Indijanski horoskop

Indeks članka

MESEC ZRENJA ZRNSTIH PLODOVA
Jesetra (Lav)

Karakterne osobine Jesetre - Lava

Ljudi rođeni u znaku Jesetre su kao i njihovi minerali veoma različiti, ali ipak poseduju neka zajednička obeležja, po kojima se uvek lako mogu prepoznati. Oni se kao i granit često ističu kao velikodušna i nežna bića. Najzadovoljniji su kada mogu da slede osećanja svoga srca, koja su obično prijateljska i prijatna za njihove bližnje. Pošto dopuštaju, da srce upravlja njima, po pravilu su impulsivni, ali i dalekovidi ljudi, koji poseduju aktivne ili latentne vidovnjačke sposobnosti. Ovaj talenat im omogućava, da unapred naslute opasnost koja preti njima ili njihovim najbližima; to je ona sposobnost, koja se pripisuje i njihovom kamenu - granitu. Ovi ljudi su, zahvaljujući svojoj pronicljivosti i sposobnosti uživljavanja, u stanju da čine dela i izražavaju misli, koje duboko prodiru u srca njihovih prijatelja i neprijatelja. Ljudi rođeni u znaku Jesetre važe kako za dobre prijatelje, tako i za ljute neprijatelje. Ako osećaju da ih je neko prevario, svim srcem će se okrenuti protiv njega i opustošiti ga u svakom pogledu. Ako se ne nalaze u stanju unutrašnje ravnoteže, moraju se čuvati sopstvene moći, koja može biti veoma impulsivna i neuračunljiva i dovesti ih do pravih pravcatih ispada, koji se izuzetno štetno održavaju na srce i krvotok. Ako se ovo desi, mogu postati žrtve različitih bolesti, koje još više pojačavaju njihovu neuračunljivost. Ljudi rođeni u znaku Jesetre kao i granit, imaju pravo kraljevsko držanje, ponašanje i izgled, pa se zbog ovih osobina ističu u svakoj skupini ljudi. Zbog svog šarma i nežnosti, koje često u njima i najbližoj okolini bude seksualna osećanja, dovode se u vezu sa seksualnom energijom. Stoga je neophodno da od granita nauče, da ovu energiju drže u ravnoteži i pod kontrolom, kako ih same ne bi proždrala. Ljudi ovog meseca su kao i njihov znak iz sveta minerala, višestruko korisni. Oni su borbena bića, koja se usuđuju da krenu onim stazama, od kojih bi mnogi sa strahom odstupili. Ako nekome treba poveriti težak zadatak, posao ili odgovornost koja uliva strah, a koje niko ne želi da preuzme, onda potražite čoveka rođenog u ovom znaku. On je hrabar i uvek spreman da dokazuje ovu osobinu, a osim toga je krajnje svestran i može se naći u mnogim sferama rada, kulture i filozofije življenja. Samo je potrebno da bude ubeđen u ono što radi i već možemo biti sigurni, da će posao biti dobro obavljen. Ovi ljudi su od gvožđa poprimili izvesnu čvrstinu i sposobnost da kroz životna iskustva očvrsnu još više. Njihov odnos prema ovom mineralu još više pojačava njihovu vezanost za krv i srce i predstavlja uzrok iznenadnim promenama, koje mogu biti od koristi drugim ljudima i u poslovima, kojima se bave.

Jesetra

Ljudi rođeni između 23. jula i 22. avgusta nalaze se u znaku Meseca zrenja zrnastih plodova. Njihov znak u svetu minerala je GranitGranit i Gvožđe,Gvožđe u biljnom svetu Malina,Malina, a u životinjskom svetu Jesetra. Njihova boja je Crvena i oni pripadaju klanu Ptica grabljivica. Njihov plemeniti kamen, granit, je kristalni silikat, relativno tvrd i smolastog sjaja. Drugi kamen ljudi rođenih u znaku Jesetre je Gvožđe, jedan od najskupljih minerala na svetu. Biljka, rođenih u Mesecu zrenja zrnastih plodova, je Crvena malina. Status ljudi rođenih u znaku Jesetre, kao istaknutih i omiljenih članova ljudskog roda, samo se još više pojačava pripadnošću Maline njihovom znaku. Zbog radosti i uživanja, koja umeju da pruže, stiču naklonost drugih ljudi, pa čak i kad nisu onakvi, kako su izgledali u početku. Ljudi rođeni u znaku Jesetre često na okolinu zrače nečim, što ispod površine izgleda potpuno drukčije. To se obično dešava u jednom od dva slučaja. Ponekad izgleda, kao da u sebi nose ogromnu količinu nagomilane energije i mogu biti posebno osorni kad ih prvi put sretnemo. Ali ovaj bodljikavi oklop je samo njihov način, da zaštite svoje meko srce, koje se u njima krije. Drugi, pak, izgledaju kao pojam topline i nežnosti, mada se ispod može nagaziti na pravo trnje. Ovaj paradoks ukazuje na sledeću osobinu ovih ljudi: Dok su po pravilu po spoljašnosti ljubazni i poverljivi, ustvari imaju izrazitu sklonost, da od drugih kriju svoja osećanja i to je upravo razlog, što će u ovoj ili onoj situaciji ispružiti svoje bodlje. Ove bodlje im pomažu da se zaštite od onih ljudi, koji pokušavaju da prodru ispod njihove površine i dokuče njihovo pravo ja. Iza takve spoljašnosti krije se veoma osećajna priroda i on će se zahvaljujući svojoj osobini uživljavanja sa lakoćom preneti u osećanja drugih, koja po pravilu, na njih ostavljaju dubok utisak. Oni se lako vređaju i obično pokušavaju da ovo prikriju, jer se to ne uklapa u kraljevski, nezavistan, sjajan imidž, koji rado neguju. Takođe će svoju tugu i zabrinutost skrivati iza svoje ljubazne i srdačne pojave, ali će teško zaboraviti bol, koji im je neko drugi naneo, te će se u periodima unutrašnje neravnoteža ponekad osvetiti brižljivo smišljenim planovima. Ljudi rođeni u znaku Jesetre, deluju kao i malina, tj, čiste i stežu. Oni će na svoj ljubazan, ali ipak malo ironičan način naterati druge, da promene ranije formirano mišljenje o sebi i svetu koji ih okružuje, a time će blago, a ipak oporo uticati na čišćenje njihovog sveta emocija. Time što drugima pomažu da se oslobode pogrešnih pogleda, pomažu im i u savlađivanju njihovih emocionalnih problema. Izuzetna je prednost u vreme fizičkih ili psihičkih opasnosti imati oko sebe ljude rođene u znaku Jesetre, jer njihova hrabrost deluje zarazno i već je mnogima pomogla da savladaju ozbiljne teškoće, koje su ih lako mogle uništiti. U tom pogledu ovi ljudi su isti, kao i njihova biljka, koja može pomoći da se zaustavi krvarenje iz rana. Ljudi rođeni u znaku Jesetre trebalo bi uvek da piju čaj od maline kada boluju od prehlade, gušobolje ili imaju smetnje u probavnom traktu, jer su, inače, podložni srčanim tegobama i problemima sa krvotokom. Sa ovakvim predispozicijama moći će da izbegnu ozbiljna oboljenja, tako što će izlečiti manje tegobe, pre nego što one prerastu u nešto ozbiljnije. Neka neznatna fizička slabost, često će ljudima rođenim u znaku Jesetre poslužiti kao opomena da je njihov emocionalni svet ispao iz ravnoteže i da bi se hitno morali potruditi, da ga ponovo dovedu u red, kako ne bi bila potrebna još veća opomena. Zato je neophodno, da se ovi ljudi manje troše i da svoje zdravlje i energiju ne izlažu opasnosti. Boja ljudi rođenih u znaku Jesetre je crvena boja zrelih malina, ili je to boja visoko cenjenog granita. Ova boja je znak velike fizičke energije, prirodne snage, obima životne energije i jako izražene volje, koju ljudi ovog znaka po pravilu poseduju. Ona je, takođe, boja srca i krvi, što upravo ukazuje na povezanost ljudi ovog znaka sa ovim pojmovima. Ali ovo crveno može pokazivati nepredvidljivost, čulnost, ponos, lakomost i sebičnost, ako ljudi koji je nose, dopuste da ona izbije iz još nerazvijenih delova njihovog bića. Ona im služi kao potvrda i kao opomena. Ljudi ove boje skloni su nervnim napetostima, koje se mogu pretvoriti u ozbiljne probleme organizma, ako ne bi našli vremena da se u miru bave drugim stvarima izvan područja njihovih uobičajenih aktivnosti.

Nekim ljudima rođenim u znaku Jesetre dobro će činiti, da se u svakodnevnim pauzama zabave čitanjem ili meditiranjem, što će se pozitivno odraziti i na njihovo zdravlje. Ali mir je nešto, što im po prirodi manje odgovara, pa ga po pravilu moraju kultivisati. Znak u životinjskom svetu, ljudi rođenih u toku Meseca zrenja zrnastih plodova, je Jesetra - kraljica ribljeg sveta. Jesetra je jedna prastara riba, koja verovatno egzistira na zemlji još od nastanka dinosaurusa. U zavisnosti od mesta i vrste, ona se može naći u različitim veličinama, ali ipak može biti maksimalno 4 metra dugačka i teška do 150 kg. Evropljani, pošto su upoznali vrednost njenog mesa i ikre, koja je poznata kao kavijar, skoro su je istrebili. Danas je jesetra veoma retka riba. Kao i njihov životinjski znak, ljudi rođeni u Mesecu zrenja zrnastih plodova skloni su da zagospodare svim vodama koje nastanjuju. Ovu poziciju će dostići zahvaljujući svojoj nadpriodnoj snazi, koja njihovo biće određuje na potpuno prirodan način, a da sami pri tom ne moraju mnogo da se trude. Oni se, izgleda, po pravilu rađaju za ulogu vode i uglavnom su pravedni i dobri sve dok njihova energija nesmetano teče. Njihova unutrašnja snaga i vidovidost im pomaže da rano uvide nevolje drugih i da im, ukoliko je to u njihovoj moći, pruže ono što im je potrebno. Snaga koja je pritajena u njima daje im neophodnu energiju kako bi uvek bili aktivni, a, ako je potrebno i dominanti. U njima počiva nepresušni izvor unutrašnje snage i emocionalne dubine, sve dok se nalaze u skladu sa životom. Ali bi trebalo da se čuvaju suviše arogantnih i dominantnih nastupa, jer se u njima krije nešto, što im čini zadovoljstvo da drugima vladaju. Oni će se uglavnom zaštiti od takve pohote za vlašću, tako što će paziti da se njihova psiha razvija na zdrav način. Kao i jesetra i ovi ljudi poseduju žilav zaštitni oklop, koji se teško može probiti. On im je potreban kada se nađu u vodećoj poziciji, ali im je isto tako važno da ga odlože u odnosima sa ljudima, kada nikome nije potreban. Ako ovo ne nauče biće suviše arogantni i neće moći da upoznaju nežnosti pravih ljudskih odnosa, koje su tako potrebne osećajnim sferama njihovog bića i omogućavaju im da odrastu. Oni moraju da nauče da sami skidaju ovaj zaštitni oklop, jer je on suviše čvrst da ga drugi čak ni emocionalnim udarcima ne mogu probiti. Proći će godine dok ovi ljudi — baš kao i jesetre postignu onaj stepen zrelosti kada razumno mogu da vladaju svojom seksualnom energijom. Pre nego što dostignu ovu tačku skloni su da svoju životnu snagu rasipaju u pogrešnim seksualnim vezama. Ovo je važan zadatak koji oni moraju da savladaju, jer su ljudi rođeni u znaku Jesetre skloni da pobrkaju svoju životnu snagu i seksualnu moć, što dovodi do pogrešne upotrebe obe ove energije i što se često može izroditi u razdoblje neuračunljive destruktivnosti. Deci rođenoj u znaku Jesetre moraju se već u ravnom dobu postaviti granice, da se ne bi suviše trošili, pre nego što nauče da svoju energiju koriste na pravi način. Ali ove granice se moraju otkloniti čim budu dokazali da sa svojom snagom mogu razumno postupati i da mogu da se obuzdaju, tako da njihovo ponašanje nije suviše bolno za njih i njihove roditelje. Oni su inteligentna i aktivna deca i pokušavaju kao i deca rođena u znaku Jesetre da već u najranijem detinjstvu zavladaju roditeljskim domom. Stoga im se što pre mora saopštiti da je ovo taj oblik želje za vlašću, koji im može prirediti samo bol i smetenost. Ljudi rođeni u znaku Jesetre su roditelji toplog srca, koji su, međutim, skloni da svojom decom tako snažno vladaju, da ovima ne ostaje prostora za slobodan razvoj. U tim slučajevima roditelji moraju da nauče ono isto što i deca ovog znaka. Ljudi rođeni u znaku Jesetre lako će se umoriti od granica koje im uvek postavlja njihova uloga roditelja i nastojaće da njihov sopstveni život otpočne na drugim poljima, a deci najzad dati slobodu i pustiti da rastu nesmetano, kao što je to potrebno svakom detetu. Oni su pravi umetnici u odbrani prava svoje dece i po žrtvovano će ih štititi od svih opasnosti, koje se preteći pojavljuju na horizontu. Ova snaga može ipak da predstavlja prepreku da deca razviju sopstvenu hrabrost i samopoverenje. Kada ljudi drugih znakova dođu do ove pozicije na medicinskom kolu, naučiće mnogo o životnoj moći, koja često neprimećeno u njima teče. Oni će moći da shvate dubine svoje vlastite hrabrosti i snage i mogu se uživeti u ulogu vođe za stvari, kojima se upravo bave. Takođe, mogu da iskoriste ovo vreme da uoče i uravnoteže sopstvenu seksualnost i iskonsku snagu koja se u njima može pojaviti. Ljudi rođeni u znaku Jesetre dopunjavaju se sa ljudima znaka Vidre, ali najbolje izlaze na kraj sa ljudima rođenim u znaku Jastreba, koji pripadaju istom klanu, kao i sa drugim predstavnicima klana Leptira odnosno, ljudima rođenim u znaku Gavrana i Jelena.

Kontakt

Austria
2,17 € / min
 
Germany
1,99 € / min
 
Switzerland
4.23 SFR / min
 
Sweden
30.00 SEK / min
 
From other countries
at a cost of operators from your country
 

PrijateljiMjesečeve mijene

Trenutne pozicije planeta