškoće, koje su ih lako mogle uništiti. U tom pogledu ovi ljudi su isti, kao i njihova biljka, koja može pomoći da se zaustavi krvarenje iz rana. Ljudi rođeni u znaku Jesetre trebalo bi uvek da piju čaj od maline kada boluju od prehlade, gušobolje ili imaju smetnje u probavnom traktu, jer su, inače, podložni srčanim tegobama i problemima sa krvotokom. Sa ovakvim predispozicijama moći će da izbegnu ozbiljna oboljenja, tako što će izlečiti manje tegobe, pre nego što one prerastu u nešto ozbiljnije. Neka neznatna fizička slabost, često će ljudima rođenim u znaku Jesetre poslužiti kao opomena da je njihov emocionalni svet ispao iz ravnoteže i da bi se hitno morali potruditi, da ga ponovo dovedu u red, kako ne bi bila potrebna još veća opomena. Zato je neophodno, da se ovi ljudi manje troše i da svoje zdravlje i energiju ne izlažu opasnosti. Boja ljudi rođenih u znaku Jesetre je crvena boja zrelih malina, ili je to boja visoko cenjenog granita. Ova boja je znak velike fizičke energije, prirodne snage, obima životne energije i jako izražene volje, koju ljudi ovog znaka po pravilu poseduju. Ona je, takođe, boja srca i krvi, što upravo ukazuje na povezanost ljudi ovog znaka sa ovim pojmovima. Ali ovo crveno može pokazivati nepredvidljivost, čulnost, ponos, lakomost i sebičnost, ako ljudi koji je nose, dopuste da ona izbije iz još nerazvijenih delova njihovog bića. Ona im služi kao potvrda i kao opomena. Ljudi ove boje skloni su nervnim napetostima, koje se mogu pretvoriti u ozbiljne probleme organizma, ako ne bi našli vremena da se u miru bave drugim stvarima izvan područja njihovih uobičajenih aktivnosti.

Nekim ljudima rođenim u znaku Jesetre dobro će činiti, da se u svakodnevnim pauzama zabave čitanjem ili meditiranjem, što će se pozitivno odraziti i na njihovo zdravlje. Ali mir je nešto, što im po prirodi manje odgovara, pa ga po pravilu moraju kultivisati. Znak u životinjskom svetu, ljudi rođenih u toku Meseca zrenja zrnastih plodova, je Jesetra - kraljica ribljeg sveta. Jesetra je jedna prastara riba, koja verovatno egzistira na zemlji još od nastanka dinosaurusa. U zavisnosti od mesta i vrste, ona se može naći u različitim veličinama, ali ipak može biti maksimalno 4 metra dugačka i teška do 150 kg. Evropljani, pošto su upoznali vrednost njenog mesa i ikre, koja je poznata kao kavijar, skoro su je istrebili. Danas je jesetra veoma retka riba. Kao i njihov životinjski znak, ljudi rođeni u Mesecu zrenja zrnastih plodova skloni su da zagospodare svim vodama koje nastanjuju. Ovu poziciju će dostići zahvaljujući svojoj nadpriodnoj snazi, koja njihovo biće određuje na potpuno prirodan način, a da sami pri tom ne moraju mnogo da se trude. Oni se, izgleda, po pravilu rađaju za ulogu vode i uglavnom su pravedni i dobri sve dok njihova energija nesmetano teče. Njihova unutrašnja snaga i vidovidost im pomaže da rano uvide nevolje drugih i da im, ukoliko je to u njihovoj moći, pruže ono što im je potrebno. Snaga koja je pritajena u njima daje im neophodnu energiju kako bi uvek bili aktivni, a, ako je potrebno i dominanti. U njima počiva nepresušni izvor unutrašnje snage i emocionalne dubine, sve dok se nalaze u skladu sa životom. Ali bi trebalo da se čuvaju suviše arogantnih i dominantnih nastupa, jer se u njima krije nešto, što im čini zadovoljstvo da drugima vladaju. Oni će se uglavnom zaštiti od takve pohote za vlašću, tako što će paziti da se njihova psiha razvija na zdrav način. Kao i jesetra i ovi ljudi poseduju žilav zaštitni oklop, koji se teško može probiti. On im je potreban kada se nađu u vodećoj poziciji, ali im je isto tako važno da ga odlože u odnosima sa ljudima, kada nikome nije potreban. Ako ovo ne nauče biće suviše arogantni i neće moći da upoznaju nežnosti pravih ljudskih odnosa, koje su tako potrebne osećajnim sferama njihovog bića i omogućavaju im da odrastu. Oni moraju da nauče da sami skidaju ovaj zaštitni oklop, jer je on suviše čvrst da ga drugi čak ni emocionalnim udarcima ne mogu probiti. Proći će godine dok ovi ljudi — baš kao i jesetre postignu onaj stepen zrelosti kada razumno mogu da vladaju svojom seksualnom energijom. Pre nego što dostignu ovu tačku skloni su da svoju životnu snagu rasipaju u pogrešnim seksualnim vezama. Ovo je važan zadatak koji oni moraju da savladaju, jer su ljudi rođeni u znaku Jesetre skloni da pobrkaju svoju životnu snagu i seksualnu moć, što dovodi do pogrešne upotrebe obe ove energije i što se često može izroditi u razdoblje neuračunljive destruktivnosti. Deci rođenoj u znaku Jesetre moraju se već u ravnom dobu postaviti granice, da se ne bi suviše trošili, pre nego što nauče da svoju energiju koriste na pravi način. Ali ove granice se moraju otkloniti čim budu dokazali da sa svojom snagom mogu razumno postupati i da mogu da se obuzdaju, tako da njihovo ponašanje nije suviše bolno za njih i njihove roditelje. Oni su inteligentna i aktivna deca i pokušavaju kao i deca rođena u znaku Jesetre da već u najranijem detinjstvu zavladaju roditeljskim domom. Stoga im se što pre mora saopštiti da je ovo taj oblik želje za vlašću, koji im može prirediti samo bol i smetenost. Ljudi rođeni u znaku Jesetre su roditelji toplog srca, koji su, međutim, skloni da svojom decom tako snažno vladaju, da ovima ne ostaje prostora za slobodan razvoj. U tim slučajevima roditelji moraju da nauče ono isto što i deca ovog znaka. Ljudi rođeni u znaku Jesetre lako će se umoriti od granica koje im uvek postavlja njihova uloga roditelja i nastojaće da njihov sopstveni život otpočne na drugim poljima, a deci najzad dati slobodu i pustiti da rastu nesmetano, kao što je to potrebno svakom detetu. Oni su pravi umetnici u odbrani prava svoje dece i po žrtvovano će ih štititi od svih opasnosti, koje se preteći pojavljuju na horizontu. Ova snaga može ipak da predstavlja prepreku da deca razviju sopstvenu hrabrost i samopoverenje. Kada ljudi drugih znakova dođu do ove pozicije na medicinskom kolu, naučiće mnogo o životnoj moći, koja često neprimećeno u njima teče. Oni će moći da shvate dubine svoje vlastite hrabrosti i snage i mogu se uživeti u ulogu vođe za stvari, kojima se upravo bave. Takođe, mogu da iskoriste ovo vreme da uoče i uravnoteže sopstvenu seksualnost i iskonsku snagu koja se u njima može pojaviti. Ljudi rođeni u znaku Jesetre dopunjavaju se sa ljudima znaka Vidre, ali najbolje izlaze na kraj sa ljudima rođenim u znaku Jastreba, koji pripadaju istom klanu, kao i sa drugim predstavnicima klana Leptira odnosno, ljudima rođenim u znaku Gavrana i Jelena.


MESEC ŽETVE
Mrki Medved (Devica)

Karakterne osobine Mrkog medveda - Device

Ovi ljudi su pravedni i sposobni da misle analitički, dragoceni su prijatelji i saradnici, koji po pravilu uživaju opštu omiljenost. Oni kao i ametist imaju snagu da se zaštite od preterivanja, kao što su alkoholizam ili negativizam. Njihova zaštita je većim delom rezultat njihovog zdravog razuma i sposobnosti uviđanja da je negativizam stvar samo krivice, te se može držati pod kontrolom, ako se to želi. Ako su u skladu sa sobom imaće, kao i njihov kamen, dara da drugima pripomognu u dostizanju spiritualne ravnoteže, u čijim okvirima se i usklađuju unutrašnje i spoljašnje snage. Ovi ljudi su po pravilu spretni govornici, koji će mnogim ljudima pomoći da uvide neophodnost harmonije u ličnom životu. Isto tako dobro nose ulogu vodeće ličnosti ili učitelja, jer su obično hladni racionalisti, koji svoje misli i stavove precizno prikazuju i izlažu. Kada o nečemu govore, možemo biti sigurni da znaju i o čemu govore. Boja ljudi ovog znaka je purpurna, boja inspiracije, spiritualnog saznanja i patnje, što vodi do celovite spoznaje životno važne, stvaralačke snage univerzuma. Ona je, takođe, boja praktičnog idealizma kao i spiritualnosti. Ali njene čiste nijanse mogu pokazivati i ljubav prema čovečanstvu i saznanju o neophodnosti rituala, koji ljude dovode do spiritualnog upoznavanja svih stvari. Međutim, purpurno može biti i varljiva boja, jer njene negativne nijanse označavaju nekog ko spiritualnu moć zloupotrebljava radi ličnog dobitka. Ljudi rođeni u znaku Mrkog medveda mogu sa ove boje da pročitaju gde se nalazi najviši vrh prosvećenosti, koji žele da dostignu, ali i ponore, koji će im se na putu do tog vrha isprečiti. Mada su ljudi rođeni u znaku Mrkog medveda veoma praktični i realni, osobina koja se još više pojačava njihovom pripadnošću klanu Kornjače, sposobni su da u životu posegnu za spiritualnim stvarima, ako ovu mogućnost nisu već sami sebi zazidali. Ponekad će sami postaviti granice ovoj svojoj sposobnosti, jer im je njihov smisao za realnost dao i jednu crtu cinizma za sve što se ne može sagledati golim okom. Ali njihov smisao za realnost je taj koji ih tera da tragaju za praktičnim mogućnostima i da svoju mističnu sposobnost menjaju u korisnom smislu.

Ljudi rođeni u Mesecu žetve, između 23. avgusta i 22. septembra, imaju Ametisbiljka za znak u svetu minerala, Ljubičicu za znak u biljnom svetu i Mrkog medveda za znak u životinjskom svetu. Njihova boja je purpurna i pripadaju klanu Kornjače. Ametist je kristalni oblik kvarcnog kamena koji može biti lila, purpuran ili ljubičast i providan je. Ametist je od davnina poznat na svim stranama sveta. Tako se često u grobovima egipatskih faraona kao i vladara Maja i Asteka može naći prsten od ametista. mineralKleopatra je nosila prsten od ametista, u kome je bio ugraviran lik Mitra, starog persijskog božanstva. Ametist se smatra simbolom zdravog ljudskog razuma, pravednosti i hrabrosti. Pripisuje mu se moć da svog vlasnika štiti kako od crne magije tako i od udara groma i grada. Biljni znak onih koji su rođeni u mesecu žetve jeste Ljubičica, ono hladno šumsko cveće, koje se tako često dovodi u vezu sa nežnim pokretima ljudskog srca, U svetu postoji 400 vrsta ljubičice, od kojih većina cveta više godina, ali neke vrste samo godinu dana. Ljudi rođeni u znaku Mrkog medveda kao i ljubičica deluju hladno, što često samo prikriva dubinu njihovih osećanja, koja u sebi mogu da kriju tako mnogo nežnosti, kao ona koja se izražavaju uz pomoć ljubičice. Ljudi ovog znaka imaju intenzivna osećanja, ali po pravilu više vole da svoju osećajnost pokažu na taj način što će se truditi da pozitivno uobliče život onih koje vole, umesto da samo govore. Ljudi ovog znaka imaju antiseptično i oslobađajuće svojstvo, koje se može preneti u praksu. Oni su privrženici čvrstog radnog morala i strogog ispunjavanja obaveza, i ne ustežu se da neku organizaciju u kojoj su angažovani oslobode onih koji nisu u stanju da ovom konceptu makar teoretski. Ali, ako su došli do saznanja da se sve ograničava samo na ovim usmenim priznanjima, biće isto tako brzo spremni da isključe one koji u njihovim očima sprečavaju razvoj projekta. Oni očekuju da se neka stvar izvede čisto i odsečno i da se svi učesnici ponašaju časno i iskreno. Kao i njihova biljka i oni imaju sposobnost da zarone u tajne oblasti duše i tela svojih bližnjih. Ne postoji ništa što bi se moglo utajiti prijatelju rođenom u ovom znaku. On će prezreti sve laži i nikada te neće respektovati, ako ima osećaj da si ga suviše često lagao. U takvom slučaju čak se izlažemo opasnosti da osetimo svu težinu njihovog besa, koji, doduše, može biti izuzetno žestok; ali se uglavnom manifestuje veoma hladno, čak može da deluje proračunato. Ako su ljudi rođeni u znaku Mrkog medveda dozvolili sebi da izađu iz svoje ravnoteže, biće podložni bolestima želuca, creva i srca, čiji razlog često treba tražiti u blokiranju energije, koje ovi ljudi u sebi samima izazivaju. Ali ako čovek rođen u znaku Mrkog medveda pronađe put da otkloni ovu blokadu energije, biće mu relativno lako da povrati svoje telesno zdravlje. Činjenica da su ljudi ovog znaka rođeni u Mesecu žetve, mesecu jesenje ravnodnevnice, koristi im utoliko, što je to onaj mesec u čijem znaku sva deca Zemlje počinju da žanju ono što su posejali. Saznanje da će im se sve ono što su investirali opet vratiti, štiti ljude rođene u znaku Mrkog medveda da ne gube suviše često svoju unutrašnju ravnotežu. Njihova pripadnost klanu Kornjače, povećava njihovu sposobnost da ostanu čvrsto na zemlji i da uspešno dovedu do kraja mnoge poslove koje su započeli". Vole da istovremeno razmišljaju o mnogim stvarima, pa će izbeći da se suviše dugo zadržavaju na jednoj stvari i da time životnu snagu dovedu do zastoja.

Mrki medved Njihova pripadnost klanu Kornjače samo povećava ovu snagu i talente ljudi rođenih u znaku Mrkog medveda. Ljudi ovog znaka kao i medvedi nisu posebno privrženi domu. Oni su sposobni da se izuzetno prijatno osećaju u svakoj građevini koju mogu da pronađu. Ali oni traže - svejedno šta im služi kao sklonište, da ovo bude donekle uredno i organizovano. Ljudi rođeni u znaku Mrkog medveda mogu da ćute duži period, a da zbog toga ni najmanje ne pate. Ali ako se nešto pojavi što im izgleda važno i uznemiravajuće, govoriće o tome zaprepašćujuće opširno. Ljudi rođeni u ovom znaku oduševljavaju se jelom, i u stanju su da uživaju u mnoštvu različitih jela, ako sebi upravo nisu propisali neku posebnu dijetu. Ako su se već odlučili za dijetu, revnosno će je držati, jer je istrajnost jedan od sledećih kvaliteta kojim se odlikuju. Ljudi rođeni u znaku Mrkog medveda radoznalo posmatraju svet. Oni imaju izraženu potrebu da saznaju kako se odvijaju stvari u ljudskim, ali i vanljudskim oblastima, da bi uz pomoć ovog znanja ponovo doveli u red nešto što je nekada bilo u neredu. Oni se trude da isprave greške koje su uvideli i da sve dovedu u bolji sklad. Ovi ljudi su spori i oprezni i potrebno im je dugo vremena da bi se upustili u nešto novo. Oni nastoje da uživaju u životu i da ga što je moguće udobnije urede. Ovaj stav će preneti i na one koji su im bliski. Ljudi rođeni u znaku Mrkog medveda zimi će priušiti sebi sporiji ritam kao i njihov životinjski znak. Oni se trude da ovo godišnje doba iskoriste što bolje, da bi mogli razmišljati o prethodnoj i sledećoj godini. Tokom cele godine oni su dobrodušna, vesela i pouzdana bića, sve dok se nalaze u stanju unutrašnje ravnoteže. Ali, ako se osete pritešnjeni životnim situacijama ili drugim ljudima ili idejama, neočekivano će se pretvoriti u zastrašujuće protivnike. U takvom slučaju će navaliti na nekog i svojim oštrim kandžama se probiti do svake slabe tačke, ako je samo otkriju. Pošto su ljudi rođeni u znaku Mrkog medveda izgleda sastavni deo fizičke realnosti, ponekad drugi zaboravljaju da se oni isto tako spretno mogu kretati i u duhovnim sferama i da svoja znanja stiču u ovoj sferi, ali i u ovozemaljskom svetu. Ovo znanje im pomaže da uvide gde leži snaga, a gde slabost drugih ljudi. Ovi ljudi su kao i medved, inteligentni i mogu da postignu sve što utuve sebi u glavu, bilo da se radi o nečemu što čoveku u principu lako polazi za rukom ili ne. Oni će zahvaljujući svojim fer postupcima, snazi, hrabrosti i istrajnosti često zauzimati vodeću poziciju u krugovima u kojima se kreću. Oni se sa nekom stvari konfrotiraju sve dok se ta stvar ne počne razvijati onako kako su oni zamislili. Oni će kao i medvedi ogorčeno braniti one za koje se osećaju odgovornim, ako nisu ubeđeni da bi za njih bilo poučnije da se izlože ovom napadu. Žene rođene u znaku Mrkog medveda kao majke pune su ljubavi, ali stroge. One svojoj deci postavljaju tačne granice i očekuju da ih oni i poštuju. Kao i medvedi, i one puštaju svoju decu da idu vlastitim putem čim za to dođe vreme. Muškarci rođeni u znaku Mrkog medveda imaju kao i njihov znak velike teškoće da se prilagode ulozi oca, ali pokazuju puno ljubavi ako su se već navikli na ovu misao. Oni se kolebaju između strogosti i preterane popustljivosti. Oba roditelja zahtevaju od svoje dece da budu čista, uredna i tačna, jer time žele da spreče narušavanje reda koji oni veoma vole. Deca rođena u znaku Mrkog medveda su obično društvena i radoznala, ali će formalno pobesneti ako imaju osećaj da su obmanuti. Oni su inteligentna deca i često se povlače iz svoje okoline, jer se rado i lako sami zabavljaju. Za njih će biti dobro da što je moguće pre nauče da za druge ljude imaju i da im pokazuju simpatije i saosećanje. Ljudi rođeni u znaku Mrkog medveda najbolje će se razumeti sa ljudima rođenim u znaku Divlje guske i Dabra, koji, takođe, pripadaju klanu Kornjače, kao i sa predstavnicima klana Žabe, Detlića, Zmije i Pume.


MESEC ODLETANJA PATKI
Gavran (Vaga)

Karakterne osobine Gavrana -Vaga

Ljudi rođeni u znaku Gavrana izgledaju kao i njihov kamen različito, - što zavisi od raspoloženja ili stanja unutrašnje ravnoteže u određenom trenutku. Ako su u skladu sa sobom, zbog svojih brojnih mističnih osobina, ličiće na crveni jaspis. Ako su dostigli unutrašnju ravnotežu, biće slični onom jaspisu koji najčešće važi za amajliju - a to je celo srce. Oni su ljubazni, puni ljubavi i obzira i iskreno zabrinuti za dobro svojih, bližnjih. Ako su dostigli ovo stanje unutrašnje ravnoteže imaće snagu da u sebe upijaju toplinu Sunca i da je prenose na sve one sa kojima dolaze u dodir. Ali ako su ovu ravnotežu propustili ili proigrali, biće im bliska snaga koja izaziva ponore depresije i smetenosti. Ljudi rođeni u znaku Gavrana skloni su neočekivanom prelaženju iz jednog raspoloženja u drugo. Svako od ovih različitih stanja čini im se najoptimalnije u trenutku, kada u to stanje zapadaju. Čak i ako se već posle jedne sekunde nađu na sasvim suprotnoj strani, osećaće se prijatno i neće moći da shvate zbunjenost drugih koja je izazvana njihovim brzim promenama. Ljudi rođeni u znaku Gavrana poseduju slično crvenom jastrebu psihičku snagu koja ih uvek prati, nezavisno da li se nalaze u nekoj situaciji kada im je ona potrebna ili ne. Ponekad ce dobiti ovakvu snagu pre nego što postignu stanje unutrašnje harmonije, gde je tek ispravno mogu koristiti. Kada se ovo desi, otkriće da su sposobni da utiču na život drugih i doći će u iskušenje, da ovu sposobnost zloupotrebe za ličnu korist. Pošto su kao i njihov mineral, skloni da prema svojim bližnjima imaju jaku psihičku privlačnu moć mogu je zloupotrebljavati, tako što će drugima manipulisati i uticati na njih. Ali, ako su se upustili u ovakav sumnjiv poduhvat, neće moći ništa drugo da prirede sebi i drugima do bol, zbunjenost i patnju. Ako su ljudi rođeni u znaku Gavrana ipak dospeli u stanje unutrašnje ravnoteže, koje se skriva u svakom od njih, koristiće svoju posebnu snagu za dobro svojih bližnjih i često će biti izuzetno obdareni iscelitelji ili mediji za pozitivne snage Univerzuma.

Gavran

Ljudi rođeni između 23. septembra i 23. oktobra nalaze se u Mesecu odletanja patki. Njihov znak u svetu minerala je Jaspis, njihov znak u biljnom svetu Babnjak, a njihov znak u životinjskom svetu je Gavran. Njihova boja je Braon boja zemlje u jesen i pripadaju klanu Leptira. Jaspis je kriptokristalni kvarc. Javlja se u različitim bojama: braon, crveno-braon, crni, plavi, žuti, zeleni i u kombinaciji boja, koji je poznat kao „slikarski jaspis". Ali oblik jaspisa koji se najčešće povezuje sa ljudima ovog znaka je hematit. On je zelene boje sa crvenim pegama. Crveni jaspis bio je dobro poznat starosedeocima američkog kontinenta, Egipta, Vavilona, Kine i drugih zemalja. Svi oni su ovaj kamen smatrali amajlijom, posebno kamen koji je imao oblik srca. U to vreme verovalo se da upravo ovaj oblik jaspisa poseduje moć da prenosi sunčevu toplotu, što objašnjava naziv „heliotrop", a što znaci refleksija sunca. Jaspisu se pripisuju svakojake magične moći, — kažu da ima sposobnost zaustavljanja krvarenja iz rana, da svog vlasnika učini nevidljivim i da mu podari siguran i dug život, da izvuče otrov iz zmijskog ujeda, povrati izgubljeni vid. Lekari su ga sve do u novije vreme koristili za zaustavljanje krvarenja. U obliku praha je pomešan sa belancetom i medom korišćen za otklanjanje hemoroida. Ovaj kao i druge vrste jaspisa daju svom vlasniku moć nad zlim duhovima i sposobnost da druge opčinjava. Za sve oblike jaspisa smatra se da svom vlasniku daju blagoslov, jer se u njima nalazi zemaljska energija, a mogu je i privući. Jaspis zaronjen u vodu i izložen jutarnjim sunčevim zracima ima posebno blage efekte. Jaspis je za ljude ovog znaka dragocen kamen, jer je u stanju da privlači blagoslove i energiju Zemlje i da je prenosi na svog vlasnika. Zbog svoje lične nastrojenosti i pripadnosti klanu Leptira, rođeni u znaku Gavrana se moraju truditi da privuku energiju Zemlje, kako bi se bolje ukorenili u zemlji i napredovali u oblastima važnim za njihov život. Ako ovo propuste izložiće se opasnosti da još nepostojanije od drugih predstavnika ovog klana prelaze sa jednog posla na drugi, i da nikada ne budu u stanju da ostvare cilj kome su prvobitno težili.Boja ljudi rođenih u znaku Gavrana je boja zemlje u jesen, one zemlje koja je u toku letnjeg perioda rasta mnogo snage podarila svim bićima i stvarima i koja se sada priprema za sporiji ritam predstojećeg godišnjeg doba, doba mirovanja i preporoda, Braon boja poseduje moć da pomaže ljudima, da u vlastitom biću sjedinjuju snagu zemlje i snagu duha. To je boja postojanosti i istrajnosti, kada smo spremni da prodremo u više sfere. Ljudi rođeni u znaku Gavrana teže da postignu ovo stanje svog bića i kada ostvare svoj cilj biće još spremniji da pružaju pomoć. Činjenica da su rođeni u prvom mesecu Zaštitnika duha sa zapada, pomaže ljudima rođenim u znaku Gavrana da dođu do svoje unutrašnje ravnoteže. Ako ljudi rođeni u znaku Gavrana ove darove iskoriste da zavire u svoju unutrašnjost, postići će mnogo brže svoju unutrašnju ravnotežu i time biti u stanju da se otvore i da drugima pružaju pomoć — to je upravo ona želja koja leži duboko u unutrašnjosti njihovog srca. Njihov mesec odletanja patki, dolazi posle jesenje sunčeve prekretnice i nosi ono godišnje doba, u kome će posle meseca brzog rasta, sve zahvatiti sporiji ritam. Ako ljudi rođeni u znaku Gavrana budu mogli iz ovoga da nauče da i sami prihvate umereniji tempo, načiniće znatno bliži korak ka ostvarenju svoje unutrašnje ravnoteže. Babnjak, biljni znak onih koji su rođeni u znaku Meseca odletanja patki je izuzetno korisna i višestruko primenijiva biljka. On se, takođe, zove divizma, ili mala divizma. Sa ove stabljike, koja može dostići visinu od 1 do 2 m, pružaju se mali dlačicama obrasli, svetlo-žuti, crveni, purpurni i crvenkasto-braon cvetovi. Plod babnjaka je u obliku čahure. Ova biljka raste u svim oblastima, može se naći kako u gradskim tako i u seoskim predelima. Babnjak je dugo godina, u svim zemljama u kojima raste, korišćen u lekovite svrhe. Od lišca ove biljke priprema se čaj koji deluje umirujuće na sluzokožu i uspešno savladava bolesti žuci, bubrega i jetre, otklanja nervozu i uopšte deluje na stezanje tkiva (kao stipsa). Babnjak je primenjivan kao lekovito sredstvo protiv plućnih i srčanih tegoba, ali zbog svog umirujućeg dejstva na ove organe smiruje i bolesti bubrega i žuci i jača nervni sistem, Starosedeoci američkog kontinenta koristili su lišce ove biljke za pušenje umesto duvana. Kada se puši ili sagoreva kao tamnjan utiče na smirivanje plućnih tegoba i njihovih posledica - astme i bronhitisa. Ulje dobijeno iz cveta babnjaka dugo vremena je korišćeno za lečenje bolova u uhu, bradavica, podliva, ogrebotina. Spolja primenjen, čaj uspešno leči hemoroide, čireve, tumore, otoke guše i slabost mišica. Biljni znak će ljudima rođenim u znaku Gavrana pružiti raznovrstan i bogat talenat, i sposobnost da ostanu aktivni i da se menjaju. Neki nadimci babnjaka opisuju ove ljude veoma precizno u različitim fazama njihovog razvoja - jer oni jednog dana mogu oštro peckati kao vuna, da bi već sledećeg bili meki i umiljati kao somot. Ako se nalaze u svojoj „vunenoj" fazi, drugi ljudi će ih teško podnositi, jer će oni sebi pridodati i drugu patnju, a istovremeno će zahtevati veliku pažnju, koja bi im pomogla da se izvuku iz svojih emocionalnih rana. Ali, ako se nalaze u svom „somotskom" stanju, delovaće svojom blagošću i na okolinu umirujuće i biće svuda rado viđeni. Ako su ljudi rođeni u znaku Gavrana u stanju da sebe prihvate onakve kakvi su, moći će da pomognu i drugim ljudima, da i oni pronađu svoje stanje zadovoljstva. Oni će se posebno truditi da ljudima koji su im bliski pokažu kako su jedinstveni i vredni ljubavi. Kontakt sa ovakvim čovekom stvoriće ti osećanja, da si ti najsimpatičniji i najvažniji čovek na svetu, - i za ovo osećanje više vrednosti bićeš mu zahvalan iznad svega i volećeš ga. Ljudi rođeni u znaku Gavrana kao i njihova biljka mogu delovati izuzetno lekovito na razne bolesti, koje napadaju njihove bližnje, svejedno šta je osnovni uzrok bolesti. Njihova iskrena zainteresovanost i briga za bolesnika, često će ovome dati pravu snagu da ponovo izađe na put ozdravljenja. Ako se ljudi rođeni u,znaku Gavrana nalaze u stanju unutrašnjeg zadovoljstva, biće velikodušni i saslušaće sve tvoje probleme, trudiće se iskreno da ih reše ili da pomognu da se dođe do pozitivne procene problematike. Njihova otvorenost stvoriće ti utisak da na svetu, ustvari, ne postoje nikakvi problemi. Oni će te često, kao i njihova biljka, umiriti na čisto fizički način, time što će te na primer jednostavno uzeti pod ruku i pomaziti, jer ljudi rođeni u znaku Gavrana mogu da poklanjaju i prihvataju fizičke naklonosti. Ljudima ovog znaka bi činilo dobro, kada bi uvek imali pri ruci nekoliko listova babnjaka, jer su skloni bolestima žuci, bubrega i nervnog sistema. Međutim, ove bolesti im izgleda mogu ozbiljnije naškoditi samo ako se njihove unutrašnje snage ne nalaze u ravnoteži. U ovim periodima su preosetljivi, lako razdražljivi i paranoidni i,ako im ne pođe za rukom da ponovo uspostave izgubljenu ravnotežu, uskoro će uslediti fizičke tegobe, kao gore pomenute.

Životinjski znak onih koji su rođeni u Mesecu odletanja patki je Gavran. On je po pravilu zift crna ptica sa klinastim repom. Gavrana ima u svim zemljama sveta. Oni se sporazumevaju glasnim kreštanjem, a hrane se svim i svačim, povrćem, malim sisarima, mladim pticama, otpacima i strvinama. Gavrani su samo ponekad raspoloženi da napadaju, po pravilu su veoma oprezni i uzdržani. Oni poseduju visok stepen inteligencije, da će čak i orah pustiti iz vazduha da padne na zemlju i razbije se, a oni mogli da iskljucaju jezgro. Gavrani su orijentisani na život u grupi i izuzetno paze na odbranu svoje oblasti. Oni se ne ustežu da napadnu jastreba, sove, pa čak i orlove koji su prodrli u njihov okrug. Cigani se dive vranama, zbog njihove lojalnosti plemenu. Smatra se da ove ptice drže sednice plemenskog saveta, i, ako je neko nekada video kako na grani sedi jato gavrana i žučno brblja, bez sumnje će poverovati ovoj priči, isto tako se smatra da će gavrani koji su se ogrešili o zakone plemena počiniti samoubistvo, tako što će se sa velike visine strmoglaviti na zemlju Za stare narode Gavran je bio simbol ravnoteže između čoveka i prirode. Skoro sva plemena imaju svoje legende o gavranima, u kojima se priča zašto su oni crne boje. U svim ovim legendama gavran je najpre bio bela ptica, čija je promena boje ili posledica kazne za neki postupak ili njegovog nastojanja da pomogne ljudima, a ovo poslednje kada je pokušao da ugasi vatru koja je pretila ljudima. Za neke je gavran rđavo predskazanje, za druge dobro. Gavranu se pripisivala moć, da može privuci ili oterati kišne oblake. Ovo, takođe, važi i za njegov uticaj na divljač. Svejedno koje mu je mesto u kom narodu dodeljivano, gavran je uvek smatran pticom, koja stoji u uskoj vezi sa čovekom i prirodom. Kao i gavran i ljudi ovog znaka su u stanju da jedre kroz vazduh i da se spuste na mesto gde mogu da preuzmu struju pozitivne energije zemlje. To su ljudi koji se prijatno osećaju kako u ovozemaljskom tako i u nebeskim delovima Univerzuma. Njihova sposobnost da lete daleko zavisiće od stanja unutrašnje harmonije koju su postigli. Ova ravnoteža je za gavrana od velike važnosti kao i za druge znake sa medicinskog kola, jer su ovi ljudi kao i njihova ptica u stanju da neverovatnom spretnošću jezde sa jednog mesta na drugo. Ako im nije pošlo za rukom da prodru do svog središta, zaobilazno jedrenje će kod njih i okoline izazvati veliku zbunjenost. Ali, ako ipak dođu do unutrašnje ravnoteže, potpuno će biti u stanju da prelaze iz jedne oblasti u drugu, a da svoju sredinu nikada ne izgube iz vida. Kada su dospeli do ovakvog stanja unutrašnje ravnoteže, pokazaće se kao najspremniji ljudi koji žele da pruže pomoć, kakvi se samo mogu zamisliti. Pošto su i sami morali da se pate, da bi dostigli ovo stanje harmonije, biće sposobni i spremni da i drugima pomognu u tome. Gavran je simbol protivrečnosti, pa su i ljudi rođeni u znaku Gavrana u pogledu svojih osećanja primer protivrečnosti u životu. Pošto su sposobni da se dignu u neslućene visine, u svakoj poziciji mogu da uoče dobre i loše strane, zbog čega im pada teško, kada jednom mestu treba dati prednost nad drugim. Takođe im je teško da donose brze odluke sve dok nisu u skladu sa sobom. Odluka koju su jednog dana doneli sledećeg može biti već prevaziđena, što im često daje izgled neodlučnih stvorenja, ponekad čak i neodgovornih. Ljudi rođeni u znaku Gavrana, kao i njihova ptica, izuzetno su oprezni, i to samo iz razloga što su zbog svoje lakomislenosti u prošlosti sigurno bili često povređivani. Oni su skloni da se i pri najmanjem nagoveštaju opasnosti odmah povuku iz određene situacije. Oni su inteligentni ljudi, koji će uvek ponešto naučiti iz stavova i ideja. Oni se zahvaljujući svojoj prirodi veoma lako prilagođavaju. Pošto su navikli da žive u svetu emocionalnih promena, jedva da će dopustiti da ih promene fizičkog sveta izbace iz ravnoteže. Ljudi rođeni u znaku Gavrana su orijentisani na život u grupi i najbolje se osećaju u okrilju grupe istomišljenika. Ako su već jednom našli takvu grupu, biće spremni na svaku saradnju, izuzetno pouzdani i verni. Oni, slično svojoj ptici, razvijaju duh odbrane, kojim će okružiti ovu grupu, bilo da se radi o čistom filozofiranju ili da to treba shvatiti u bukvalnom smislu. Kada steknu osećaj da se oni, koje vole nalaze u opasnosti, braniće ih požrtvovano, ne obazirući se na veličinu i snagu navodnog neprijatelja. Oni će zbog svoje lojalnosti grupi biti najdublje ožalošćeni, ako se dogodi nešto što će ih prisiliti da odu od grupe kojoj su bili priključeni. Jedna ovakva situacija će ih za trenutak potpuno izbaciti iz ravnoteže, svejedno na čvrstinu njihovog unutrašnjeg sklada. Kao i njihov znak i ljudi rođeni u znaku Gavrana sklapaju bračne veze za ceo život, dok će drugi to više izbegavati. Ako su nekog partnera izabrali pre nego što su postigli unutrašnju ravnotežu, biće im ponekad izuzetno teško da ovu vezu i održe, jer su često sasvim neodlučni, da li su izabrali pravog partnera ili ne. Njihova uvek prisutna ambivalentnost je dovoljna da otera čak i najodlučnijeg partnera. Lep dom je za ove ljude od izuzetnog značaja. Oni imaju siguran smisao za privlačne prostore, a takođe se trude da se u jedan takav prostor i smeste. Ako su ljudi rođeni u znaku Gavrana postigli unutrašnju ravnotežu, ovo će se sigurno odraziti i na njihov dom. Oni su roditelji toplog srca i puni ljubavi, i umirujuće deluju na svoju decu. Ali oni imaju, teškoća da ostanu čvrsti prema svojoj deci, jer se njihov stav prema disciplini isto tako brzo može promeniti kao i njihov stav prema drugim stvarima. Uravnoteženi čovek-gavran predstavlja izuzetak u ovoj situaciji i postaće primer odmerene roditeljske mešavine ljubavi, discipline i nezavisnosti. Deca rođena u znaku Gavrana imaće po pravilu velikih teškoća da sami sebe pronađu, jer najpre moraju da iskušaju sve mogućnosti dobrih strana svog bića, pre nego što se odluče šta bi želeli da postanu i na koji način će to ostvariti, iz ovog razloga bi im trebalo dati dovoljno prostora, da bi popustili ovom nagonu, jer će im to olakšati da u kasnijem životu pronađu svoju ravnotežu. Takođe im je potrebna i izvesna doza postojanosti u njihovoj okolini, kako bi mogli da upoznaju unutrašnji mir, koji ce spremno pružiti i drugima. Oni su veoma ljupka deca, fizički često neobično privlačna, i u svako vreme spremna na zagrljaj ili poljubac. Kada ljudi rođeni u znaku Gavrana nadu sopstvenu ravnotežu, biće u stanju da istražuju mnoge skrivene stvari kako na prirodnim, tako i na društvenim poljima. Kada stignu do ove tačke, u stanju su da personificiraju protivrečnosti života, pri čemu neće dozvoliti da budu izbačeni iz ravnoteže. Oni daju drugima uputstva i savete, kako da spoje energiju zemlje i neba i da time daju svoj udeo u uspostavljanju ravnoteže između čoveka i prirode. Ljudi koji koračaju medicinskim kolom i koji su se našli u ovoj poziciji, otkriće svoju sposobnost, da na mnogo direktniji i intenzivniji način otkrivaju protivrečnosti života, nego što su to do sada činili. Ovo će im pomoći da lakše i brže rešavaju ove protivurečnosti. Isto tako će moći da slede svoju želju i da se priključuju grupi, da odlaze od nje ili da stiču njeno poverenje. Ljudi rođeni u znaku Gavrana najbolje će se razumeti sa svojim srodnicima iz klana Leptira, ljudima rođenim u znaku Vidre i Jelena, ali i sa pripadnicima klana Ptica grabljivica, odnosno sa ljudima rođenim u znaku Jastreba i Jesetre, Oni se dopunjavaju sa pernatim predstavnicima klana ptica grabljivica, odnosno sa ljudima rođenim u znaku Crvenog jastreba.


MESEC PRVIH MRAZEVA
Zmija (Škorpija)

Karakterne osobine ZMIJE - ŠKORPIJE

Ljudi rođeni u znaku Zmije, slično bakru, imaju moć da u svim oblastima svog kretanja izazivaju promene. Mada oni sami nisu posebno prilagodljivi, u stanju su da situacijama, u kojima se nalaze, daju željeni oblik. Ovi ljudi po pravilu poseduju veliku energiju i bezbrojne nove ideje za poboljšanje neke situacije. Ako se nalaze u skladu sa sobom, njihove misli će imati smisla i mogu se pretvoriti u realnost. Pošto su ljudi rođeni u znaku Zmije u principu predisponirani za uzvišenije sile svoje okoline, mogu pomoći drugima u savladavanju njihovih problema i zadataka, samo ako su se i sami podvrgli duhovnom čišćenju. Pošto mnogi od njih imaju urođenu isceliteljsku moć, pomoći će drugima da očiste svoje telo i krv. Zahvaljujući svojoj znatiželjnoj prirodi oni će dolaziti do saznanja i prenositi ih onima sa kojima dolaze u kontakt. Kao i bakar i ljudi rođeni u znaku Zmije su sposobni da ravnomerno prenose toplotu na druge, bilo da se radi o žestini njihovih novih ideja ili o vatrenosti njihovog besa, ako se sve ne odvija onako kako oni žele. Ovi ljudi, kao i malahit, poseduju posebnu spiritualnu moć. Ako se nalaze u ravnoteži sa svojom snagom, veoma lako mogu osetiti glasove duha i primiti mnoge suptilne oblike energije. Nezavisno od njihovog ličnog razvoja uopšte, bogato su obdareni sposobnostima u psihičkom smislu. Ova obdarenost može delovati kao blagoslov, ali i kao nedostatak, ako nisu shvatili da se ona sme koristiti samo za dobrobit ljudi, a ne i za ličnu korist, Ako ljudi rođeni u znaku Zmije koriste ovu moć za ostvarenje svojih vlastitih interesa imaće doduše uspeha i mnoge ljude će pridobiti za svoj način razmišljanja, ali će se na kraju ipak povući, čim svoje postupke budu podvrgli kritičkom posmatranju. Pošto su u čvrstoj vezi sa duhovnim sferama, ti postupci neće izdržati kritičko-objektivno ispitivanje. Ovi ljudi mogu se, kao i njihova biljka, duhovno i emocionalno uzdići do neslućenih visina i spustiti u dubine, u zavisnosti od toga koliko su spremni da izgrade i koriste talenat i sposobnosti koje su skrivene u njima. Oni od čička mogu da nauče, kako je važno da puste snažne i duboke korene, jer im je potrebna pomoć zemlje, kako bi svu energiju koja kroz njih teče mogli da usmere na prave koloseke. Mada svi ljudi rođeni u znaku Zmije imaju sposobnost da se prema svojoj okolini odnose sa izuzetnom spremnošću za pružanje pomoći, neki od njih će proigrati ovu mogućnost, jer će se kao i njihova biljka skrivati iza zaklona ispruženih bodlji, što sprečava da im se neko dovoljno približi i upozna onu stranu sakrivenu iza ovog oklopa. Čak i uravnoteženi ljudi rođeni u znaku Zmije imaju oko sebe tanak bodljikavi omotač, kojim će se suprotstaviti svakom, ko je prema njihovom osećanju povredio njih ili ljude sa kojima su bliski.

Ljudi rođeni između 24. oktobra i 21. novembra imaju Bakar i Malahit za znak u svetu minerala. Čičak za znak u biljnom svetu i Zmiju u životinjskom svetu. Njihova boja je Narandžasta i pripadaju klanu Žabe. Njihov mineral bakar postoji u svim zemljama sveta i od davnina je korišćen za izradu alata i nakita, pošto je čovek naučio da ga obraduje. Bakru Bakar se pripisuje mnoštvo posebnih moći, kao i to da može da pomogne u čišćenju duha i krvi čoveka. Dugi niz godina su ljudi oboleli od artritisa, reume i drugih bolesti okoštavanja zglobova nosili narukvice ili obruče na nozi od bakra, da bi olakšali svoje tegobe. umetnici često nose bakarne narukvice, kako bi predupredili kočenje svojih ruku, dok su ga vojskovođe koristili za bodrenje svoje vojske. Malahit, dragi kamen ljudi rođenih u znaku Zmije, je bakarni karbonat, koji se dobija iz rude bakra. On ima svetlucavo zelenu boju i sjaj, koji ide od staklastog do mat ili svilenkastog sjaja. Providni primerci malahita korišćeni su kao dragi kamen obrađivani i od njih izrađivane vaze, ornamenti i statue. I ovom kamenu se pripisuje posebna moć, najznačajnija je njegova sposobnost da povećava osetljivost čoveka za glasove duha. MalahitMalahit važi za kamen koji povećava osetljivost ljudi za sve suptilne oblike energije, pa tako i za psihičke moći. Biljni znak ljudi rođenih u znaku Zmije je Čičak,Čičak ona bodljikava biljka, koja se sreće kako u gradu tako i na selu. Čičak može biti visok od 90 cm do 3 m. Cvetovi mogu biti crveni, purpurni ili beli, Cvetovi i lišce su pokriveni oštrim, bodljikavim dlačicama, a bodljikavim maljama su obrasli i svi drugi delovi biljke. Ako je neko slučajno dodirnuo čičak, ovo je morao da oseti. Svi delovi biljke bogati su mineralnim materijama. Prvobitno su stari iscelitelji koristili čičak protiv tegoba u želucu i probavnom traktu, za snižavanje temperature, kao sredstvo protiv glista, i čaj za stvaranje mleka za majke-dojilje. U stara vremena čičak se smatrao lekom, koji može da leči sve, a posebno oboljenja mozga. Čičku, je pripisivana posebna moć da jača unutrašnje organe i da ublažava sve vrste tegoba i bolova. Neke vrste čička su nazivane „sveti čičak" ili „blagosloveni" čičak, zbog lekovitih sposobnosti koje su mu pripisivane. Ljudi rođeni u znaku Zmije koriste svoju biljku da bi održali unutrašnje organe, jer će biti podložni smetnjama u krvotoku i svim sa njim povezanim organima, ukoliko je narušena njihova unutrašnja energija. Za vreme ovakvih faza disharmonije, takođe, su ugroženi od raznih nervnih oboljenja, počev od čireva pa sve do bolesti depresija. Ako se ljudi rođeni u znaku Zmije nađu u stanju fizičke i psihičke slabosti i poremećaja, najpre moraju da dovedu u red narušeni tok sopstvene energije, pre nego što uspešno bude mogla da započne bilo koja druga metoda lečenja. Pošto imaju osobinu regenerisanja, sasvim će biti u stanju da ovo sprovede u delo bez velikih teškoća, pod pretpostavkom da su se za ovo čvrsto odlučili. Ali, ako ne donesu ovakvu odluku i drugima će biti izuzetno teško da im pomognu. Ako nekome pođe za rukom da savlada ovaj spoljni oklop, suočiće se sa stvarima koje su svestrane i dragocene, a koje se, takođe, pripisuju čičku. Ljudi rođeni u znaku Zmije mogu zahvaljujući svojoj sposobnosti, da doprinesu upoznavanju pravog žarišta bolesti njihovog tela i tela drugih, njihovom čišćenju i lečenju. Ako su već otkrili uzrok, svoju sposobnost lečenja, bilo naučnu ili druge prirode, usmeriće u pravcu bolesti. Oni koji se nalaze u stanju unutrašnjeg poremećaja biće najbodljikaviji i najtrnovitiji predstavnici ovog znaka. Oni će se pokazati kao kruti, suviše, kritični, ljubomorni, lukavi i naprasiti drugari, što će često najjače ispoljavati na onima koji su im najbliži. Stoga je važno da se ljudi rođeni u znaku Zmije, koji se nalaze u ovakvom stanju, podsete, da u sebi nose snagu koja je neophodna da bi se njihova energija mogla usmeriti u prijatnije, jasnije, korisnije kanale, koji su spremniji da pruže pomoć. Boja ljudi rođenih u znaku Zmije je narandžasta, ona posebno jasna narandžasta, kojom nam obično svetili sunce na zalasku. Ova boja simbolizuje vitalne i intelektualne ljude koji su u stanju da primene svako znanje koje daje život ili se stiče učenjem. To je boja koja pokazuje da su u ovom čoveku sažeti duh, telo i duša, i da on svoj uzvišeni razum koristi da bi upravljao svojim uzvišenim sferama. Ovo je boja koja pokazuje nekog, ko je častan i ponosan na obavljeni posao. Svi ovi kvaliteti se jasno ogledaju u ljudima rođenim u znaku Zmije. Ovi ljudi su intelektualno obdareni i sposobni da strogo posmatraju život i pridržavaju se pouka koje on nosi u sebi, kao i da ih prenesu na svoj vlastiti život i život drugih. Oni će pokazati veliku dozu samokontrole, kada to situacija bude zahtevala, ambiciozni su i ponosni na sve što su u stanju da urade. Ljudi znaka Zmije rođeni su u Mesecu prvih mrazeva. Pošto pripadaju i klanu Žaba, ovaj mesec ih upozorava na stvari, koje ih mogu zadesiti ako dopuste da im energija teče bez određenog pravca i cilja. U takvom slučaju ljudi rođeni u znaku Zmije bi se formalno smrzavali i ne bi bili u stanju da apsorbuju drugu energiju. Ovaj mesec im ukazuje na neophodnost da svoju energiju namerno zamrznu za jedan određeni period, sve dok im ne bude jasno, kako sa njom pravilno da postupaju. Njihova pripadnost klanu Žabe ima tendenciju da ih stišava i omogući da upoznaju ona osećanja, koja im njihov intelekt često zaklanja. Životinjski znak ljudi rođenih u Mesecu prvih mrazeva je Zmija, onaj stari, tajanstveni i višestruko izvikani, pogrešno shvaćeni član familije kičmenjaka. Kičma zmije ima do 30 pršljenova. Rebra su slobodno pričvršćena za kičmu, što zmiji omogućava vijugavi način kretanja.

Zmija

Zmije imaju dobro čulo mirisa i odlično vide. Izuzetak nastupa u vreme kada menjaju košuljicu, onda je njihov vid otupeo i nejasan, jer će se koža navući i preko očiju. Zmije menjaju Košuljicu oko 3 puta u godini. Na svetu postoji oko 2500 različitih vrsta zmija. Tako su one kao životinje, koja na zemlji ipak žive još od vremena krede, kada su dinosaurusi bili neposredno pred izumiranjem, upravo postavile rekord. Zmije su mesožderi i uglavnom se hrane malim životinjama kao što su pacovi i žabe, ali i insektima kao što su muve i komarci. One su zbog svog načina ishrane bitan činilac prirodne ravnoteže, i tamo gde čovek bude ubijao zmije biće suočen sa najezdom pacova i miševa. Zmije su u staroj Grčkoj i Rimu korišćene kao mišolovke. Njihov obrok može da prekorači do 50% njihove telesne težine. Zmije se veoma dobro prilagođavaju svojoj okolini i poseduju neobično istančanu moć prijema dodira i vibracija, što delimično ima za posledicu njihovu hladnu krv i zavisnost od okoline u pogledu toplote. Zmije nemaju glas, ali se neke vrste mogu čuti kako šište, a zvečarka uspešno izaziva šumove svojom zvečkom. Na oba očnjaka imaju specijalnu žlezdu iz koje izbacuju otrov i ubijaju svoj plen. Sve zmije, — a ovo se odnosi i na otrovne vrste, izbegavaju direktan kontakt sa ljudima i napašće samo onda ako se osećaju ugrožene. Ako se neko nade u oblasti gde ima puno zmija, najbolje bi bilo da se lagano i mirno udalji odatle. Dok mnogi evropski mitovi predstavljaju zmiju u donekle sumnjivom svetlu, ona je u većini kulturnih krugova bila visoko cenjena. Zmija obrasla perjem bila je vodeći simbol carstva Maja i Asteka, jer je predstavljala snagu transformacije, koja joj je putem religije pridodala. U zmiji su videli i vesnika drugog carstva, sposobnog da na zemlju privuče kišu, koja poklanja život. Ljudi koji su rođeni u Mesecu prvih mrazeva, skloni su kao i njihov znak da se obavijaju tajanstvenom aurom. Potrebno im je dugo vremena da bi se drugima otvorili, pa cak i onda se u njima često nešto opire da pokažu svoje najdublje tajne duše. Ovi će ljudi zbog svog sitničarenje sa tajnama i njihovog teškog zaštitnog oklopa biti često pogrešno shvaćeni ili čak oklevetani. Kroz njihove žile teče neizmerno jaka struja životne snage, tako da drugi ljudi često ne mogu da shvate dubinu njihovog bića. Kao i Zmije i ljudi ovog znaka imaju osetljive instrumente kojima formalno mogu da osete, kušaju i omirišu istinu o ljudima i situacijama sa kojima se konfrotiraju. Oni imaju oštar vid, kojim će prodreti u dubinu duše, bilo da se radi o njihovoj vlastitoj ili duši drugih ljudi, izuzetak u ovome čini vreme, kada se ljudi rođeni u znaku Zmije nalaze u stanju unutrašnje neravnoteže, i kada se tok njihove energije osetno ometa. Ljudi rođeni u znaku Zmije mogu znatno da doprinesu održanju ravnoteže u prirodi ili ravnoteže bilo koje situacije u kojoj se nalaze, ako se oni sami nalaze u stanju unutrašnje harmonije. Oni se lako prilagođavaju, i kao njihov životinjski znak poseduju moć da se oslobode svojih starih ideja, okoline ili osećanja kao ostarele kože, ako je sazrelo vreme za ulazak u novu fazu bitisanja. Ovim ljudima je potrebno dugo vremena da bi dopustili neku promenu u svom životu, ali ako su ovo jednom odlučili, onda će to biti neopoziva odluka, sve dok opet ne odu tako daleko, da se upute u nešto novo. Što se tiče odnosa, ljudi ovog znaka su sušta suprotnost pojmu hladnokrvnosti. Oni su često zbog svoje povećane životne snage bića sa jakim seksualnim zračenjem. Ako su u skladu sa sobom, koristiće svoju seksualnu energiju na jedan pozitivan i ljubak način, ali ako su izgubili svoju unutrašnju ravnotežu, izgledaće da ova energija ponekad vlada njihovim životom, i onda će im biti izuzetno teško da je ponovo vrate na pravi put. Ljudi rođeni u znaku Zmije, svejedno u kakvom se stanju nalaze, uživaju glas strastvenih i uzbudljivih ljubavnika/ljubavnica. Kao roditelji, ovi ljudi su sasvim hladnokrvni prema svojoj deci. Oni ponekad prepuštaju deci da donose odluke o svom životu, pre nego što ovi steknu potrebno znanje i iskustvo. Oni su tako intenzivno zaokupljeni sopstvenim životom i ne žele da zaustavljaju sopstveni razvoj da bi deci pružili neophodnu emocionalnu podršku. Drugi put su izuzetno srdačni i deci posvećuju sve vreme i energiju kojom raspolažu. Ovaj nagli prelaz iz jedne pozicije u drugu posebno zbunjuje njihovu decu. Ali neki ljudi rođeni u znaku Zmije mogu da se naviknu na jednu poziciju i više ne žele od nje da odstupe. Deca rođena u znaku Zmije su interesantna i inteligentna bića, ali ni iz daleka nisu neproblematična, jer u sebi izgleda kriju znanje koje prevazilazi njihove godine. Oni su isto, kao i odrasli ovog znaka, skloni sitničarenju sa tajnama, a ponekad su čak i hladna njuškala i često ne pokazuju one sklonosti, koje roditelji po pravilu od njih očekuju. Ako im se ne pokaže kako da svoju energiju usmere na pravi kolosek, njihovi bližnji će se suočiti sa neprijatnom ćudljivošću, koja se veoma teško podnosi. Ljudi rođeni u znaku Zmije zaslužuju našu posebnu pažnju zbog sposobnosti transformisanja, koju bez sumnje nose u sebi. One su vesnici koji će nas preneti u one sfere o kojima odavno želimo da slušamo, pod pretpostavkom da smo naučili da im se dovoljno približimo i da možemo shvatiti njihove poruke. Ovi ljudi pokazuju strpljenje vredno pomena, kada svoje znanje prenose drugima. Kada ljudi drugih znakova dođu do ove pozicije na medicinskom kolu, upoznaće svoju sopstvenu snagu i naučiće kako da promene svoju najintimniju sferu, i na taj način će dovesti u sklad sve što su naučili u drugim pozicijama. Takođe će mnogo saznati o svojoj sposobnosti prilagođavanja, strpljenju i istrajnosti, ambiciji i snazi. Pripadnici znaka Zmije, biće često u stanju da čine herojska de!a, kako bi pomogli svojim bližnjima. Ljudi rođeni u znaku Zmije dobro će se razumeti sa ljudima iz znaka Pume i Detlića, koji, takođe, pripadaju klanu Žabe, ali i sa predstavnicima klana Kornjače, odnosno sa ljudima iz znaka Divlje guske, Dabra, Mrkog medveda. Dopunjavaju se sa ljudima rođenim u znaku Dabra.


MESEC DUGOTRAJNOG SNEGA
Vapiti jelen (Strelac)

Karakterne osobine Vapiti jelena - Strelca

Ljudi rođeni u znaku Jelena-Vapitija mogu kao i njihov kamen biti sjajni i prozirni. Ukoliko su se njihove osobne karakterne crte dobro formirale, posedovaće unutrašnji sjaj, koji obasjava celo njihovo biće. Takođe su u stanju da drugim ljudima dozvole uvid u svoju unutrašnjost, ali samo onoliko duboko, koliko oni to žele. Ovi ljudi teškom mukom će se prilagoditi nekom novom shvatanju ili novoj situaciji, ali kada jednom stignu do nečeg novog pokazaće svoju izuzetnu postojanost. Oni kroz život koračaju oštricom noža, jer je dvojnost karakteristična za njihovo biće. Ako su i sami postigli svoju unutrašnju jasnoću, ljudi ovog znaka će biti dobro ogledalo za svoju okolinu. Kada u svom razvoju dostignu ovu tačku, međusobno će odslikavati svoja unutrašnja duševna stanja. Vapitiji su ssposobni da prodru kroz čvrst omotač spoljnjih utisaka do pravog jezgra stvari, isto kao što to mogu i vrhovi strela, koji se prave od kamena obzidijana. Njima će koristiti da ovaj mineral nose sa sobom, jer će im on doneti obimno znanje o strujanju zemaljske energije. Pravilno razvijeni ljudi rođeni u znaku Vapitija poseduju sposobnost kao i njihov kamen da predviđaju budućnost i prenose misli. Takođe će se truditi da od bilo koje opasnosti, koju su zapazili, zaštite čoveka koji im je blizak, bilo da je to u materijalnom ili nekom drugom pogledu. Ljudi rođeni u znaku, Vapitija, kao i njihovo drvo, mogu biti meki, a istovremeno snažni. Ova unutrašnja snaga im omogućava da uvek teže pravim stvarima i da druge usmeravaju na one puteve, koji im najviše obećavaju. Ali ovde se ne radi o snazi koja zahteva unutrašnju čvrstinu, odnosno osobinu, koja uopšte ne bi odgovarala osećajnom, predusretljivom i ponekad konvencionalnom karakteru ovih ljudi. Rođeni u znaku Vapitija, kao i crna omorika, mogu imati kako antiseptičko, tako i pokretačko dejstvo na svoju okolinu. Oni imaju urođeni smisao za pravednost i pokušavaju da u svakoj situaciji razreše ono što im izgleda nepravedno. Njihova jako izražena intuicija omogućava im da pogledaju u srca drugih i pomognu im da reše duševne čvorove, koji su se stvorili u njima. Ovi ljudi su rođeni u Mesecu dugotrajnog snega. Oni, kao i drugi predstavnici ove vrste, mogu imati koristi od svojih osobina, a to su samoispitivanje i snaga. Pošto su oni po prirodi misaoni ljudi, dodatna snaga pomoći će im da steknu još veću sposobnost poniranja u svoju unutrašnjost i unutrašnji svet drugih. Činjenica da su rođeni u Mesecu dugotrajnog snega, na početku faze, u kojoj se sva deca Zemlje pripremaju za vreme preporoda, pruža im još veću sposobnost da istražuju i koriste ideje koje kroz njih teku. Njihova povezanost sa ovim godišnjim dobom pomaže im da uravnoteže energiju, koju oni kao pripadnici klana ptica grabljivica nose u sebi. Oni su zahvaljujući vremenu svog rođenja postali pripadnici onog klana, čija vatra najslabije gori i čiji plamen ublažava hladno godišnje doba, ali koji bi se bez njih potpuno ugasio.

Ljudi rođeni u znaku dugotrajnog snega, između 22. novembra i 21. decembra imaju Obzidijan za znak u svetu minerala,Omorika Crnu omoriku za znak u biljnom svetu i vapiti-jelena za znak u životinjskom svetu. Njihova boja je crna i pripadaju klanu Ptice grabljivice.ObzidijanObzidijan, mineral ljudi rođenih u znaku Jelena-Vapitija, poznat je kao vulkansko staklo. Hemijski sastav je identičan kao kod granita. Kad se granitna magma stvrdne ispod zemljine površine, formira se granit. Ali ako se velikom brzinom izlije na površinu, zemlje i brzo ohladi nastaće obzidijan. Obzidijan je po pravilu crn, sjajan i proziran, mada se javlja i u drugim bojama i jedna posebna vrsta obzidijana sjedinjuje u sebi tako mnogo nijansi, da je poznata pod nazivom duga-obzidijan. Obzidijan je naročito tvrd i ima ivice oštre kao žilet, te bi ga uvek trebalo posebno oprezno obrađivati. Stari američki narodi su ga od davnina višestruko koristili. Plemena Maja su od obzidijana izrađivali ogledala i neobično komplikovan nakit, kao na primer cilindrične minđuše, koje su bile tako tanke, da se kroz njih moglo gledati. Od ovog kamena su, kao i Egipćani, izrađivali statue i druge ukrasne predmete. I ovo je predstavljalo značajno dostignuće, s obzirom na to da je obzidijan jedan od minerala koji se najteže obrađuje, jer se zbog svoje neobične tvrdoće i krhkosti može lako raspasti. Starosedeoci Amerike pravili su od obzidijana vrhove za svoje strele/koplja, noževe za struganje i nakit. Pošto poreklo obzidijana treba tražiti duboko u unutrašnjosti majke zemlje, pridaje mu se moć povezivanja ljudi sa zemljinom energijom, a time istovremeno i uženje, kako se ona poštuje i koristi. Tvrdi se da obzidijan nosi u sebi snagu, kojom svom vlasniku otkriva misli drugih ljudi i na taj način mu omogućava neku vrstu uvida u dušu njegovih bližnjih. Zbog ove sposobnosti koja mu je pripisivana, često je korišćen kao kamen sa koga se mogla čitati budućnost. Obzidijanu se, takođe, pripisuje moć, da svog nosioca ili vlasnika, štiti od zlih duhova. Crna omorika, biljni znak ljudi rođenih u znaku Vapitija je veličanstveni član četinara, koji raste u mnogim oblastima. Ona može da izraste do 12 m visine i njeno stablo se završava šipkasto. Uvek zeleno drveće za starosedeoce je predstavljalo takoreći osveženje. Smola crne omorike, medicinski posmatrano, dragoceni deo biljke, koju su stari narodi američkog kontinenta stotinama godina koristili kao antiseptičko sredstvo za grlo i grudi. Ona se može stavljati na posekotine, jer ih prečišćava. Prokuvane grančice crne omorike daju dobru i lekovitu kupku koja odlično štiti od prehlada. Parom smole može se inhalirati u parnim kupatilima i izvan njih. Ljudi rođeni u znaku Vapitija mogu od svog biljnog znaka saznati o svom veličanstvenom nastupu, koji im je svojstven, ako nauče da međusobno uravnoteže sve mogućnosti i naklonosti, koje im je priroda podarila. Boja koja se dovodi u vezu sa ljudima rođenim u znaku Vapitija je Crna boja noći, koja se širi iznad zemlje. Ovo sumračno crnilo je vreme, kada se sve stvari nalaze u jednom stanju bezobličja i kada se aktivnosti dana potčinjavaju večernjoj misaonosti. To je bezobličnost iz koje će sve ponovo izrasti; prostor, koji u sebi nosi sve i ništa. Ovo crnilo daje sposobnost ljudima rođenim u znaku Vapitija, njihovoj intuiciji i njihovom unutrašnjem biću, da izađu iž svoje dubine i preuzmu vođstvo nad svojim životom. To je crna tajna, prethodnica vremenu kada će se sve stvari otvoriti. To je vreme kada bi trebalo gledati u svoju unutrašnjost, posvetiti se sebi, a ne drugima, traganju za odgovorima koji život znače. Za američke starosedeoce crno je jedna od svetih boja, koja simbolizuje jačinu i samoispitivanje. To je boja učenja, a ne kao što se često pogrešno pretpostavlja, boja mračnih i negativnih osobina. Životinjski znak rođenih u Mesecu dugotrajnog snega je jelen Vapiti, kralj porodice jelena. Jednom godišnje vapiti odbacuje svoje rogove, koji liče na široko razgranato drvo. Mužjaci mogu dostići težinu i do 350 kg. Žive u šumama, leti se povlače u više predele, a u jesen i zimu, kada je traganje za hranom otežano, vraćaju se u niže oblasti. Hrani travom, lišćem, granama i korom drveta. Vapiti kao i druge vrste jelena najveći deo godine provode u krdima, koja se sastoje od predstavnika njihovog vlastitog roda. Izgleda da imaju izražen osećaj odgovornosti jednih za druge, sve životinje naizmenično krče put kroz duboki sneg za celo krdo. Vapiti su brzi trkaći, koji na kratkim stazama mogu da trče do 50 km na sat. Takođe sa lakoćom preskaču ograde visoke i do četiri metra. Vapiti imaju veoma mali broj prirodnih neprijatelja. Pumama, medvedima i vukovima uspeva ponekad da ubiju neku mladu, slabu ili bolesnu životinju, ali ni jedan od njih se ne može nositi sa zdravim mužjkom. Kada u proleće dođe vreme rađanja mladunaca, ženke odlaze u doline, dok se mužjaci vraćaju u više predele, da bi zaštitili svoje osetljive rogove. Ljudi rođeni u znaku Vapitija deluju kao i njihov životinjski znak, kao pripadnici neke kraljevske porodice. Oni nastupaju ponosno i uspravno i ukoliko se nalaze u unutrašnjoj ravnoteži, obiluju dostojanstvom i ljupkošću. Pošto su uviđavni, okrenuti svom unutrašnjem svetu i sposobni da prihvate puno toga o čemu čitaju i slušaju, često ih možemo naći na mestu učitelja, čija kraljevska spoljašnost privlači učenike. Ljudi rođeni u znaku Vapitija umeju dobro da vladaju ovom privlačnom snagom, po pravilu će svoje učenike najpre namamiti, da bi zatim svoje znanje velikodušno preneli na njih.

Jelen

Bez obzira da li će se odlučiti za poziv učitelja ili ne, ljudi rođeni u zraku Vapitija su uvek pažljivi posmatrači i iskreno zabrinuti za dobrobit svoje okoline. Vapiti ljudi poseduju, kako u teoriji tako i u praksi, izražen smisao za pravednost i izuzetno su nestrpljivi prema ponašanjima, koja smatraju nepravednim. Ako nekada naiđu na nešto što spada u poslednju kategoriju, trubiće iz sveg glasa o svom otkriću, sve dok svi učesnici o tome ne saznaju i trudiće se da isprave ovu očiglednu nepravdu. Ako se ovo ipak ne dogodi, još više će povisiti svoj glas i neće popustiti, sve dok se nešto ne preduzme, da bi se nezadovoljavajuća situacija promenila. Ako ovo trubljenje dolazi iz usta uravnoteženog čoveka rođenog u znaku Vapitija, onda će ono po pravilu biti korisno za sve prisutne. Ali, ako se radi o čoveku koji još nije došao do unutrašnje jasnoće i intuicije, onda će njegove reči imati uništavajuće posledice. Kao i njihov znak, i ljudi rođeni u znaku Vapitija, veoma rado streme višim zonama, na fizički ili neki drugi način. Njihova duboka saosećajnost otvara im vrata, kroz koja će se popeti u sfere, koje će drugi ljudi radije izbegavati. Njihova povećana intuicija im kaže kada je za njih sazrelo vreme za preduzimanje takvih uzleta, a i kada je neophodno da se vrate svom odredištu u ovozemaljskoj sferi. Kao i za vapitije, i za ljude ovog znaka je od posebne važnosti, da ponekad siđu u ravnice i doline, kako bi mogli da održe sklad sa svojom okolinom. Mada ovi ljudi po prirodi poseduju spiritualnu moć i sposobnost da je prenose na druge, ipak je potrebno da imaju neke temelje, da bi tu moć mogli da koriste na najbolji mogući način. Ljudi znaka Vapiti imaju izražen nagon za nezavisnošću, mada se u potpunosti mogu potčiniti rukovođenju drugih, ako ovo smatraju neophodnim. Ponekad se ljudi rođeni u ovom znaku suviše često povlače u više sfere svojih misli, da bi izbegli pravi kontakt sa svojom okolinom. Oni vrlo rado zatvaraju dubine svog bića od svojih bližnjih i ponekad se plaše odnosa, koji bi ih mogli primorati na otvaranje. Kada dospeju do ove tačke, povući će se iz neke veze, ako ne fizički, onda makar misaono. Mada su skloni da skrivaju svoja najdublja osećanja, ipak na spoljašnji svet ostavljaju utisak toplih i srdačnih bića, ali će baš ova dvojnost njima samima i onima koje oni vole, ponekad pričiniti veliki bol. Jednog dana probudiće u nama utisak brižnih ljudi, toplog srca i punih ljubavi za sve što se događa, da bi već sledećeg dana celu stvar prepustili samoj sebi. Ali ljudi rođeni u ovom znaku nisu skloni naglim promenama osećanja, već im samo nedostaje sposobnost da odmah izraze nastalo nezadovoljstvo. Oni će sa ovim oklevati sve dok ne dođu do jedne tačke, kada će iznenada proključati. Ako je čovek rođen u znaku Vapitija nešto zamislio, biće izuzetno teško odvratiti ga od ovoga. Oni su odlučne ličnosti i neustrašive, kada su ubeđeni u ispravnost svoje odluke. Kao i njihovi muški predstavnici životinjskog znaka, ovi ljudi su u stanju da na jedan preteran način budu uvek u pravu, i ako se nalaze u ovakvom stanju, nemoguće je imati poslednju reč u nekom nesporazumu sa ovakvim čovekom. Ako ljudi rođeni u ovom znaku dozvole da njihova želja za prepirkom ili zatvorenost preovladaju, navući će bolesti okoštavanja nekih delova tela. Da bi ozdravili moraju prestati sa blokiranjem svoje energije, pune razuma i ljubavi, koja tako bogato teče kroz njih. Kao i vapiti, ovi ljudi imaju detinjastu karakternu crtu, jer vole da igraju, pevaju i uživaju. Ako im pođe za rukom da razviju deo svog Ja, moći će da savladaju bilo koje okoštavanje, koje bi napalo njihovo telo i duh. Muškarci ovog znaka, kao i Vapiti mužjaci, skloni su rivalstvu kad se radi o ženama. Oni nerado završavaju neku vezu za uvek, više vole da svoje prethodne ljubavi okupljaju u svom haremu kao dobre prijateljice. I žene rođene u znaku Vapitija vole da se međusobno nadmeću, mada se u tome manje ističu od muškaraca ovog znaka i svoje stare prijateljerado će imati u blizini, pa i ako sa njima ne održavaju nikakav aktivan kontakt. Dok ljudi rođeni u ovom znaku pokušavaju da se u ovom pogledu ponašaju što je moguće racionalnije, ipak je to jedna od onih oblasti, u kojoj su oni skloni da prikrivaju svoja istinska osećanja, što ponekad može da dovede do neočekivanih provala besa i ljubomore. Žene rođene u znaku Vapitija su dobre majke, koje će na svoju decu utrošiti dovoljno vremena, sve dok se ona nalaze u periodu svisanja i dok im je potreban čvrst oslonac u vidu ljubavi i priznanja. Kako deca rastu, one će primetno olabavljivati ove stege i potpuno ih ukloniti, kada dete bude dovoljno odraslo da donosi sopstvene odluke. Muškarci rođeni u znaku Vapitija obično nisu posebni entuzijasti, kada se radi o predstojećem očinstvu, ali će sa odrastanjem deteta pokazivati sve veće oduševljenje, da ga upute u sve. ono što su oni sami u životu naučili. Deca rođena u znaku Vapitija su u vreme prvih godina života veoma uzdržana i kasnije se razvijaju u prevremeno sazrele učenike života, koji su u stanju da shvate sve što vide i čuju. Oni su misaona deca, puna obzira, ali i iz njih mogu izbijati pravi vulkani besa, koji će zaprepastiti svakog, ko ih inače poznaje kao miroljubiva stvorenja. Kada ljudi drugih znakova prođu kroz ovaj znak medicinskog kola, više će saznati o svom sopstvenom vidovnjačkom talentu i sposobnosti samoposmatranja, kao i o kraljevskoj crti svog bića i sposobnosti, da sa drugima mudro dele sve što su na svom putu oko medicinskog kola mogli da nauče. Ljudi rođeni u znaku Vapitija razumeju se sadrugim predstavnicima klana ptica grabljivica, ljudima rođenim u znaku Jastreba i Jesetre, ali i sa članovima klana Leptira - ljudima rođenim u znaku Vidre, Jelena i Gavrana. Posebno se dobro dopunjavaju sa ljudima rođenim u znaku Jelena.

Kontakt

Austria
2,17 € / min
 
Germany
1,99 € / min
 
Switzerland
4.23 SFR / min
 
Sweden
30.00 SEK / min
 
From other countries
at a cost of operators from your country
 

PrijateljiMjesečeve mijene

Trenutne pozicije planeta