Lunarni dani

Danas je dan jake energije  i tjera na odlučne akcije.Ovo je dan najmoćnijeg mjeseca .Danas možete završiti započete poslove ili da krenete u ostvarivanje novog projekta.Sve što se danas pokrene će se sa uspjehom završiti.

Ovaj dan se smatra najplodniji za ostvarenje različitih vrsta stvaralaštva. Danas su više sfere najbliže fizičkom svijetu . Mnoštvo finih stvaralačkih vibracija  pristiže u našu svijest.

Dan ljubavi i milosrđa.Dan kada se u  osobi budi velika snaga  i bilo bi dobro da se potroši na stvaranje. Savjetuje je se da se dan počne i završi molitvom.Poželjeti želju i želja će se ostvariti.

Smatra se da je energetski ovaj dan jedan od najjačih.Tokom dana može doći do spontanog uključivanja primarne životne energije Kundalini.Osoba u sebi osjeća veliku snagu i žudi aktivnostima.

Dan se smatra posebno sretan. Dobro je provesti ga u porodičnom krugu .Odlazak u banju ili porodični ručak.Danas je dobro početi novi posao, ostvariti poslovnu saradnju,

Danas nije baš povoljan  dan..Može biti i sretan i nesretan.Dan prevare ,iluzije, obmana  i zablude.Današnja energija  ima dosta negativan uticaj na čovjeka, koji se izražava u različitim iskušenjima i zabludama.

Ovaj dan predstavlja iskušenje  kojim osoba postaje drugačija.Energija je usmjerena iznutra.Spolja postoji neka pasivnost.Dan je povoljan za  samokritičnost i  unutrašnj rad na sebi.

Energija ovog dana je ogromna.Dan je sretan. Imate  dovoljno energije da krenete  u neku akciju.Potrudite se da radite korisne  stvari i da realizujete  svoje zamisli i planove.

Ovo je dan sreće i stasti .Radosti i ljubavi .Dobar je za znanost i  istraživanja,za intelektualne i duhovne aktivnosti .Oni koji danas počinju sa školovanjem, bit će uspješni.

Danas je dobro planirati neke promjene u životu.Za lakomislene osobe nije baš povoljan dan.Savjetuje se se da se danas emocije otvoreno pokazuju i ispolje.Treba prihvatiti istinu ma kakva ona bila.Držite se zlatne sredine.

Danas je dan povoljan za meditacije molitve i pozitivne afirmacije.Motivacija i želja koja se iskreno  upućena sa voljom i jasni stvaranjem slike  i smisla što želite, će imati višestruko pojačana i snažno će djelovati  do kraja lunarnog mjeseca.

Danas se pojavljuje srp mladog mjeseca.To simboliše izlazak svega što je sazrelo .Sve što je bilo planirano i započeto i ranijim danima danas počinje da raste.Energija ovog dana je u rastu i potrebna je veća aktivnost. Ustanite ranije.

Ovaj dan je dobar  za pristupanje problemu i realizaciju planiranog.Važno je da se ovog  dana ne prodomišljate i sve što se pojavi treba prihvatiti ,jer će vam to dobro donijeti.Važno je da sačuvate unutrašnju sigurnost i sampouzdanje.

Prvog lunarnog dana počinje lunarni mjesec. Savjet je da napravite nove planove za ovaj mjesec. Danas  je dobro da se prisjećate  svoje mladosti i djetinjstva.Dobro je ovaj dan provesti u samoći

Lunarni kalendar je zasnovan na ciklusima Mjesečevih mjena.
Lunarni kalendari se razlikuju po tome kojim danom počinje mjesec. Dani se broje unutar svakog ciklusa mjesečevih mijena ili faza.

Kontakt

Austria
2,17 € / min
 
Germany
1,99 € / min
 
Switzerland
4.23 SFR / min
 
Sweden
30.00 SEK / min
 
From other countries
at a cost of operators from your country
 

PrijateljiMjesečeve mijene

Trenutne pozicije planeta