Indijanski horoskop

Indeks članka

MJESEC PREPORODA ZEMLJE
Divlja Guska (Jarac)

Karakterne osobine Divlje guske:

Ljudi rođeni u znaku Divlje guske mogu iz kristala kvarca da otkriju svoje sposobnosti, da jasno uvide vrednosti života i da puste da energija Univerzuma nesmetano teče kroz njih. Ukoliko ljudi rođeni u ovom znaku mogu da zadrže ovo stanje, biće u mogućnosti da uhvate neiscrpne sile Univerzuma i da ih dalje prenose, onako kako to čini i njihov znak iz sveta minerala. Divlje guske poseduju hladnu spoljašnost kvarca, te drugima često izgledaju rezervisani i bezosećajni. Ali oni će isto, kao i njihov kamen, zračiti toplinom. Divlje guske nikada sebi neće dozvoliti da ih zanesu nagli i suviše sentimentalni izlivi osećanja, ali ipak mogu da nauče da budu postojani izvor topline i svetlosti za svoje bliske. Pošto ova snaga može biti ogromnih dimenzija, ona u sebi istovremeno nosi potencijalno seme za sopstveno razaranje i može, ako se pogrešno upotrebi da ljudima rođenim u znaku Divlje guske i njihovim bližnjima nanese ozbiljnu štetu. Divlje guske mogu iz kvarca da saznaju kako svoje sposobnosti, tako i mere opreznosti kojih se moraju pridržavati ukoliko koriste svoje sposobnosti. Oni mogu iz kvarca da nauče, da nikada ne ostaju uporno pri shvatanjima i stavovima bilo koje vrste, ako ne žele da se kao i kvarc raspuknu na nejednake komade. Zahvaljujući onome što nose u sebi i neslaganju sa kvarcnim kamenom mogu da saznaju tajne, koje im se ni na jedan drugi način ne bi otkrile. Divlje guske poseduju bogato zračenje Breze, koje nagoveštava poznavanje stare tradicije i davno zaboravljenih mudrosti. Ako dozvole da im energija nesmetano teče, često će od univerzalnih izvora života, sa kojima mogu biti u vezi, dobijati informacije o ovim tradicijama i mudrostima. Oni će se na osnovu ove svoje prirodne darovitosti osećati jako privrženi tradiciji, iako znaju da su promene neophodne, tražiće da se promene sprovode po ustaljenom redosledu i time će udovoljiti tradiciji i mudrostima prošlih vremena. Kada se neka tradicija - bilo da se radi o nekom religioznom ritualu ili porodičnom običaju - jedanput učvrsti kao sastavni deo njihovog života, biće im veoma teško da se nje oslobode. Oni se više nego ljudi rođeni u drugom znaku osećaju privrženi tradiciji i ritualima i imaju izraženo čulo za bogaćenje, koje mogu da steknu u toku života. Ljudi koji pripadaju ovom znaku mogu da saznaju od Divlje guske mnogo o svom sopstvenom biću, jer su pripadnici životinjskog sveta veoma bliski ljudima.

Divlja guska

Ljudi rođeni u Mesecu preporoda zemlje, prvom mesecu godine, imaju divlju gusku za znak u životinjskom svetu, brezu za znak u biljnom svetu i kvarc za znak u svetu minerala. Njihova boja je BELA i pripadaju klanu kornjače. Rođeni su između 22. decembra i 19. januara. Da bismo mogli bolje da razumemo ljude rođene u znaku Divlje guske, osvrnućemo se na njihove znake u drugim oblastima zemaljskog sveta. Kvarc, njihov znak u svetu minerala, jedan je od najrasprostranjenijih i najčešćih prirodnih elemenata na zemlji, i predstavlja relativno tvrdi kamen staklastog sjaja. Kvarc se javlja skoro u svakoj mogućoj nijansi, ali se ipak najčešće sreće kao beli ili bezbojni kvarc, i upravo ova boja je ono što se dovodi u vezu sa ljudima rođenim u znaku Divlje guske. U stara vremena verovalo se da se kvarc sastoji od večitog leda, jer je kod dodira uvek bio hladan. Kristal je grčka reč za led. Na osnovu njegove sličnosti sa ledom, prepisivana mu je sposobnost da štiti od žeđi. Još se u izviđačkim priručnicima ukazivalo na to, da ukoliko se oseća žeđ, u usta treba staviti komad kvarca.Kalcedon Kvarc je kamen snage. On se i danas koristi kao prenosna snaga u radio-aparatima, radarskim uređajima, televizorima i ultra zvučnim aparatima, kao i drugim tehničkim oblastima. To znači da kvarc u kristalnom obliku nosi u sebi i druge slične sposobnosti, o kojima mi danas još jedva nešto naslućujemo. Često je u prošlosti ugrađivan u žezla kraljeva i plemića, i višestruko korišćen za iste ciljeve. Neki tvrde da propast Atlantide ima kao uzrok zloupotrebu kvarcnog kamena, koje su stanovnici Atlantide koristili kao izvor energije. Kristalne kuglice, uz čiju su pomoć gatare proricale budućnost, bile su od kvarca. Vodom ispunjene kristalne činije koje su korišćene da bi se izazvala kiša ili da bi se bacio pogled u budućnost, predstavljaju jedan dalji primer magične primene ovog kamena. Znak ljudi rođenih u znaku Divlje guske iz biljnog sveta je breza.Breza U spoljašnjoj primeni čaj od kore ili lišca breze važio je kao odličan lek protiv kožnih oboljenja i oteklina. Ljudi rođeni u znaku Divlje guske često su samo, slično rolnama od brezove kore za pisanje, živa oruđa za prenošenje važnih poruka iz prošlosti u današnje vreme. Ovi ljudi mogu u pravom i prenosnom smislu da koriste brezu za sebe - da bi se oslobodili otrovnih materija, koje blokiraju prirodni tok njihove energije. Pošto poseduju sposobnost da jasno shvataju stvari, često će biti u situacijama da drugima mogu pomagati rečima i delom. Ali ako to čine, tek onda moraju biti ubeđeni i mora im biti sasvim jasno, da stvari koje vide mogu da im se približe bez njihovih sopstvenih predrasuda i ograničenja. Ovi ljudi poseduju istu sposobnost kao i breza, da atmosferu oslobađaju nepotrebnih statičnih treptaja - ali uslov za ovo je da i sami treba da teže unutrašnjoj jasnoći, kada ce kroz njih slobodno i nesmetano teći energija. Čaj od kore ili lišca breze može biti veoma lekovit za ljude ovog znaka, jer su skloni oboljenjima probavnog trakta i reumatizmu. Divlje guske su veoma društvene ptice. Kada se nalaze u svojim jatima, često možemo da doživimo kako se 20 do 30 ptica spušta na jedno mesto da bi sve zajedno uzele hranu. Kada dođu do mesta gde prave svoja gnezda, dokazaće svoj izraženi misao za tradiciju, time što iskusnijim starijim pticama prepuštaju prednost u izboru mesta i vode računa o pristojnom rastojanju između gnezda. One su izrazito brižni roditelji, koji će svoja jaja mahovinom i travom uvek zaštititi od hladnoće. Ljudi rođeni u znaku divlje guske poseduju duhovnu sposobnost da lebde i da prelaze daleke puteve. Pošto pripadaju klanu Kornjače i srasli su sa materijalnim svetom, ipak duhovno ostaju u stanju da prodru u daleke sfere. Ljudi rođeni u znaku divlje guske, rođeni su ustvari u 1. mesecu, mesecu Preporoda Zemlje, te njihov život kao i život divljih gusaka određuje sneg. U periodu koji stoji u znaku preporoda Zemlje osposobiće se da sami sebe preporode, tako što će svoj duh pustiti da leti dok će im telo istovremeno mirovati. Ovi ljudi kao i divlja guska poštuju tradiciju i spremni su da priznaju svaki autoritet. Oni će uvek imati naumu, čak i onda kada pokušavaju da prodru u duhovno neistraženo područje, da pokažu besprekorno ponašanje, koje je ukorenjeno u tradiciju, i da svakom autoritetu koji se nalazi iznad njih ukažu poštovanje. Ljudi rođeni u znaku Divlje guske veoma su društvena bića, koja iskreno cene društvo drugih. Zbog svoje uzdržane prirode, oni se i u društvu drugih ponašaju neupadljivo, tako da se njihovo prisustvo često previđa. U društvu su skloni prijatnom, ali beznačajnom ćaskanju i uvek govore samo istinu, pri čemu nikada ne dozvoljavaju da se zaviri u njihov unutrašnji svet. Izuzetno teško je razbiti oklop, koji čini njihova uzdržanost i prodreti u sferu njihovog pravog Ja. Pošto su u biti puni zahteva, pažljivo će birati kome će dopustiti pristup, a kome ne.

Ljudi rođeni u znaku Divlje guske su obazrivi roditelji i uvek zabrinuti za sigurnost, zdravlje svoje dece i njihovo prilagođavanje trenutnim običajima i shvatanjima koja oni sami zastupaju. Oni se raduju kada su im dom i deca u najboljem redu i ako svakodnevica protiče što bolje i bez problema. Kao roditelji očekuju od svoje dece potpunu poslušnost i apsolutno priznanje svog autoriteta i skloni su primeni strogih kaznenih mera kada su ljuti. Zbog svoje spoljašnje rezervisanosti, nisu preterano osećajni prema svojoj deci i umesto toga očekuju da ona osete njihovu ljubav kroz nesmetani tok svakodnevnog života, koji nastoje da im obezbede. Ponekad će, zbog svog izraženog smisla za tradiciju i iz osećanja obaveze, zahtevati od svoje dece više nego što ona mogu da ispune. Ponekad su deca rođena u znaku Divlje guske u toku svojih prvih godina života veoma mirna i povučena. Izgleda kao da mogu da ispune ono najneophodnije što život traži od njih, ali ne i više od toga. U jednom trenutku svog života - i upravo ovo podseća na ponašanje mladih gusaka - odlučiće da odbace oklop, koji su sami sebi nametnuli i da se neočekivanom snagom konačno oslobode, te će od sada za sebe uvek tražiti mesto u najisturenijem redu. Vreme kada dolazi do ovog probijanja je različito za svako dete. Želja da se nalaze u središtu pratiće ih od sada kroz ceo njihov život, iako će se i sada, kao i pre često kriti iza onog plašta rezervisanosti, tako da često ostaju neprimećeni. Ali kada steknu osećaj da upravljaju svojom unutrašnjom snagom, i da mogu samouvereno da nastupaju, ponovo će se naći u središtu zbivanja, gde će svoju unutrašnju mudrost podeliti sa onima koji za to pokažu sluha. Ako ljudi rođeni u znaku Divlje guske postignu svoju unutrašnju ravnotežu, imaće mnogo toga što mogu da podele sa drugima i biće u stanju da temeljno i dobro obavijaju razne poslove i zadatke. Pošto priželjkuju savršeni red, smatraju da je i najmanja sitnica u njihovoj okolini ili kod njihovih bliskih, ogromna smetnja, koja ne odgovara ovom njihovom redu. U stanju su da provode sate ubeđujući svoje prijatelje, na koji način da promene njihov karakter na bolje i kako da postanu postojanijim. Oni tačno pripadaju onom tipu ljudi, koji, kada dođu u posetu pređu ispitivačkim prstima preko komode, isprazne pune pepeljare i zaliju uvelo cveće. Pri tom naravno ni najmanje ne nameravaju da zamere na održavanju kuće, već samo ne mogu da podnose da budu okruženi stvarima koje ne odgovaraju njihovim merilima urednosti. Oni će brzo skočiti na najmanji nagoveštaj provokacije i pokušaće da svojim bližnjima izvuku tlo pod nogama. Kada su loše raspoloženi, skloni su ljubomori, preteranoj skepsi, oholosti, aroganciji i manipulacijama. Lako se zapliću u svoju sopstvenu tugu i pokušavaju da uvuku svakog poznanika. Pošto su sposobni da se duhovno vinu u visine, i pošto u njima može da se javi neslućena snaga, postaju majstori manipulacije kada sebi nešto utve u glavu. Istrajnost karakteristična za klan Kornjače omogućava im da vode dugotrajne osvetničke ratove protiv onih od kojih se osećaju prezrenim. Oni su bez sumnje u stanju da nanose zlo onim ljudima od kojih se osećaju poniženi ili na neki drugi način povređeni. Ovu taktiku sprovode neočekivano dugo i pri tom nanose veliku bol onima koji su im bliski, ili im se samo nepažnjom ispreče na putu. Neki ljudi rođeni u znaku Divlje guske su tako istrajni u tome, da se njihova sopstvena snaga okreće protiv njih kada pokušaju da se vrate na pravi put. U ovim momentima su veoma podložni smetnjama probavnog trakta, artritisu i reumi, posebno u kolenima. Zbog karakternih crta koje uslovljava njihova pripadnost klanu Kornjače - istrajnost koja se graniči sa tvrdoglavošću i svega novog što se ne najavljuje u sporom procesu promena - i nepopustljivosti, koja je svojstvena njihovoj prirodi, ljudima rođenim u znaku Divlje guske je izuzetno teško da naprave zaokret, ako su već dospeli na kurs unutrašnje disharmonije. Obično je potrebno da prikupe sopstvenu snagu ili je potrebna pomoć nekog ko je takođe pun snage kao i oni, da bi izašli iz ovog začaranog kruga. Ali kada nauče da se otvaraju i ispoljavaju, već su načinili prvi korak za ponovno uspostavljanje svoje duhovne ravnoteže. Boja ljudi rođenih u znaku divlje guske je BELA, boja snega, one magične pojave u čijem obliku se voda nečujno spušta na zemlju. Nijedna pahuljica ne liči na drugu, a sve zajedno čine zemlju svežom, sjajnom, čistom i novom. Belo je zbir svih boja, što znači da u sebi nosi sve ostale boje spektra. Bela boja se smatra bojom čistote, harmonije svih boja. Takođe se kaže da je belo boja savršenstva, prosvećenosti i evolucije. Mnogi ljudi koriste belu boju da bi se zaštitili od negativnih i nečistih impulsa. Bela boja simbolizuje najviši stepen razvoja, kome teže ljudi ovog znaka. Oni se svojom snagom i urođenim nagonom ka savršenstvu mogu popeti u visoke duhovne sfere, ako nauče da energiju koja im je svojstvena održavaju u ravnoteži, čime će postići i unutrašnju čistotu. Mesec koji utiče na karakter i život ovih ljudi je mesec Preporoda Zemlje, mesec zimske sunčeve prekretnice i prvi mesec godine. To je mesec koji sve ljude - kao i ostalu decu majke Zemlje vodi u vreme odmora i preporoda. On svakako ne izaziva neke velike emocionalne aktivnosti kao drugi meseci u godini, što se opet ogleda u rezervisanosti ovih ljudi. Šta više, ovo je mesec kada ljudi treba da se povuku u spokojstvo svoje unutrašnjosti, da još jedanput razmisle o događajima iz protekle godine i da se fizički i psihički pripreme za nastupajuću godinu. Ljudi rođeni u znaku Divlje guske dopunjavaju se sa ljudima rođenim u znaku Detlića, a najbolje se slažu sa ljudima koji takođe pripadaju klanu Kornjače ljudima iz znaka Dabra i Mrkog medveda - kao i sa pripadnicima klana žabe - ljudima rođenim u znaku Pume i Zmije. Ali, ako se nalaze u stanju unutrašnje ravnoteže sasvim će biti u stanju da ostvare harmoničan odnos sa ljudima iz svih znakova.

Kontakt

Austria
2,17 € / min
 
Germany
1,99 € / min
 
Switzerland
4.23 SFR / min
 
Sweden
30.00 SEK / min
 
From other countries
at a cost of operators from your country
 

PrijateljiMjesečeve mijene

Trenutne pozicije planeta