Dopisujte se sa
Vidovitom Džemilom

Ukoliko želite da se dopisujete sa mnom, zakupite ispod jedan ili više termina od 10 minuta po cijeni od 10€ po terminu putem PayPal servisa.

Dopisivanje - termin od 10 min | 10 EUR

Razgovarajte sa
Vidovitom Džemilom

Ukoliko želite da se čujemo telefonom, zakupite ispod jedan ili više termina od 10 minuta po cijeni od 20€ po terminu putem PayPal servisa.

Poziv - termin od10 min | 20 EUR

Video poziv sa
Vidovitom Džemilom

Ukoliko želite da obavimo video poziv, zakupite ispod jedan ili više termina od 10 minuta po cijeni od 30€ po terminu putem PayPal servisa.

Video poziv - termin od 10min | 30 EUR

Numerologija

Broj rođenja ili sudbinski broj  smatra se kao osobni broj  za osobu rođenu pod tim brojem.  Opisuje karakterne osobine. To je jedan od rijetkih osobnih brojeva koji prati osobu cijeli život. On opisuje način na koji se osoba doživljava  i opisuje njen karakter . Ime i prezime lako možemo promijeniti ali datum rođenja ne.
Izračunava se  tako da se saberu svi brojevi  u datumu rođenja. Nekon toga se svedu ja jednocifren broj.

Primjer osobe rođene 12.07.1951: 1+2+7+1+9+5+1=26=2+6=8