Skat karte

Za gatanje iz karti se koristi špil od 32 karte:
Polaganje karti i čitanje sudbine preko karti, nije čvrsta sudbina, nego jedan pokazivać pravca u vašem životu i ukazuje na uzroke koji se mogu desiti, a osoba je ta koja će podnijeti posljedice, odnosno osoba je ta koja će se pripremiti na to što dolazi i na osobi je samoj kako će to prihvatiti. Osoba sama snosi posljedice, odnosno onako kako se pripremi u određenim životnim situacijama.
Ovaj način polaganja karti, dostupan je svima koji žele nešto saznati o svojoj sudbini ili sudbini svojih prijatelja ili poznanika.
Bit će vam objašnjeno jednostavno polaganje, koje je jednostavno i dostupno svakom ko poželi da sazna šta ga čeka.
Kada sebi čitate karte morate isključiti svoje Ja i posamatrati optimistički realno i prizivati svjetlost neba i dobra a ne zla i tame.
I kada se pojave loše slike i loša predskazanja, pokušajte to ublažiti, jer ako su uzroci vidljivi, vi možete ublažiti posljedice, ako ih ne možete potpuno spriječiti.
Karte se mogu polagati bilo koji dan u nedelji.
Ako polažete karte sebi ili nekoj drugoj osobi, naredno polaganje ne smije biti prije 24 sata.
Ako vam se karta pitatelja pojavi u desnom zadnjem ili donjem redu, tad karte odložite u naredna 24 sata, pa nakon toga ponovo pokušajte.
Veći broj karata iste boje oko pitatelja, ukazuje na budućnost i događaje koji se dešavaju.
Kod puno srca, karte govore o dešavanju na osjećajnom polju.
Puno karo karata, govore o poslu i dobiti.
Puno pikova, iznenađenja, brza dešavanja, o malim brigama ili promjeni.
Puno trefova govori o svađama, bolesti ili neuspjelom poduhvatu.
Ako se prilikom polaganja pojavi više karti istih znakova, na to treba obratiti pažnju:
4 Kralja -predskazuju pobjedu, veliki uspjeh u svakom pogledu.
4 Dame-trač, ogovaranje, spletke
4 Dečka- pregovori, beskorisne priče i obećanja
4x10- veliki uspjeh i promjene u životu i ako je sadašnja situacija loša, pokazuje da se tome bliži kraj uskoro.
4x7-Jaka ljubav koja je povezana sa opomenama alii sigurnošću.
4 Asa- pobjeda, trijumf,uspjeh, sve ono što se u polaganju pokazalo negativno, na primjer: patnja, smrt i slično, tada postaje bez značaja.
Kod predviđanja budućnosti karte se uvijek gledaju s lijeva na desno.
Ako želite saznati nešto iz prošlosti ili sa određenim problemom koji je već u fazi odvijanja ili je već stupio, onda se karte posmatraju s desna na lijevo od pitatelja, što je prošlost ili upravo prolazi.

Značenje svake grupe karti:

Grupa Karti - Srce
Sreća, vjernost,ljubav, familija,
Ako ima puno crvenih oko osobe kojoj se glada,ukazuje na veliku sreću.
Grupa Karti - Karo
Označavaju matreijalnu sreću, dobitak, poslovne uspjehe, napredak.

Grupa Karti - Tref
Označavaju svađe, bolesti,razočetanje, zatvor, smrt, bolnice i slićno.
Mora se reći da o životu i smrti samo Bog odlučuje, zato ovo treba posmatrati sa više pažnje i opreza.

Grupa Karti - Pik
Govore o promjenama,putovanja, novosti, iznenađenja, pokreti,nade.

ZNAČENJE KARTI POJEDINAČNO

Herz - König KRALJ
Uvijek glavna osoba.Ako se gleda ženi, ta osoba je osjećajno povezana sa njim i obrnuto.
Skoro uvijek sadašnji ili budući ljubavnik, ne mora biti bračno vezan.
Ako se karte polažu za jednog muškarca onda ona označava njega.Herz - Dame KRALJICA
Označava glavnu osobu, ako se karte postavljaju jednoj ženi.Može biti životni partner osobe.Herz-Bube DEČKO
Najdraže ili najmlađe dijete.
On stoji uvijek za komunikacije i seksualnost.Pored karte stvari označava novi početak.


Herz - Deset  DESET

Brak ili bračni odnosi. Ukazuje na čvrstu vezu sa pozitivnim kartama..pokazuje vjernost u poslu.Osoba je sretno udata ili je u sretnoj vezi.


Herz - Neun DEVET
Dobra karta.Osoba misli i vjeruje najbolje.Vjeridba, harmonija, ljubav, osjećanja.Herz-Acht OSAM
Ako je ova karta pored neke negativne slike, ona označava dobar izlaz iz te situacije.Harmonična situacija.
Između osoba lada harmonija.
Svejedno da li se radi o poslovnom ili privatnom ovo je pozitivna karta.
Karta pomirenja

 

Herz-Sieben SEDAM
Može se raditi o nestvarnom, nepostojećem, porodični problemi,poslovne brige, prevare.
Karta ljubavi i djece ako je povezana sa dečkom.Herz - As AS
Pored osobne karte uvijek označava familijui situaciju u njoj.
U poslovnoj situaciji ova karta je povezana sa familijarnim radom.
Označava dom, imovinu.

 

KARO KARTE
Karo - König KRALJ
Važan poslovni partner. Prijatelj , brat, zet.
Ona često govori kako se čovjek upoznaje.Govori da li je novi ili stari prijatelj.čovjek koji je upoznat na poslovnom putu, u školi i sl.

 

Karo - Dame DAMA
Djevojka, sreća, prijatnost.
Karo dama uvijek stoji kao prtnerka Karo kralja ako stoji pored njega.
Može biti sestra, unuka, prijateljica.ova osoba finansiski dobro stoji.Karo - Bube DEČKO
Veoma sretna karta
Sve loše stvari , ova karta ispravlja.Ako karte stoje iza ove karte , onda označava lošu sudbinu.Prijateljske misli. Sretna osoba, drugi traže njegovu blizinu.


Karo - Zehn DESET
Karta novca.
Može se raditi o nekom nasljedstvu ili dobitku.ove pare nisu trudom zarađene.Osiguranje ili neki vrijedan poklon.Pored loše karte označava prevaru u finansijama.Može bit glumac ili igrač, vidjesi u kombinaciji sa ostalim kartama.
Velike pare, velike riječi, velika nauka, bogatstvo.


Karo - Neun DEVET
Promjene u poslu.U jednoj vezi ograničava.Osoba je našla pedantnog partnera.
Ako je u negativnom okruženju, ovo je karta nerealnosti.
Ona može označavati i male pare ili veliko polsovno priznanje.Karo - Acht OSAM
Postojanost, harmonija, promjene,male pare.Govori o poslovnim stvarima.Karo - Sieben SEDAM
Poslovna karta.
Čvrsto vezana za posao i poslovnu situaciju.
Osoba povjerljiva, male pare, .Unegativnom opomena oporocima, gubitak na kocki.

 


Karo - As AS
Generalno se radi o aktivnostima, posao, škola, studije.
Karta bogatstva i vlasništva.Govori o višoj inteligenciji.
Najbolja Karo karta.Ona označava sreću u parama, u igri, imovina, ugovori.


TREF KARTE

Kreuz - König KRALJ
Očeva figura.stariji muškarac ili stariji poslovni partner.Očinski vjeran, razumljiv, sudac, suparnik, pravednost.
Tref kralj može biti Partner Tref dame.

 


Kreuz - Dame DAMA
Neprijatnost, zloba, u pozitivnom može biti majka ili neka starija prijateljica, baka , tetka.
Uko su okolne kate dobre uvije označava pozitivnu osobu.

 


Kreuz - Bube DEČKO
Nepovoljna karta ako je u okruženju loših karti.
Ona označava na nešto što se neuspješno završava.
Veoma nepoštena i nepovoljna karta u svakoj stvari.


Kreuz - Zehn DESET
Ratna karta. Pored osobe , označava da je osoba agresivna i svadljiva.stres, neraspoloženje, brige.


 


Kreuz - Neun DEVET
Pokazuje brige i nezadovoljstvo.Ako stoji pored osobne karte ona je ta osoba ljubomorna i svadljiva, brige, prevara, ljubomora, zavist, neugodnosti.Kreuz - Acht OSAM
Karta slabosti i problema.Suze, ljutnja, nesporazumi, bolest, duševna patnja.strah, ovosnost.

 


Kreuz - Sieben SEDAM
Sama u najboljem za interpretaciju. Čovjek je tužan i depresivan, poveznost sa suzama, bolest u porodici, suze, tuga, razočarenje.Kreuz - As AS

Karta bolesti i žaljenja, zdravstva, medicine.ako je karta u pozitivnom okruženje, pokazuje uspjeh u medicini i socijalnim ustanovama.
Negativna označava:nesposoobnost, ograničenja svih vrsta,haos, gubitak, sud,PIK KARTE

Pik - König KRALJ
Zamjena,brat, sin, bivši partner. Može označavati promjene zbog uticaja drugih osoba.Čovjek slobodnog zanimanja.
Može stajati za rodbinu, jednog dobrog prijatelja, ako je u dobrom okrućenju. Može biti muž od Pik dame.Pik - Dame DAMA

Tajna, zloba, udovica, usamljena žena.
Ako stoji upozitivnom ,može bii kćerka, sestra, prijateljica ili bliža rodbina.

 

Pik - Bube DEČKO
Muško dijete ili mlađi brat.misli od Pik Kralja i dame.Pik - Zehn DESET
Kretanje. Putovanja, selidba u daljinu.
U radnji sa stvarima označava veliko vozilo.
Ako stoji pored osobe može se raditi o strancu ili osobi iz daljine.
Promjena grada, veliko putovanje, odlazak u daljinu.


Pik - Neun DEVET
Često znači kao neka opomena.čovjek progurava probleme, uveličanje briga, ljubomora bez razloga. Platonska ljubav.

 


Pik - Acht OSAM
Stoji za promjene ili za očekivanja.karta pokazuje kraći put, novost, čekanje pisma ili telefonskog poziva.
Osoba teško uspostavljakontakt sa drugima.
Kratki put, prevazileženje teškoća.


Pik - Sieben SEDAM
Ova karta pokazuje karakteristike.
Svađa, rasprava, moguć razvod braka, brige.
Ovo je karta opomene o prevarama i nevjerstvu.


Pik - As AS
Pokazuje sud , policiju, službene organe, službeno pismo. Karta ispita

Predviđenje budućnosti
SMS poruke

Upišite KUL, napravite razmak, upišite ime i datum rođenja, te pitanje koje Vas interesuje i pošaljite na brojeve:

Austija 0900 506 506 2,00€/SMS
Bosna i Hercegovina 091 810 700 2,34KM/SMS
Hrvatska 667 667 6,24HRK/SMS
Njemačka 44144 1,99€/SMS
Srbija 1551 120DIN/SMS
Švajcarska/Švicarska 9292 3,00CHF/SMS
Švedska 72027 30,00SEK/SMS
PrijateljiMjesečeve mijene

Trenutne pozicije planeta