Indijanski horoskop

Indeks članka

MJESEC ŽABA POVRATNICA
Dabar (Bik)

Karakterne osobine Dabra:

DabarLjudi ovog znaka su kao i dabar u stanju da odlučno menjaju svoju okolinu, da bi obezbedili sopstveni mir, sigurnost i spokojstvo. Oni mogu i stoga će izvršiti promene u mnogim oblastima; bilo da se radi o promenama na psihičkom, duhovnom ili emocionalnom polju. Oni će kao i dabar ove promene ostvariti na jedan spori, oprezan ali konstantan i pronicljiv način. Ako su svoju okolinu već jedanput doveli u red, oni će se posebno brinuti o potrebnim popravkama, kako bi je održali u ovom stanju. Uređen i siguran okvir je osnovni uslov za plodan rad i unutrašnji rast ovih ljudi, i zato mora biti i ostati sve urađeno na svim do sada pomenutim poljima. Ne zbog toga što se ljudi rođeni u znaku Dabra u principu plaše promena, već zato što će rasti neometano samo ako se nalaze u okolini, koja im daje osećaj sigurnosti i zadovoljstva. Većina ljudi ovog znaka kao i dabar ima osećaj privrženosti vodi: bilo da će plivati ili jedriti, ili samo prošetati obalom jezera, reka ili ribnjaka. Izgleda da im voda pruža mogućnost da jasnije raspoznaju stvari i da svom životu poklanjaju bolju perspektivu. Ljudi rođeni u znaku Dabra su oštroumni i spretni i nije im teško da nauče sve ono što smatraju neophodnim i korisnim za njihovo lično napredovanje. Oni su kao i dabar u stanju, kako duhovno tako i fizički da se brzo prilagode svojoj okolini, ako su je već doveli u red. Zahvaljujući ovoj sposobnosti prilagođavanja, ovi ljudi će uspešno doći do cilja skoro u svakoj oblasti ili stvari koje su sebi stavili u zadatak. Oni su upravo na fizičkom polju veoma kreativni ljudi, i retko će se videti dom čoveka rođenom u znaku Dabra, a da njegova opremljenost ne pokazuje veliku dozu originalnosti. Oni će veliki deo svog vremena utrošiti na stvaranju odgovarajuće pozadine za svoju sopstvenu ličnost. Njihova stvaralačka snaga će, primenjena i u drugim oblastima, doneti zadivljujuće rezultate. Ljudi rođeni u znaku Dabra su sposobni za prava remek-dela u tehničkom pogledu, nezavisno da li su se odlučili da grade svoj dom, ili se radi o njihovom poslu i prijateljima. Ako su utvrdili da se neke stvari moraju menjati, da bi bolje funkcionisale, oni će ih i promeniti. Ako im se da dovoljno vremena oni će većinu poslova ili projekata organizovati tako da će se odvijati bolje, nesmetano i harmoničnije za sve učesnike. Oni će ovu stvaralačku snagu ponekad angažovati da bi pomogli svojim prisnim prijateljima da svoj život urade tako da se odvija na zadovoljavajući i prijatan način, Ako su sve ove zadatke uspešno izvršili, usmeriće svoju energiju na spiritualne oblasti, u koje su isto tako dobro upućeni.

Ljudi koji su rođeni u mesecu Žaba povratnica, između 20. aprila i 20. maja, imaju Dabra u životinjskom svetu, plavi kamas (biljka iz porodice krinova), u biljnom svetu i hrizokol u svetu minerala. Plavi kamasHrizokol Njihova boja je plava i oni pripadaju klanu Kornjače. Hrizokol je, kao i tirkiz od davnina korišćen kao dragi kamen, mada se ne ceni u istoj meri kao i tirkiz. Sjajna plava boja, koju ovaj kamen često poseduje, zajedno sa njegovim zemljanim izgledom podarila mu je glas, da je on kamen koji svom nosiocu može da pomogne da u sebi sjedini elemente neba i zemlje. On se smatra kamenom dobre medicine, koji će svom vlasniku pomoći da postane srećan i da je dobrog zdravlja. Takođe mu se pripisuje, da je u stanju da čisti telo, srce i dušu ljudi. Ljudi rođeni u znaku Dabra shvataju svoje veze kao i njihov znak, veoma ozbiljno. Ako su našli partnera, gajiće u sebi iskrenu i duboku želju da sa njim provedu ceo život. Stabilnost jedne dobre veze cesto im pruža zadovoljstvo, koje im je potrebno da bi se razvijali u novom pravcu, i oni će one koje vole upravo obasipati svojom ljubavlju. Ovi ljudi naginju ćutanju, ako se u okolini osećaju nesigurno. Ali, ako su se jednom privikli, vrlo spremno će izražavati svoje misli. Sa njihovim osećanjima, međutim, stvari izgledaju drukčije, - oni ih mogu uspešno zadržavati kao što nasip dabra, zadržava vodu jednog jezerca. Ljudi rođeni u znaku Dabra moraju da nauče da svoja osećanja ispoljavaju malo-pomalo, ili će se bezuslovno izložiti opasnosti, da se jednog dana utope u plimi emocija. Izuzetno im teško pada da nauče da su oni samostalna bića, koja u principu ne žele da dosađuju svojoj okolini sopstvenim problemima. Ako ljudi rođeni u znaku Dabra ne nauče da slobodnije izražavaju svoja osećanja i da život prihvataju u svoj njegovoj promenljivosti mogu postati potpuno hladni i nesrećni ljudi, koji su u ovakvom raspoloženju spremni da se prepuste neumerenom jelu, piću ili drugim stvarima, samo da bi prigušili svoje unutrašnje nezadovoljstvo. Ako se suviše dugo nalaze u takvom stanju i potiskuju svoje potrebe, mogu se javiti blokade u vratu ili grlu ili se kao posledica njihove neumerene strasti za jelom i pićem javljaju oboljenja jetre i pankreasa. Ovi ljudi važe za dobre ljude. Žene rođene u znaku Dabra sklone su, pre svega u mladosti, da se krajnje odano, čak posednički ponašaju prema svojoj deci. One mogu da pogreše ako podražavaju ženku dabra i zbog svoje jednostrane pažnje prema deci oteraju iz kuće muškarca. Ali kada su deca starija, ljudi rođeni u znaku Dabra počinju da olabavljaju stege i propisno će ih gurnuti da bi ih oterali iz zaštićenog roditeljskog doma, ako je došlo vreme da grade njihov sopstveni život. Ljudi rođeni u znaku Dabra imaju dobar osećaj vremena, i mogu za ovo da procene pravi trenutak. U detinjstvu mogu biti veoma loše raspoloženi, dok ne dobiju uigrani životni ritam. Kada jedanput steknu sigurnost rutinske svakodnevnice, postaće veoma zadovoljna deca i neobično društvena. Oni su obdareni stvaralačkim sposobnostima i dugo vremena mogu sami sebe zapošljavati. Ipak, nije preporučljivo, ići na duga putovanja sa decom rođenom u znaku Dabra bez nekog određenog cilja. Nesigurnost koju će im ovakva putovanja izazvati potpuno će promeniti zadovoljstvo svih ostalih putnika. Ljudi rođeni u znaku Dabra mogu da nauče od ovog kamena, da u sebi ujedine snage neba i zemlje. Većina ljudi rođenih u znaku Dabra je po prirodi i zbog svoje pripadnosti klanu Kornjače veoma vezana za zemlju, ponekad čak previše. Oni se mogu izgubiti u tome, što će samo u ovozemaljskim stvarima tražiti zadovoljstvo, a da pri tom nikada ne potraže pouke sa neba, koje ih u ovom delu čekaju sakrivene. Izgleda da su i ljudi rođeni u znaku Dabra kao i njihov kamen podareni srećom, mada je ova prividna sreća često samo rezultat mukotrpnog rada, a za nekog i dobar osećaj, da se u prvom trenutku nađena pravom mestu. Oni su dobrog zdravlja, posebno kada nose svoj kamen, i telesno su otporni, sve dok vode računa da zauzdaju svoju naklonost ka nesavlađivanju. Ovi ljudi ce kao i njihov kamen zadržati svoju prvobitnu boju i karakter, ukoliko se u međuvremenu ne dogodi nešto zaista drastično, što bi izazvalo promene.

Oni su izrazito stabilni ljudi, i najbolje se osećaju u onim situacijama koje im dozvoljavaju da što je moguće više zadrže od ove prvobitne stabilnosti. Veoma retko ćemo naići na čoveka rođenog u znaku Dabra, koji se dobrovoljno izlaže opterećenju, osim, ukoliko se radi o nekome, ko se na svom putu oko medicinskog kola upravo nalazi u nekoj drugoj poziciji. Ukoliko ljudi rođeni u znaku Dabra putuju, ili svoju okolinu podvrgnu promenama, oni će postupati što sistematičnije. Oni se jednostavno osećaju ugodnije kada su okruženi makar sa nekoliko dobro poznatih stvari. Stabilnost njihovog bića koja deluje protiv svake promenljivosti i koja odražava specifičnost njihovog kamena, omogućava nastajanje dobrog i pouzdanog prijateljstva sa ljudima ovog znaka. Ako su se ljudi rođeni u znaku Dabra jedanput odlučiti za neko prijateljstvo, oni neće tako brzo ponovo poništiti ovu odluku. Oni su verni drugari i mogu da utiču na stabilnost ljudi i dela, koji su više promenljive prirode. Ljudi rođeni u znaku Dabra mogu kao i hrizokol da stvarima i ljudima sa kojima dolaze u dodir, podare dah čistote. Ovo potiče od njihove tipične odanosti, stabilnosti i spremnosti, da se prema prijateljstvu i drugim vezama odnose na način, koji prema današnjim merilima izgleda tako čisto i opčinjavajuće, kao da je ostatak nekog boljeg vremena i nekog boljeg mesta. Biljka sa kojom se ljudi ovog znaka dovode u vezu je Plavi kamas, divlji pripadnik porodice krinova. Kao i njihova biljka, i ljudi rođeni u znaku Dabra imaju sposobnost da stabilizuju one ljude sa kojima su u vezi. Pošto su njihovi koreni duboko urasli u zemlju, oni će ljudima i delima kojima se približe pružiti čvrst oslonac. Kao i krtola plavog kamasa, oni mogu da pojačavaju i zaslađuju stvari sa kojima dolaze u dodir, jer njihova sopstvena stabilnost obično potiče od zadovoljstva, koje su u stanju da osete i pružaju drugima, ako se nalaze u ravnoteži sa energijom, koja kroz njih protiče. Kao što se dobre osobine plavog kamasa mogu pretvoriti u smrtonosni kamas, (biljka veoma sličnog izgleda) tako se mogu promeniti i pozitivne osobine ljudi rođenih u znaku Dabra, ako njihova energija ne može slobodno da teče. U takvim fazama ljudi rođeni u znaku Dabra se mogu zapetljati u svoju stabilnost, i formalno ugušiti od samog života i svega što ih okružuje. Kada se ljudi rođeni u znaku Dabra nalaze u stanju jakog nezadovoljstva, moći će ovu svoju unutrašnju disharmoniju da prenose istom jačinom kao i duhovnu uravnoteženost. Boja ljudi rođenih u znaku Dabra je Plava koja se presijava od plave boje kamasa do tamno plave boje hrizokola. Za ljude ovog znaka ona simbolizuje fazu fizičkog mirovanja i psihičkog zadovoljstva, koja potiče iz unutrašnjeg osnovnog osećanja spokoja i sreće. Ove emocije koje proizilaze iz plave boje neophodan su preduslov da ljudi rođeni u znaku Dabra mogu da rade sa spiritualnim stranama ove boje. Ljudi rođeni u znaku Dabra moraju biti srećno ukor

Nenjeni na zemlji, pre nego što otkriju spiritualne žudnje, koje takođe tinjaju u njihovim srcima. Pošto su rođeni u mesecu žaba povratnica, 2. mesecu Zaštitnice sa Istoka, ovi ljudi će biti podstrekivani na stalan unutrašnji rast, jer je ovo jedan od meseca proleća, dakle vreme, kada su sve stvari na zemlji podstaknute na novi rast. Ovaj podsticaj je neophodan, da ljudi rođeni u znaku Dabra ne bi ostali zatvoreni u svojim sopstvenim željama za zadovoljstvom. Pošto su radeni u znaku Zaštitnice sa Istoka biće podsticani i ohrabrivani da prevaziđu materijalnu stranu života i da teže duhovnom prosvećivanju. Kao što je već pomenuto, njihova pripadnost klanu Kornjača povećava njihovu povezanost sa zemljom i njihovu stabilnost, i intenzivira mnoge druge karakterne osobine. Njihova pripadnost ovom klanu upravo znaci, da moraju vrlo dobro da paze da u svojim mislima, osećanjima i radnjama ne ostanu hladni ili nefleksibilni, jer bi time samo blokirali životno važan tok energije, koji ih drži u pokretu. Dabar, životinjski znak onih koji su rođeni u mesecu Žabe povratnice, jer pored čoveka jedino živo biće koje je u stanju da drastično menja svoju okolinu da bi sebi obezbedilo mir, sigurnost i spokojstvo. Ljudi rođeni u znaku Dabra dopunjuju se sa pripadnicima klana Zmije. Oni se dobro slažu sa ljudima rođenim u znaku Divlje guske i Mrkog medveda, koji takođe pripadaju klanu Kornjače, ali i sa predstavnicima klana Žabe, ljudima rođenim u znaku Pume i Detlića. Kada pripadnici drugih znakova dođu u ovu poziciju medicinskog kola mogu da nauče da uredno održavaju svoja ovozemaljska područja interesovanja, da bi sve za čim teže mogli da traže sa kule unutrašnjeg mira i zadovoljstva. Takođe, mogu da upoznaju vrednost stabilnosti, strpljenja i istrajnosti i da steknu sposobnost da se bolje ukorene u majci - Zemlji, koja nas sve izdržava i hrani.

Kontakt

Austria
2,17 € / min
 
Germany
1,99 € / min
 
Switzerland
4.23 SFR / min
 
Sweden
30.00 SEK / min
 
From other countries
at a cost of operators from your country
 

PrijateljiMjesečeve mijene

Trenutne pozicije planeta