Dopisujte se sa
Vidovitom Džemilom

Ukoliko želite da se dopisujete sa mnom, zakupite ispod jedan ili više termina od 10 minuta po cijeni od 10€ po terminu putem PayPal servisa.

Dopisivanje - termin od 10 min | 10 EUR

Razgovarajte sa
Vidovitom Džemilom

Ukoliko želite da se čujemo telefonom, zakupite ispod jedan ili više termina od 10 minuta po cijeni od 20€ po terminu putem PayPal servisa.

Poziv - termin od10 min | 20 EUR

Video poziv sa
Vidovitom Džemilom

Ukoliko želite da obavimo video poziv, zakupite ispod jedan ili više termina od 10 minuta po cijeni od 30€ po terminu putem PayPal servisa.

Video poziv - termin od 10min | 30 EUR

Jednom je dječak došao svome djedu, ljutit na prijatelja koji mu je učinio nepravdu.
“Ispričat ću ti priču”, rekao je djed. “I ja sam povremeno znao osjetiti jaku mržnju prema onima koji su me povrijedili,

a nisu osjećali žaljenje zbog onoga što su mi učinili. No, mržnja te troši, a ne šteti tvom neprijatelju. To je kao da ti uzimaš otrov, a želiš da umre tvoj neprijatelj. Mnogo puta sam se borio s tim osjećajima.”Nastavio je: “To je kao da u meni postoje dva vuka; jedan dobar koji nije zao i drugi koji nanosi zlo. Prvi vuk živi u skladu sa svime oko sebe i ne vrijeđa se kad uvreda nije namjerna. Bori se samo kada je borba opravdana i bori se na ispravan način. Čuva svu svoju borbenu energiju za takve bitke.“No, drugi vuk, on je pun bijesa. Sitnice u njemu izazivaju srdžbu. Neprekidno se bori sa svima, i to bez razloga. Zbog velikog bijesa i mržnje nije sposoban razmišljati. No, njegov bijes je nemoćan; ne mijenja ništa.Katkad mi je teško živjeti s ta dva vuka unutar sebe, jer oba pokušavaju ovladati mojim duhom.”Dječak je pozorno pogledao u oči svoga djeda i upitao: “Koji pobjeđuje, djede?”
Djed se nasmiješio i tiho rekao: “Onaj kojega hranim.”