Poučne priče

Jednom je dječak došao svome djedu, ljutit na prijatelja koji mu je učinio nepravdu.
“Ispričat ću ti priču”, rekao je djed. “I ja sam povremeno znao osjetiti jaku mržnju prema onima koji su me povrijedili,

a nisu osjećali žaljenje zbog onoga što su mi učinili. No, mržnja te troši, a ne šteti tvom neprijatelju. To je kao da ti uzimaš otrov, a želiš da umre tvoj neprijatelj. Mnogo puta sam se borio s tim osjećajima.”Nastavio je: “To je kao da u meni postoje dva vuka; jedan dobar koji nije zao i drugi koji nanosi zlo. Prvi vuk živi u skladu sa svime oko sebe i ne vrijeđa se kad uvreda nije namjerna. Bori se samo kada je borba opravdana i bori se na ispravan način. Čuva svu svoju borbenu energiju za takve bitke.“No, drugi vuk, on je pun bijesa. Sitnice u njemu izazivaju srdžbu. Neprekidno se bori sa svima, i to bez razloga. Zbog velikog bijesa i mržnje nije sposoban razmišljati. No, njegov bijes je nemoćan; ne mijenja ništa.Katkad mi je teško živjeti s ta dva vuka unutar sebe, jer oba pokušavaju ovladati mojim duhom.”Dječak je pozorno pogledao u oči svoga djeda i upitao: “Koji pobjeđuje, djede?”
Djed se nasmiješio i tiho rekao: “Onaj kojega hranim.”    

Kontakt

Austrija
2,17 €/min
Njemačka
1,99 €/min
Švajcarska
4,23 SFR/min
Švedska
30,00 SEK/min
Iz drugih država
po cijeni operatora iz Vaše države
 

Prijatelji
Počiteljski sirup
IniBook - Shop My Book

Mjesečeve mijene

Trenutne pozicije planeta